Tratat comercial şi Viza de investitor

Pe această pagină:


 

Prezentare generală

Pentru a obţine viza E-2 (Investitor), solicitantul trebuie să meargă în SUA cu scopul de a dezvolta sau organiza operaţiunile unei companii în care solicitantul a investit capital consistent. Viza de Investitor (E-2) a fost creată pentru cetăţenii unor ţări cu care Statele Unite menţin tratate de comerț si libera trecere. Moldova este una dintre aceste ţări. O listă completă a acestor ţări găsiţi aici

Soţul/soţia şi copiii necăsătoriţi (sub 21 de ani) ai investitorilor sau angajaților diverselor companii pot primi viza de însoţitor pentru a se alătura soţului/soţiei ori părintelui. Însoţitorul nu trebuie să aibă aceeaşi cetăţenie ca şi solicitantul principal pentru a obţine viza E.

Viza E permite investitorului şi familiei să locuiască în Statele Unite pe durata autorizată de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS). Vizele E sunt vize temporare; prin urmare, posesorilor de viză E li se permite să locuiască în Statele Unite atât timp cât condiţiile întrunite la obţinerea vizei rămân aceleaşi. Dependenţii nu sunt autorizaţi să lucreze în Statele Unite, decât dacă primesc o astfel de autorizare din partea DHS-USCIS în Statele Unite. Dependenţii pot solicita o autorizaţie de muncă doar după ce au ajung în Statele Unite.

Criterii

 • Investitorul, fie el o persoană, partener de afaceri ori companie, trebuie să aibă cetăţenia ţării semnatare a unui tratat de Investitor/Investiţii cu Statele Unite. Dacă este vorba despre o afacere, cel puţin 50% din aceasta trebuie să fie deţinută de persoana cu cetăţenia ţării semnatare a tratatului de Investitor/Investiţii cu Statele Unite.
 • Investiţia trebuie să fie substanţială, iar capitalul este nerambursabil. Investiţia trebuie de asemenea să asigure necesarul de capital pentru desfăşurarea cu succes a activităţii.
 • Investiţia trebuie să fie făcută într-o companie reală, care are deja activitate. Speculaţiile sau investițiile neîntemeiate nu se califică. Conturi bancare cu fonduri neangajate într-o afacere ori simpla proprietate a unor terenuri neexploatate nu pot fi considerate investiţie.
 • Investiţia nu trebuie să fie marginală. Conform 9 FAM 41.51, compania în care se investeşte trebuie să demonstreze fie posibilitatea de revenire financiară care să depăşească necesarul de trai al investitorului, fie să aibă capacitatea, în prezent sau viitor, să aibă o contribuţie economică semnificativă.
 • Investitorul trebuie să poată controla capitalul şi investiţia trebuie să prezinte risc comercial. În cazul în care fondurile nu prezintă risc dacă investiţia eşuează, atunci aceasta nu este una care să respecte Legea Imigrării şi Cetăţeniei (INA) 101(a)(15)(E) şi Manualul de Afaceri Externe (FAM) 41.51. Împrumuturile garantate de activele companiei nu se califică;
 • Investitorul trebuie să vină în Statele Unite pentru a dezvolta sau conduce compania. Dacă solicitantul nu este investitorul principal, acesta trebuie să fie angajat pe o poziție de conducere, executivă sau de specialist. Angajaţii necalificaţi sau fără specializări nu se califică. Vă rugăm să luaţi în considerare că se poate solicita o explicaţie detaliată asupra specializării angajatului sau statutului de conducere/executiv.
 • Solicitantul trebuie să intenţioneze să părăsească Statele Unite la terminarea statutului vizei.

Elementele cererii

Dacă solicitaţi o viză de investitor, trebuie să transmiteţi următoarele:

 • Un Formular electronic de solicitare a vizei temporare (DS-160). Consultaţi pagina web DS-160 pentru mai multe informaţii despre DS-160.
 • Un paşaport valabil pentru călătoria în Statele Unite cu o dată de valabilitate care să depăşească cu cel puţin şase luni perioada pe care intenţionaţi să o petreceţi în Statele Unite (exceptând situaţia în care acordurile speciale încheiate cu o anumită ţară prevăd anumite excepţii). Dacă în paşaportul dumneavoastră sunt incluse una sau mai multe persoane, fiecare persoană care doreşte viză trebuie să depună câte o cerere.
 • O fotografie cu dimensiunea de 2"x2" (5 cm x 5 cm) făcută în ultimele şase luni. Această pagină web conţine informaţii despre formatul necesar al fotografiei.
 • O chitanţă care atestă plata taxei nerambursabile de procesare a cererii de viză temporară, în valoare de 205 USD, plătită în moneda locală. Această pagină web conţine mai multe informaţii despre plata acestei taxe. 

În plus faţă de aceste elemente, trebuie să prezentaţi o scrisoare de programare la interviu care confirmă faptul că aţi realizat programarea prin intermediul acestui serviciu. Puteţi aduce cu dumneavoastră şi orice alte documente justificative despre care consideraţi că susţin informaţiile prezentate ofiţerului consular.

Cum se solicită viza

Pasul 1
Achitaţi taxa de solicitare a vizei.

Pasul 2
Completaţi Formularul electronic de solicitare a vizei temporare (DS-160).

Pasul 3
Faceţi o programare pe această pagină web. Aveţi nevoie de trei informaţii pentru a face programarea:

   • Numărul paşaportului dumneavoastră;
   • Numărul chitanţei eliberate de Moldova Agroindbank (Faceţi click aici dacă aveţi nevoie de ajutor pentru identificarea acestui număr);
   • Codul de bare format din zece (10) caractere alfanumerice de pe pagina de confirmare DS-160.

Pasul 4
Prezentaţi-vă la Ambasada S.U.A. la data şi ora programate pentru interviul dumneavoastră de viză. Trebuie să aduceţi cu dumneavoastră:

 • o copie imprimată a scrisorii de programare,
 • pagina dumneavoastră de confirmare DS-160,
 • o fotografie făcută în ultimele şase luni, paşaportul actual şi toate paşapoartele vechi şi
 • chitanţa de plată a taxei de viză în original.

 

Cererile care nu sunt însoţite de aceste elemente nu vor fi acceptate.

Documente justificative

Ofiţerii consulari analizează fiecare cerere individual şi iau în considerare factori profesionali, sociali, culturali şi de altă natură în procesul de luare a deciziei. Ofiţerii consulari pot analiza intenţiile dumneavoastră, situaţia familială şi planurile şi perspectivele dumneavoastră pe termen lung în ţara dumneavoastră de reşedinţă. Fiecare caz este examinat individual şi beneficiază de toate considerentele prevăzute de lege.

Atenţie: Nu prezentaţi documente false. Frauda sau declaraţiile false pot conduce la declararea ineligibilităţii permanente pentru obţinerea vizei. În cazul în care confidenţialitatea reprezintă un motiv de îngrijorare, puteţi aduce documentele la Ambasadă într-un plic sigilat. Ambasada nu va pune la dispoziţia niciunei persoane informaţiile dumneavoastră şi va respecta caracterul confidenţial al acestor informaţii.

Mai multe informaţii

Pentru mai multe informaţii despre vizele pentru investitori, consultaţi pagina web a Departamentului de Stat.