Кандидатстване за ускорено интервю за виза

На тази страница:


Обща иформация

Ако е необходимо спешно да пътувате поради някоя от изброените по-долу причини, може да се квалифицирате за насрочване на ускорено интервю за издаване на виза в зависимост от свободните часове на Посолството.

Изисквания

Преди да кандидатствате за ускорено интервю, трябва да се уверите, че имате всички доказателства, за да докажете спешността. Ако се окаже, по време на Вашето интервю за виза, че сте предоставили грешни данни за спешността на пътуването, това ще бъде отбелязано и може да окаже неблагоприятно влияние върху Вашата кандидатура за виза.
 Всички кандидати, които искат ускорено интервю трябва да заплатят такса за виза. Кандидатите, които бъдат одобрени за ускорено интервю, но впоследствие им е отказана виза или не се явят на насроченото интервю в Американското посолство / консулство, не могат да кандидатстват отново за ускорено интервю.
 
Моля, имайте предвид, че ако искането Ви за ускорено интервю бъде отказано, няма да може да кандидатствате отново за ускорено интервю.
 
Вие ще трябва да се явите на редовно насроченото Ви интервю.

Отказ от ESTA

Ако сте гражданин на страна, която е част от Програмата за безвизово пътуване, но сте получили съобщение, че вече не подлежите не безвизово пътуване до САЩ по тази програма, Вие можете да кандидатствате за ускорено интервю.  Вашето пътуване трябва да е неотложно и трябва да сте гражданин на, или наскоро да сте пътували до Ирак, Иран, Сирия и Судан. Моля, впишете в искането си датата и целта на Вашето пътуване.
Задължителни документи:
• Копие от съобщението, което сте получили от Митническа и гранична защита на САЩ /CBP/ относно Вашия ESTA статус.

Кандидатстване за насрочване на ускорено интервю за издаване на виза

Стъпка 1

Заплатете таксата за кандидатстване.

Стъпка 2

Попълнете Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160)(Електронния формуляр за кандидатстване за неимигрантска виза (DS-160)).

Стъпка 3

Насрочете онлайн дата и час за провеждане на интервюто за първата свободна дата. Моля, обърнете внимание, че трябва да насрочите дата и час за провеждане на интервю преди да можете да заявите дата и час за провеждане на ускорено интервю. В момента, в който насрочите Вашите дата и час за провеждане на интервю, ще видите съобщение на екрана, показващо първите налични дата и час за провеждане на интервю, които включват дата и час за провеждане на ускорено интервю. Съответно, може да откриете, че не е необходимо да заявявате дата и час за провеждане на ускорено интервю, защото има по-ранни дати на разположение. Ако желаете да продължите с искането за насрочване на дата и час за провеждане на ускорено интервю, трябва да попълните Формуляр за провеждане на ускорено интервю или да се свържете с кол центъра, за да поискате помощ. Моля, не забравяйте да обърнете внимание на вида спешен случай, който смятате, че Ви класифицира за насрочване на дата и час за ускорено интервю. След като сте подали Вашата заявка, моля, изчакайте отговора на Посолството, който ще пристигне по електронната поща.

Стъпка 4

Ако Посолството одобри молбата Ви, тогава Вие ще получите имейл с инструкции да насрочите онлайн. дата и час за провеждане на ускорено интервю. Трябва да знаете, че кол-центърът не може да насрочи дата и час за провеждане на ускорено интервю вместо Вас, но операторите са в състояние да Ви помогнат, ако възникнат въпроси. След като Вашата молба за ускорено интервю бъде одобрена, трябва да влезнете във Вашия профил и да отмените насроченото интервю и да насрочите ново. В случай, че Посолството отхвърли Вашата молба за насрочване на дата и час за провеждане на ускорено интервю, ще бъдете уведомени за отказа по електронната поща и ще трябва да се явите на вече насрочените дата и час за интервю.

Забележка: Имейлът за потвърждение или отхвърляне на Вашата молба ще дойде от no-reply@ustraveldocs.com. Някои имейл приложения имат правила, които филтрират неизвестни податели в папките за спам или нежелана поща. Ако не сте получили Вашето уведомление, моля, потърсете съобщението в папките за спам или за нежелана поща.

Стъпка 5

Посетете Посолството на САЩ на датата и часа за провеждане на Вашето интервю. Вие ще трябва да донесете печатно копие на Вашето писмо за насрочване на дата и час за интервю, страницата за потвърждение DS-160, една снимка, направена в рамките на последните шест месеца, Вашия настоящ паспорт, както и оригиналната разписка за заплащане на визовата такса. Заявления, които нямат всички тези елементи, няма да бъдат приемани.