Jesteś tutaj: Strona główna / Formy płatności/Dokonanie opłaty wizowej

 

Formy płatności/Dokonanie opłaty wizowej

Na tej stronie:


Ważna informacja:
Osoby ubiegające się o wizę muszą postępować dokładnie według instrukcji dotyczących wnoszenia opłaty. Płatności dokonane nieprawidłowo nie podlegają zwrotowi. Więcej informacji o płatnościach znajdziecie Państwo w sekcji Opłaty wizowe lub dzwoniąc pod numer numer infolinii.

Informacje ogólne

Zazwyczaj każda osoba ubiegająca się o wizę, w tym dzieci, jest obowiązana do wniesienia bezzwrotnej opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę (MRV), bez względu na to, czy wiza zostanie wydana czy nie. Opłata za rozpatrzenie wniosku o wizę zależy od rodzaju wizy, której dotyczy wniosek.

Prosimy sprawdzić, czy muszą Państwo ubiegać się o wizę. W przypadku posiadania ważnej wizy amerykańskiej może nie zachodzić potrzeba ubiegania się o nową wizę; to samo dotyczy osób z krajów biorących udział w Programie Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program).

Niektóre osoby nie muszą wnosić opłaty MRV, na przykład:

 • osoby ubiegające się o wizę kategorii A , G, lub przedstawicieli NATO celu odbycia oficjalnej podróży
 • osoby ubiegające się o wizę kategorii J w ramach udziału w niektórych programach sponsorowanych przez rząd amerykański
 • niektóre osoby posiadające paszport dyplomatyczny mogą kwalifikować się do ubiegania o wizę bez wnoszenia opłaty za podanie. Prosimy o kontakt z Ambasadą, aby potwierdzić czy należy wnieść opłatę za podanie (MRV)

 

Niektóre osoby mogą nie potrzebować wizy, na przykład:

 • osoby już posiadające ważną wizę na zamierzony cel podróży
 • obywatele Kanady lub Bermudów (nieubiegający się o wizę kategorii A, E, G, K lub V)

 

Więcej informacji o zwolnieniu z opłaty wizowej podano na tej stronie.

W razie konieczności ubiegania się o wizę należy uregulować opłatę za rozpatrzenie podania postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami. Osoba ubiegająca się o wizę musi wnieść poprawną opłatę wizową, aby mogła wyznaczyć spotkanie wizowe. Osoby, które dokonają niepoprawnej opłaty nie będą mogły wyznaczyć spotkania wizowego.

Po wyznaczeniu pierwszej rozmowy z konsulem osoba ubiegająca się o wizę ma ograniczoną możliwość przenoszenia spotkania na inny termin. W przypadku pominięcia zaplanowanego spotkania, może zaistnieć konieczność uiszczenia nowej opłaty MRV w celu wyznaczenia kolejnego spotkania. Prosimy odpowiednio zaplanować termin rozmowy, aby nie być zmuszonym do dokonania kolejnej opłaty za wizę. Opłaty za rozpatrzenie podania o wizę nie podlegają zwrotowi.

Instrukcje jak dokonać opłaty

W Polsce opłatę za podanie o wizę można dokonać korzystając z następujących możliwości:

 • Płatność internetowa za pomocą karty debetowej/ system PolCard
 • Internetowy przelew bankowy (bank osoby ubiegającej się o wizę)
 • Gotówką w banku (bank osoby ubiegającej się o wizę)
 • Gotówką w banku - placówki Banku Pocztowego

 

Prosimy postępować według niżej wymienionych kroków:

Krok 1

Należy stworzyć profil i zalogować się do internetowego systemu wyznaczania spotkań. Zapewni to wpłacenie właściwej kwoty.

Bez stworzenia profilu w naszym systemie mogą wystąpić poważne opóźnienia aktywacji Państwa płatności. Bardzo ważne jest aby przestrzegać wszystkich poniższych instrukcji. Niepoprawnie wniesione opłaty nie będą zwracane.

Krok 2

Należy wybrać opcję „ Nowy wniosek / Wyznacz spotkanie”, które znajduję się w tabelce po lewej stronie ekranu. Następnie należy przejść kolejne kroki uzupełniając dane dotyczące typu wizy, placówki w której będzie wyznaczane spotkanie, kategorii wizowej i rodzaju wizy.

Krok 3

Kiedy znajdziecie się Państwo na stronie opłat prosimy kliknąć na link „Aby wyświetlić dostępne opcje płatności on-line kliknij TUTAJ. Szczegółowe informacje na temat wszystkich sposobów płatności znajdują się poniżej, w części zatytułowanej „Formy płatności”.

