Jesteś tutaj: Strona główna / Rozmowa w trybie pilnym

Rozmowa w trybie pilnym

Na tej stronie:


Informacje ogólne

W razie konieczności odbycia nieprzewidzianej podróży można, zgodnie z poniższymi kryteriami, zakwalifikować się do rozmowy w trybie pilnym w zależności od dostępności terminów w ambasadzie.

Wymagania

Ubiegając się o rozmowę w trybie pilnym należy posiadać dokument uzasadniający potrzebę pilnej rozmowy. Jeśli podczas rozmowy wizowej okaże się, że podano fałszywe powody nagłej podróży, fakt taki zostanie odnotowany w sprawie danej osoby i może negatywnie wpłynąć na rozpatrzenie wniosku o wizę. Wszystkie osoby występujące o rozmowę w trybie pilnym są obowiązane do uprzedniego wniesienia opłat wizowych, jak w przypadku umawiania się na spotkania w trybie normalnym. Osoby, które otrzymały zgodę na rozmowę w trybie pilnym, ale nie uzyskały wizy lub nie pojawiły się w ambasadzie w ustalonym terminie, nie będą mogły skorzystać z tej opcji ponownie.

Prosimy zauważyć, że odrzucenie wniosku o rozmowę w trybie pilnym uniemożliwia wysłanie ponownego wniosku w trakcie tego samego procesu wizowego.
W tej sytuacji należy udać się na spotkanie wyznaczone pierwotnie.

Uwaga: podróż w celu wzięcia udziału w uroczystościach ślubnych lub ukończenia szkoły, zaoferowania pomocy ciężarnej krewnej, udziału w dorocznej konferencji służbowej/naukowej/specjalistycznej lub skorzystania z oferty last-minute biura podróży nie kwalifikuje do umówienia się na rozmowę w trybie pilnym. W takich przypadkach należy umówić się na rozmowę w sprawie wizy w normalnym trybie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Natychmiastowa opieka medyczna

Celem podróży jest uzyskanie natychmiastowej opieki medycznej lub towarzyszenie członkowi rodziny lub pracownikowi w uzyskaniu natychmiastowej opieki medycznej.

Niezbędne dokumenty:

 1. pismo od lekarza w Polsce z opisem choroby i powodów podjęcia leczenia w Stanach Zjednoczonych,
 2. pismo od lekarza lub ze szpitala w Stanach Zjednoczonych z informacją o gotowości leczenia danego przypadku oraz podaniem przybliżonych kosztów leczenia,
 3. dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów leczenia 

Pogrzeb/śmierć

Celem podróży jest udział w pogrzebie lub dopełnienie formalności związanych z przewiezieniem zwłok członka najbliższej rodziny (matki, ojca, brata, siostry, dziecka) w Stanach Zjednoczonych.

Niezbędne dokumenty:

 1. pismo od przedsiębiorcy pogrzebowego z podaniem danych kontaktowych, danych osoby zmarłej i daty pogrzebu,
 2. należy również udokumentować, że osoba zmarła jest członkiem najbliższej rodziny.

Pilna podróż służbowa

Celem podróży jest pilna sprawa służbowa w sytuacji, gdy konieczność podjęcia takiej podróży była niemożliwa do przewidzenia.

Niezbędne dokumenty:

 • zaproszenie z firmy ze Stanów Zjednoczonych poświadczające, że planowana wizyta jest pilna oraz zawierające opis sprawy i wyjaśnienie, że amerykańska albo lokalna firma poniesie znaczącą stratę, jeśli rozmowa w trybie pilnym nie będzie możliwa

lub

 • potwierdzenie konieczności odbycia szkolenia w Stanach Zjednoczonych trwającego nie dłużej niż trzy miesiące oraz pismo od lokalnego pracodawcy i firmy ze Stanów Zjednoczonych oferującej szkolenie. W obu pismach powinien być zawarty szczegółowy opis szkolenia oraz wyjaśnienie, dlaczego firma ze Stanów Zjednoczonych albo firma lokalna poniesie znaczącą stratę, jeśli rozmowa w trybie pilnym nie będzie możliwa.

