13 ნოემბერს, აშშ-ს სააპელაციო სასამართლომ მეცხრე უბნისთვის, ნაწილობრივ დააკმაყოფილა მთავრობის შუამდგომლობა აშშ-სსაოლქო სასამართლოს საგანგებო მდგომარეობის დროს მიღებული, ჰავაის რაიონის 17 ოქტომბრის საპრეზიდენტო პროკლამაციის 9645 (P.P) წინასწარი შეჩერება. ჩადის, ირანის, ლიბიის, სომალის, სირიისა და იემენის მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც არ შეუძლიათ წარმოადგინონ სარწმუნო მოთხოვნა აშშ-ში მცხოვრებ პირთან ან მოქმედ იურიდიულ ერთეულთან კეთილსინდისიერი დამოკიდებულების შესახებ, შესვლაზე ვრცელდება აკრძალვები და შეზღუდვები P.P. ასევე რჩება აკრძალვები და შეზღუდვები ჩრდილოეთ კორეის და ვენესუელასმოქალაქეებზეც. დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:  https://travel.state.gov/content/travel/en/news/important-announcement.html.
2017 წლის 24 სექტემბერს გაცემული აშშ-ის პრეზიდენტის პროკლამაცია ეხება ვიზის პრეტენდენტებს, რომლებიც არიან ჩადის, ირანის, ლიბიის, ჩრდილოეთ კორეის, სირიის, ვენესუელას, იემენისა და სომალის მოქალაქეები. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გადადით ბმულზე: https://travel.state.gov/conte.
არა-რეზიდენტ, მესამე ქვეყნის მოქალაქეებს არასაიმიგრაციო ვიზაზე შეხვედრის დანიშვნა შეუძლიათ აშშ-ის საკონსულოს ნებისმიერ განყოფილებაში, სადაც არასაიმიგრაციო ვიზები გაიცემა. თუმცა, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თანამშრომლები შეიძლება არ იცნობდნენ ადგილობრივ პირობებს და/ან თქვენი ქვეყნის ენას, რამაც შესაძლოა გაართულოს ვიზის მისაღებად საჭირო თქვენი კვალიფიციურობის წარმოჩენა. თბილისის აშშ-ის საელჩოს საკონსულო განყოფილებას შეუძლია მოემსახუროს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე მოსაუბრე განმცხადებლებს. განმცხადებლებს, რომლებიც არ საუბრობს ამ რომელიმე ენაზე, ვურჩევთ, მიმართონ აშშ-ის იმ საელჩოს ან საკონსულოს, სადაც საუბრობენ მათთვის გასაგებ ენაზე.
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თუ თქვენ არ ხართ საქართველოს მოქალაქე, მაგრამ გაქვთ ბინადრობის ნებართვა საქართველოში ცხოვრების უფლებით, თქვენ მოგეთხოვებათ მოქმედი ბინადრობის ნებართვის წარდგენა, რათა დაშვებული იყოთ გასაუბრებაზე საკონსულო განყოფილებაში.

თუ თქვენს ქვეყანაში ვრცელდება უვიზო მომოსვლის პროგრამა, მაგრამ ვერ გაემგზავრეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ პროგრამით, არასაიმიგრაციო ვიზის მისაღებად განაცხადი უნდა გააკეთოთ სასურველ მოგზაურობამდე მინიმუმ სამი თვით ადრე. თუ თქვენ არ გაქვთ გადაუდებელი სამოგზაურო გეგმები, თქვენ უნდა გადაიხადოთ არასაიმიგრაციო სავიზო მოსაკრებელი, შეავსოთ არასაიმიგრაციო სავიზო განაცხადი DS-160 https://ceac.state.gov/genniv/ და დაგეგმოთ სავიზო გასაუბრება. თუ თქვენი მოგზაურობა გადაუდებელია, თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ სავიზო გასაუბრების დანიშვნა დაჩქარებული წესით. გთხოვთ, თქვენს მოთხოვნაში მიუთითოთ თქვენი მოგზაურობის თარიღი და მიზანი, ასევე დოკუმენტაციას თან დაურთოთ აშშ საბაჟო და სასაზღვრო დაცვისგან მიღებული თქვენს ESTA (ქვეყანაში შესვლის ავტორიზაციის ელექტრონული სისტემა) სტატუსთან დაკავშირებული ნებისმიერი შეტყობინების ასლი. დამატებითი ინფორმაცია უვიზო მომოსვლის პროგრამით გამგზავრებაზე შეზღუდვების შესახებ, მათ შორის ელექტრონული პასპორტის შესახებ მოთხოვნა, ხელმისაწვდომია https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html.

Mount Rushmore, South Dakota

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება აშშ-ს სავიზო ინფორმაციის მომსახურების ცენტრში. ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ამ ვებ-გვერდზე ინფორმაცია, ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო-არასაიმიგრაციო ვიზებისა და თითოეული ვიზისათვის საჭირო მოთხოვნების შესახებ. ამასთან ერთად შეგიძლიათ შეიტყოთ ვიზის საფასური და დანიშნოთ გასაუბრება აშშ-ს საელჩოში თბილისში.

ინფორმაცია არასაიმიგრაციო ვიზების შესახებ


განაცხადი არასაიმიგრაციო ვიზაზე


ინფორმაცია საიმიგრაციო ვიზის თაობაზე