Visa Payment Fee Options

Opłaty podane są w dolarach amerykańskich (USD), lecz opłata musi być wniesiona w polskich złotych (PLN).

Kurs złotego jest oparty na kursie wymiany walut zaakceptowany przez Departament Stanów Zjednoczonych. Osoby, które wniosą niepoprawną kwotę opłaty mogą mieć problem z wyznaczeniem spotkania wizowego.

Krok 4

Należy wybrać preferowaną opcję płatności i dokonać wpłaty. Dokonując opłaty trzeba być świadomym, że opłata MRV za rozpatrzenie wniosków wizowych nie podlega zwrotowi i jest konieczna do wyznaczenia spotkania wizowego. Opłata nie gwarantuje otrzymania wizy ani nie jest zwracana w przypadku otrzymania odmowy.

Krok 5

Bez względu na to, jaką opcję płatności zdecydowaliście się Państwo wybrać, należy zachować Numer referencyjny CGI lub numer potwierdzenia. Bez numeru referencyjnego CGI lub numeru potwierdzenia nie ma możliwości wyznaczenia spotkania wizowego.

Krok 6

Po dokonaniu opłaty wizowej mogą Państwo wyznaczyć spotkanie wizowe zgodnie z informacjami podanymi w poniższej tabeli „Czas aktywacji opłaty za rozpatrzenie podania o wizę”. Należy ponownie się zalogować do stworzonego wcześniej profilu i wykorzystując Numer Referencyjny CGI, numer dowodu wpłaty lub numer transakcji wyznaczyć spotkanie.

Formy płatności

1. System PolCard - płatność internetowa za pomocą karty debetowej

Najwygodniejszy sposób wniesienia opłaty wizowej za rozpatrzenie podania o wizę nieimigracyjną ( NIV ) to płatność internetowa za pomocą karty debetowej, system PolCard.

Jeśli ubiegają się Państwo o wizę dla siebie i rodziny lub grupy można dokonać opłaty zbiorowej.

Uwaga: Aby skorzystać z systemu PolCard Państwa karta debetowa musi mieć logo VISA/MasterCrad a także kod CVV na odwrocie karty.

Jeśli system poprosi o „numer wydania” , należy wpisać 0.

Nie akceptujemy Kart Kredytowych !
  1. Po zalogowaniu się do swojego profilu na etapie płatność, należy wybrać opcję płatność kartą debetową/system PolCard.

   PolCard

  2. Po wybraniu jako opcji płatności Karty Debetowe należy zapisać numer transakcji jaki pojawi się w systemie. Numer transakcji będzie potrzebny do wyznaczenia spotkanie z konsulem. W przypadku zgubienia nie ma możliwości wydania duplikatu. Bez numeru potwierdzenia nie ma możliwości wyznaczenia spotkania wizowego.

Receipt Number

Po naciśnięciu na przycisk Kontynuuj (Continue) zostaniecie Państwo przeniesieni do systemu płatności kartą debetową. Należy podać wszystkie wymagane informacje. Jeśli system poprosi o „numer wydania” , należy wpisać 0.

Dokonując opłaty za rozpatrzenie podania o wizę za pomocą karty debetowej system PolCard , prosimy:

 • NIE odświeżać strony
 • NIE wybierać przycisku powrót
 • NIE otwierać nowego okna
 • NIE zamykać okna przeglądarki dopóki nie zostanie się przeniesionym do systemu wyznaczania spotkań wizowych.
  Jeśli przeniesienie nie nastąpi prosimy najpierw o sprawdzenie stanu konta bankowego czy transakcja przebiegła pomyślnie.

 

 1. Kiedy transakcja zakończy się powodzeniem można od razu wyznaczać spotkanie wizowe. Numer potwierdzenia zostanie automatycznie przypisany do stworzonego wcześniej w naszym systemie profilu.
2. Internetowy przelew bankowy

Istnieje możliwość wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosków wizowych za pomocą konta internetowego. Państwa bank może pobrać opłatę za dokonanie przelewu internetowego.

Jeśli ubiegają się Państwo o wizę dla siebie i rodziny lub grupy można dokonać opłaty zbiorowej.

 1. Po zalogowaniu się do swojego profilu na etapie płatność , należy wybrać opcję transferu bankowego online.

  Online Bank Transfer

  Państwa unikalny numer referencyjny CGI pojawi się na ekranie. Należy użyć tego numeru podczas dokonywania internetowego przelewu bankowego.

