заплащане на таксата за виза

На тази страница:

Плащане на момента

Искам да заплатя таксата за моята виза в местна банка.

Обща иформация

В повечето случаи кандидатите за виза, включително децата, трябва да платят невъзвръщаема, непрехвърляема такса за кандидатстване за машинно четима виза (MRV), независимо дали визата ще бъде издадена впоследствие или не. Таксата за кандидатстване за виза се определя от вида на визатa, за която желаете да кандидатствате.

Не забравяйте, че MRV таксата не се възстановява. Моля, проверете дали трябва да кандидатствате за виза или не. Възможно е да не се налага да кандидатствате за нова американска виза, ако вече притежавате валидна виза за САЩ или ако сте гражданин на страна по Програмата за безвизово пътуване.

пределени лица са освободени от плащане на MRV такса, като например:

  • Ако кандидатствате за виза за служебно пътуване тип A или G, Вие не трябва да плащате MRV такса
  • Ако кандидатствате за J виза, за да участвате в програма, спонсорирана от правителството на САЩ, Вие не трябва да плащате MRV такса.

Определени лица може да не се нуждаят от виза, като например:

  • Ако вече притежавате валидна виза за целта на Вашето пътуване, може да не се нуждаете от виза
  • Ако сте гражданин на Канада или Бермуда (но не кандидатствате за виза от типа A, E, G, K или V ), може да не се нуждаете от виза

Ако трябва да кандидатствате за виза, моля, следвайте инструкциите по-долу, за да заплатите таксата за кандидатстване за виза. За повече информация за освобождаване от такси, моля, посетете тази страница.

Запомнете: Пренасрочванията на интервюто за даден кандидат са ограничени на брой. Моля, планирайте своите действия така, че да не се наложи да Ви бъде изискано заплащане на нова такса. Таксите за кандидатстване не се възстановяват.

Възможности за заплащане на такса

Плащане в брой в банка

Всеки кандидат за виза може да заплати своята такса за кандидатстване за виза в брой във всеки клон на МКБ Юнионбанк. Преди да посетите офис на МКБ Юнионбанк трабва да разпечатате съответната вносна бележка от страницата по-долу. След като разпечатате вносната бележката, моля уверете се, че сте попълнили Вашите имена, ЕГН и сумата за внасяне, показана на разпечатаната бележка – словом. Носете с Вас разпечатаната вносна бележка, за да можете да извършите плащането. Няма да може да заплатите таксата за виза, ако не носите със себе си валидна вносна бележка.

Ако отпечатате вносната бележка преди деня, в който имате намерение да направите Вашето плащане, моля, обърнете внимание на срока на валидност върху вносната бележка. Ако датата на валидност изтича преди да използвате вносната бележка, за да извършите плащането, просто се върнете към този сайт и отново кликнете върху съответната връзка по-долу, за да създадете нова вносна бележка. Служителите, отговорни за събирането на таксите, НЯМА да приемат плащания, базирани на вносни бележки с изтекъл срок на валидност. При получаване на Вашето плащане, МКБ Юнионбанк ще ви издаде разписка. Трябва да запазите вашата разписка. Тя не може да бъде заменена, ако бъде изгубена. МКБ Юнионбанк няма да може да издаде дубликат на разписката. Вие няма да можете да насрочите дата и час за интервю без номера на вашата разписка.

Изберете вносната бележка, която съответства на вашата такса за кандидатстване за издаване на виза от списъка по-долу. Стойностите са посочени в щатски долари (но плащането е в български лева). Тази страница съдържа повече информация за различните такси за подаване на заявление за издаване на виза.

Моля, обърнете внимание, че вносните бележки не са съвместими с iPad и не се зареждат правилно при използване на програмата Apple .pdf reader по подразбиране. Бележките се зареждат правилно на компютри на Apple, ако се отворят с Adobe Reader. Ако не можете да отворите или видите вносната бележка, моля, изтеглете и инсталирайте последната версия на Adobe Reader от уебсайта на Adobe. Няма такса за изтегляне или използване на Adobe Reader.

След като сте заплатили таксата за кандидатстване за издаване на виза, запазете разписката на МКБ Юнионбанк за вашия архив. Тя не може да бъде заменена, ако бъде изгубена. Вие няма да можете да насрочите дата и час за интервю без номера на вашата разписка.

Насрочване на Вашето интервю

Независимо дали насрочвате Вашето интервю онлайн или с помощта на нашия кол център, ще Ви е необходим номерът, който е отпечатан върху Вашата разписка.

Fee Payment Receipt

Таблицата по-долу показва времето за обработка на заплатените такси и кога можете да планирате Вашето интервю след заплащане на таксата за кандидатстване за виза.

Срокове за обработка на заплатените такси за виза– Плащане в брой в банка
Време на плащане на таксата Насрочване на интервю (дата, час)
8:30 – 12:00 След 20:00 ч. на същия ден
12:00 – 17:00 След 13:00 ч. на следващия работен ден

Допълнителна информация

Ако имате някакви въпроси относно обменния курс на консулството, моля, кликнете тук, създайте свой профил и отговорете на пет кратки въпроса, така че да можем да определим точната сума, която трябва да платите.