Obywatele państw uczestniczących w Programie Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program), którzy otrzymali informację, że nie kwalifikują się już do podróży do Stanów Zjednoczonych w ramach tego programu, powinni ubiegać się o wizę co najmniej trzy miesiące przed planowaną podróżą. Osoby, które nie mają konkretnych planów dotyczących podróży powinny dokonać opłaty wizowej, wypełnić wniosek DS-160 o wizę nieimigracyjną na stronie ceac.state.gov/genniv/ i umówić się na rozmowę z konsulem. W przypadku nagłej podróży należy zwrócić się z prośbą o spotkanie w trybie pilnym. W podaniu należy podać datę i cel podróży oraz dołączyć kopię informacji dotyczącej statusu ESTA, otrzymanej z Amerykańskiego Urzędu Ceł i Ochrony Granic.

Brooklyn Bridge

Witamy w Serwisie Informacji Wizowej dla Polski. Na tej stronie internetowej mogą Państwo znaleźć informację o wizach imigracyjnych i nieimigracyjnych do USA i wymaganiach jakie należy spełnić, aby się o nie ubiegać. Mogą Państwo także dowiedzieć się jak uiścić opłatę wizową oraz zarezerwować spotkanie wizowe w Ambasadzie USA w Warszawie lub Konsulacie Generalnym w Krakowie.

To jest oficjalna strona informacji wizowej biur konsularnych U.S.A. w Polsce.