   

 2. Używając jednego numeru referencyjnego CGI należy dokonać tylko jednej płatności. Płatności nie podlegają zwrotowi. Bardzo ważne jest, aby zachować numer referencyjny CGI, który służy do internetowego przelewu bankowego. Należy go mieć jako dowód wpłaty w celu planowania spotkania wizowego. Obowiązkiem wnioskodawcy (osoby ubiegającej się o wizę) jest zapisanie tego numeru.
 3. Przy dokonywaniu przelewu internetowego numer referencyjny CGI należy wpisać w pole Tytuł Przelewu. Prosimy nie wpisywać żadnych dodatkowych informacji. Jeśli nie wpiszą Państwo odpowiedniego numeru płatność nie zostanie rozpoznana.
 4. Dane do przelewu bankowego:
  Nazwa banku: DANSKE BANK
  IBAN:PL65236000050000004550298072
  Tytuł przelewu: Twój numer referencyjny CGI (prosimy NIE wpisywać żadnych dodatkowych informacji)
  Kwota: xxx.00 PLN
  SWIFT / BIC: DABAPLPW
  Beneficjent: Stanley Associates Inc.
  Adres Banku Beneficjenta: Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa

Przelew ten można wykonać korzystając z internetowego konta bankowego.

Akceptujemy wpłaty tylko w polskiej walucie, nie w dolarach ani nie w euro, według konsularnego kursu dolara podanego na stronie głównej.

Dodatkowa opłata: Jeśli zdecydują się Państwo na ten typ opłaty (w innym banku), prosimy mieć na uwadze, że bank może pobrać dodatkową opłatę za dokonanie transakcji.

3. Gotówką w banku (bank osoby ubiegającej się o wizę)

Istnieje możliwość wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosków wizowych gotówką w Państwa banku. Może on pobrać opłatę za dokonanie przelewu internetowego.

Jeśli ubiegają się Państwo o wizę dla siebie i rodziny lub grupy można dokonać opłaty/płatności zbiorowej.

Aby tego dokonać po zalogowaniu się do swojego profilu na etapie płatność, prosimy wybrać opcję „gotówka”.

Cash

 1. Należy wydrukować bankowy druk opłaty wizowej zawierający indywidualny numer referencyjny CGI. Używając jednego numeru referencyjnego CGI prosimy wykonać tylko jedną płatność. Opłaty nie są zwracane.

  Receipt Number

 2. Aby wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosków wizowych w Państwa banku należy zabrać ze sobą wydrukowany druk opłaty wizowej. Prosimy wpisać swój indywidulany numer referencyjny CGI. Bez wspomnianego numeru - lub jeśli wniosą Państwo niedokładną kwotę - nie będą Państwo w stanie wyznaczyć spotkania wizowego.
 3. Po wniesieniu opłaty otrzymają Państwo od kasjera potwierdzenie wniesienia opłaty/płatności. Należy je zachować jak dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie podania o wizę nieimigracyjną.

Akceptujemy wpłaty tylko w polskiej walucie, nie w dolarach ani nie w euro, według konsularnego kursu dolara podanego na stronie głównej .

Dodatkowa opłata: Jeśli zdecydują się Państwo na ten typ opłaty (w innym banku) prosimy mieć na uwadze, że bank może pobrać dodatkową prowizję za dokonanie transakcji.

Natomiast jeśli zdecydują się Państwo na przyśpieszenie aktywacji wpłaty bank może pobrać dodatkową opłatę.

4. Płatność gotówką w Banku Pocztowym

Każda osoba ubiegająca się o wizę nieimigracyjną może wnieść opłatę wizową w każdej placówce Banku Pocztowego. Opłaty trzeba dokonywać osobiście w kasach/okienku Placówek Banku Pocztowego wyłącznie gotówką. Urzędy Pocztowe, Filie Urzędów Pocztowych i Pocztowe Stanowiska Finansowe nie przyjmują opłat wizowych. Opłata przyjmowana jest w polskich złotych (PLN). Zanim udadzą się Państwo do Banku Pocztowego należy wydrukować bankowy druk opłaty wizowego dostępny niżej na stronie. Prosimy zabrać ze sobą wydrukowany bankowy druk opłaty wizowej, aby wnieść opłatę wizową. Nie jest możliwe wniesienie opłaty w Banku Pocztowym bez posiadania ważnego bankowego druku opłaty wizowej. Aby znaleźć oddział Banku Pocztowego, należy kliknąć tutaj.

