Jesteś tutaj: Strona główna / Umówienie terminu rozmowy

Umówienie terminu rozmowy

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Obywatel obcego kraju zamierzający wjechać do Stanów Zjednoczonych musi najpierw uzyskać wizę nieimigracyjną na pobyt czasowy lub wizę imigracyjną na pobyt stały. Obywatele krajów zakwalifikowanych do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program) mogą udać się do USA bez wizy. Osoby z krajów niekwalifikujących się do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program) lub podróżujące w celu podjęcia studiów, pracy lub uczestniczenia w programie wymiany muszą ubiegać się o wizę nieimigracyjną.

Osoby ubiegające się o wizę muszą osobiście stawić się na rozmowę w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych. Należy umówić się na taką rozmowę za pośrednictwem internetu (korzystając z tej strony) lub telefonicznego biura obsługi klienta.

Niektóre osoby mogą ubiegać się o wizę bez wymogu przeprowadzenia rozmowy z konsulem.

Rozmowy w sprawie wiz przeprowadzane są w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Jeżeli Państwo nie mówią w żadnym z wymienionych języków, rekomendujemy, aby na rozmowę z konsulem można przyjść z tłumaczem. Aby tłumacz mógł  uczestniczyć w spotkaniu wizowym, prosimy o zgłoszenie nazwiska tłumacza w Centrum Informacji Wizowej najpóźniej jeden dzień przed planowanym spotkaniem.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres

support-poland@ustraveldocs.com lub kliknąć na Kontakt.

Nie należy podejmować żadnych nieodwracalnych decyzji związanych z podróżą lub kupować biletu aż do chwili otrzymania paszportu z wizą. Nie możemy zagwarantować, że wiza zostanie wydana.

Dodatkowe dokumenty

Aby umówić się na spotkanie w sprawie wizy nieimigracyjnej należy posiadać następujące informacje i dokumenty:

  • ważny paszport na podróż do Stanów Zjednoczonych z datą ważności przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych (chyba że na mocy umów z poszczególnymi krajami obowiązują zwolnienia w tym zakresie), Jeśli w paszporcie wymieniona jest więcej niż jedna osoba, wniosek musi złożyć każda osoba ubiegająca się o wizę,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty MRV za rozpatrzenie wniosku o wizę,
  • stronę potwierdzającą złożenie formularza DS-160. Prosimy zapoznać się z dodatkowymi informacjami na temat opłat.
  • adres e-mail,
  • dokumenty wymagane z uwagi na kategorię wizy, jeśli dotyczy (takie jak zatwierdzenie petycji dla wiz, w przypadku których wymagana jest petycja. Więcej informacji o rodzajach wiz można znaleźć tutaj).

Ograniczenie możliwości zmiany terminu spotkania
Możliwość przełożenia terminu umówionej rozmowy jest ograniczona. Prosimy odpowiednio zaplanować termin rozmowy, aby nie być zmuszonym do dokonania kolejnej opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę.

Więcej działań

Umówienie się na rozmowę
Zmiana terminu spotkania