Временно прекратяване на обработката на заявлението за издаване на виза

На тази страница:


Обща иформация

Отказът по член 221 (g) означава, че от дадено заявление липсва основна информация или че заявлението се нуждае от административно разглеждане. Консулският служител, който Ви интервюира, ще Ви каже в края на интервюто, ако по Вашия случай е наложен временен отказ по член 221 (g) за предоставяне на допълнителна информация. Служителят ще Ви информира, че молбата трябва да премине процес на административна обработка или ще Ви помоли да представите допълнителна информация.

Ако е необходима допълнителна информация, служителят ще Ви каже как да я представите. Като част от този процес ще Ви бъда даден писмен документ (писмо) и ще разполагате с 12 месеца от датата на подаването на Вашето заявление за да представите исканите документи без да се налага да плащате нова такса. След изтичане на една година заявление, което е получило отказ по член 221 (g), се прекратява съгласно член 203 (е).

Ако Посолството поиска допълнителна информация или документация от Вас, Вие трябва да представите тези документи в център за приемане на документите на TNT или можете да ги предоставите директно в Посолството между 15:00-15:15 часа. Този уебсайт обяснява как да подадете документите си за доставка на Посолството.

Друга информация

Някои заявления за виза се нуждаят от допълнителна административна обработка, което отнема допълнително време след Вашето интервю с консулския служител. Вие ще бъдете предупредени за тази възможност по време на интервюто. Когато се изисква допълнителна административна обработка, продължителността на времето за обработка се различава в зависимост от обстоятелствата на всеки конкретен случай. Напомняме Ви да кандидатствате рано за Вашата виза, като Ви съветваме това да стане доста по-рано от очакваната дата на пътуването.

Забележка: Преди да отправите запитване за статуса на Вашата виза, Вие или Вашият представител трябва да изчакате най-малко 60 дни от датата на интервюто или от представянето на допълнителни документи, в зависимост от това кое от двете е извършено по-късно. Моля, бъдете търпеливи.

Ако сте кандидат за неимигрантска виза, можете да проверите формуляра DS-160 и статуса на вашата виза онлайн от тук като въведете местонахождението на вашето интервю и номера на баркода от формуляра DS-160. Ако сте кандидат за имигрантска виза трябва да въведете номера на вашия случай.