PROSIMY NIE DRUKOWAĆ WIELU KOPII DRUKU OPŁATY WIZOWEJ

Należy wydrukować unikatowy bankowy dowód opłaty wizowej oddzielny dla każdej transakcji. Jeśli dokonujecie Państwo płatności dla grupy, TRZEBA pobrać nowy odcinek wpłaty dla każdej osoby ubiegającej się o wizę. Na przykład, jeśli Państwa rodzina składa się z pięciu osób starających się o wizę należy przynieść 5 osobnych druków opłaty wizowej a następnie dokonać pięciu indywidulanych transakcji za rozpatrzenie wniosków wizowych. Nie będą Państwo mogli dokonać opłaty jeśli nie będą Państwo mieli ze sobą ważnego druku opłaty wizowej.

Ze względów bezpieczeństwa numer konta na bankowym druku opłaty wizowej zawiera XXX zamiast cyfr. Jest to prawidłowe i bank uzna ten dokument za ważny.

Prosimy sprawdzić termin ważności bankowego druku opłaty wizowej, jeżeli wydrukują Państwo druk wcześniej niż planowane wniesienie opłaty. Jeżeli druk okaże się nieważny prosimy ponownie go wydrukować korzystając z linku na stronie. Pracownicy pobierający opłaty wizowe nie przyjmą druków opłaty, których termin ważności minął. Po wniesieniu opłaty dostaną Państwo pokwitowanie wniesienia opłaty wystawione przez Bank Pocztowy. Prosimy zachować to pokwitowanie, ponieważ nie ma możliwości wydania duplikatu. Bez numeru tego pokwitowania nie ma możliwości wyznaczenia spotkania wizowego.

Prosimy wybrać bankowy druk opłaty, który będzie odpowiadał wysokości opłaty wizowej z listy niżej. Opłaty podane są w dolarach amerykańskich, lecz opłata musi być wniesiona w polskich złotych. Na tej stronie znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące różnych opłat.

Prosimy zauważyć, że bankowe druki opłaty wizowej nie są kompatybilne z iPad oraz że nie zostaną poprawnie odczytane w domyślnej przeglądarce Apple .pdf reader. Na komputerach Apple zostaną poprawnie odczytane tylko w przeglądarce Adobe Reader. Jeżeli nie mogą Państwo odczytać lub otworzyć pliku, prosimy o pobranie oraz instalację najnowszej wersji oprogramowania Adobe Reader z oficjalnej strony Adobe. Oprogramowanie jest bezpłatne.

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych instrukcji jak pobrać bankowy druk opłaty prosimy odwiedzić sekcję Często zadawane pytania, pytanie numer 21.

Po dokonaniu opłaty prosimy zachować pokwitowanie wystawione przez Bank Pocztowy, ponieważ nie ma możliwości wydania duplikatu. Bez tego pokwitowania nie ma możliwości wyznaczenia spotkania wizowego.

Wyznaczenie spotkania wizowego

Wyznaczyć spotkanie można online lub kontaktując się z infolinią.

Do wyznaczenia spotkania wizowego niezbędne jest posiadanie numeru potwierdzenia, numeru referencyjnego CGI lub numeru dowodu wpłaty znajdującego się na potwierdzeniu wpłaty (zależy to od sposobu płatności).

Szczegółowe informacje dotyczące aktywacji opłaty w tabeli poniżej.

Czas aktywacji opłaty za rozpatrzenie podania o wizę
Sposób opłaty Wyznaczenie spotkania Numer opłaty do wyznaczenia spotkania
Gotówką w banku - placówki Banku Pocztowego Spotkanie można wyznaczyć po godzinie 12:00 następnego dnia roboczego Numer opłaty będzie zapisany ręcznie przez pracownika banku na dowodzie opłaty.
Gotówką w banku (bank osoby ubiegającej się o wizę) Spotkanie można wyznaczyć po godzinie 13:00 następnego dnia roboczego ( jeśli opłata była wniesiona do godziny 17:00, po 17:00 – wyznaczenie spotkania możliwe po 13:00 kolejnego dnia roboczego) Numer referencyjny CGI
Internetowy przelew bankowy (bank osoby ubiegającej się o wizę) Spotkanie można wyznaczyć po godzinie 13:00 następnego dnia roboczego ( jeśli opłata była wniesiona do godziny 17:00, po 17:00 – wyznaczenie spotkania możliwe po 13:00 kolejnego dnia roboczego) Numer referencyjny CGI
Płatność internetowa za pomocą karty debetowej/ system PolCard Natychmiast po dokonaniu opłaty Numer potwierdzenia