Laukiama tolesnių veiksmų

Šiame puslapyje:

Bendroji informacija

Paraiškos atmetimas pagal 221 straipsnio g dalį reiškia, kad paraiškoje trūksta būtinos informacijos arba kad paraiškai taikoma administracinio sulaikymo procedūra. Konsulinis pareigūnas, su kuriuo kalbatės atėję į ambasadą, pokalbio pabaigoje pasakys, jei jūsų vizos paraiškos nagrinėjimas yra atidėtas pagal 221 straipsnio g dalį, t. y. trūkstant informacijos. Pareigūnas nurodys, kad jūsų paraiškai bus taikoma administracinio tvarkymo procedūra, arba paprašys pateikti papildomą informaciją.

Jei reikia pateikti daugiau informacijos, pareigūnas pasakys, kaip tai padaryti. Gausite laišką ir turėsite pristatyti reikiamus dokumentus per 12 mėnesių nuo paraiškos pateikimo datos. Naujo vizos paraiškos mokesčio mokėti nereikės. Praėjus metams paraiška, atmesta pagal 221 straipsnio g dalį, panaikinama pagal 203 straipsnio e dalį.

Jei ambasada jūsų paprašė papildomos informacijos ar dokumentų, juos turite pateikti ambasadai. Šioje interneto svetainėje paaiškinama, kaip pateikti dokumentus, kuriuos reikia pristatyti į ambasadą arba konsulatą.

Kita informacija

Kartais prašymams išduoti vizą gali būti taikomas administracinis nagrinėjimas. Tokiu atveju konsulas informuoja pareiškėją apie tai pokalbio pabaigoje. Administracinio nagrinėjimo trukmė priklauso nuo individualių kiekvieno atvejo aplinkybių. Išskyrus atvejus, kai reikia išvykti nedelsiant (pvz., šeimos nario liga, sužalojimas ar mirtis),teirautis dėl administracinio nagrinėjimo, reikėtų ne anksčiau kaip praėjus mažiausiai 180 dienų nuo pokalbio ar papildomų dokumentų pateikimo dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė.

Jei esate neimigracinės vizos pareiškėjas/-a, įvedant savo interviu vietą ir DS-160 brūkšninio kodo numerį čia, galite patikrinti jūsų DS-160 formos ir prašymo išduoti vizą statusą. Jei esate imigracinės vizos pareiškėjas turite įvesti savo bylos numerį.