Studenci lub uczestnicy wymiany

Celem podróży jest rozpoczęcie lub wznowienie programu studiów w Stanach Zjednoczonych, w sytuacji gdy nie są dostępne normalne terminy spotkań. Opcja ta dotyczy tylko osób, które nie uzyskały decyzji odmownej w sprawie wizy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych.

Niezbędne dokumenty:

 1. oryginalny formularz I-20 lub formularz DS-2019 z datą rozpoczęcia programu w ciągu 60 dni,
 2. potwierdzenie wniesienia opłaty SEVIS (o ile dotyczy).

Odmowa w systemie ESTA

Obywatele państw uczestniczących w Programie Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program), którzy otrzymali informację, że nie kwalifikują się do podróży do Stanów Zjednoczonych w ramach tego programu, mogą ubiegać się o rozmowę z konsulem w trybie pilnym. Informacja ta dotyczy osób, które są obywatelami Iraku, Iranu, Sudanu lub Syrii , lub w ostatnim czasie podróżowały do tych krajów. W podaniu należy podać datę i cel podroży.

Niezbędne dokumenty:

 • Kopia odpowiedzi dotyczącej statusu ESTA, otrzymanej z Urzędu Ceł i Ochrony Granic USA (Customs and Border Protection)

Rozmowa w trybie pilnym

Krok 1
Należy wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku o wizę.

Ważna informacja: Jeżeli opłata wizowa zostanie wniesiona on-line, za pomocą karty debetowej/system PolCard, spotkanie można umówić natychmiast po dokonaniu płatności. Proszę zapoznać się z informacja Czas aktywacji opłaty za rozpatrzenie podania o wizę.

Krok 2
Należy wypełnić elektroniczny wniosek o wizę nieimigracyjną (DS-160).

Krok 3
Należy ustalić termin rozmowy za pośrednictwem Internetu w pierwszym dostępnym terminie. Przypominamy, że na rozmowę należy umówić się przed wystąpieniem z prośbą o rozmowę w trybie pilnym. W trakcie wybierania terminu spotkania, na ekranie pojawi się wiadomość z najwcześniejszymi terminami spotkania, w tym z terminami w ramach trybu pilnego. Może okazać się, że nie ma konieczności ubiegania się o rozmowę w trybie pilnym, gdyż są dostępne wcześniejsze terminy.

Jeśli nadal chcą Państwo ubiegać się o termin rozmowy w trybie pilnym, należy wypełnić formularz wniosku o pilny termin lub skontaktować się z telefonicznym biurem obsługi klienta z prośbą o pomoc. Proszę podać powód rozmowy w trybie pilnym, który według Państwa spełnia określone wymogi. Po złożeniu wniosku należy oczekiwać na odpowiedź z ambasady, która przyjdzie e-mailem.

Krok 4
Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, otrzymają Państwo pocztą elektroniczną wiadomość z zaleceniem umówienia się za pośrednictwem Internetu na rozmowę w trybie pilnym. Należy pamiętać, że w telefonicznym biurze obsługi klienta nie można umówić się na rozmowę w trybie pilnym, ale operatorzy chętnie udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania. W przypadku kiedy wniosek zostanie zatwierdzony należy usunąć obecne spotkanie i wyznaczyć nowe w trybie pilnym. Jeśli ambasada odrzuci wniosek o rozmowę w trybie pilnym, otrzymają Państwo wiadomość e-mail z odmową i wówczas należy zachować umówiony wcześniej termin.

Uwaga: wiadomość e-mail z zatwierdzeniem lub odrzuceniem prośby przyjdzie z adresu no-reply@ustraveldocs.com. W niektórych aplikacjach poczty e-mail wiadomości od nieznanych nadawców są filtrowane i przenoszone do folderu z niepożądanymi wiadomościami (spamem) lub do kosza. W razie nieotrzymania powiadomienia proimy sprawdzić, czy wiadomość jest w folderze ze spamem lub w koszu.

Krok 5
Należy udać się do Ambasady/Konsulatu Stanów Zjednoczonych w dniu i o godzinie umówionej rozmowy wizowej.

Należy zabrać ze sobą:

 • wydruk potwierdzenia dotyczącego umówionej rozmowy,
 • wydruk strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160,
 • zdjęcie wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
 • ważny paszport i poprzednie paszporty.

Wnioski bez tych dokumentów nie będą rozpatrywane.