Z dniem 12 września 2014 r. opłaty za rozpatrzenie wiz nieimigracyjnych i imigracyjnych dla pewnych kategorii wizowych ulegną zmianie. Wszystkie osoby ubiegające się o wizę muszą wnieść opłaty wizowe w kwocie, jaka obowiązuje w dniu jej dokonania z wyjątkiem opłaty imigracyjnej dokonywanej w National Visa Center (NVC) gdzie liczy się data rozliczenia. Opłaty, które ulegną zmniejszeniu nie będą zwracane. Jeżeli opłata za rozpatrzenie podania wizowego została wniesiona przed 12 września 2014 r. i jej wysokość uległa obniżeniu, nie będziemy mogli dokonać zwrotu.

  • Jeżeli oplata została wniesiona przed 12 września 2014 roku i rozmowa wizowa odbywa się 11 grudnia 2014 lub przed tą datą, nie ma konieczności dopłaty różnicy pomiędzy starą i nową opłatą.
  • Jeżeli opłata została wniesiona przed 12 września 2014 roku i rozmowa wizowa ma miejsce 12 grudnia 2014 lub później, konieczna będzie dopłata różnicy między opłatami ( bez wyjątków). 

Więcej informacji na temat zmiany opłat można znaleźć tutaj.

=============================================================================================================================== 

UWAGA: 

W sekcji “ Opłaty wizowe” dostępne są informacje o nowych sposobach wniesienia opłat wizowych. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami i postępowanie zgodnie z nimi. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić opóźnienia w aktywacji Państwa płatności. Niepoprawnie wniesione opłaty nie będą zwracane.

Brooklyn Bridge

Witamy w Serwisie Informacji Wizowej dla Polski. Na tej stronie internetowej mogą Państwo znaleźć informację o wizach imigracyjnych i nieimigracyjnych do USA i wymaganiach jakie należy spełnić, aby się o nie ubiegać. Mogą Państwo także dowiedzieć się jak uiścić opłatę wizową oraz zarezerwować spotkanie wizowe w Ambasadzie USA w Warszawie lub Konsulacie Generalnym w Krakowie.

To jest oficjalna strona informacji wizowej biur konsularnych U.S.A. w Polsce.