Integritetspolicy

På denna sida:

Viktig information angående användningen av denna webbplats

Din integritet är mycket viktig för oss. Därför har vi utvecklat denna policy för att du ska kunna förstå hur vi samlar in, vidarebefordrar, lämnar ut och använder oss av personlig information. Följande beskriver vår integritetspolicy.

  • Före eller vid tidpunkten för insamling av personlig information kommer vi att ange i vilket syfte som informationen samlas in.
  • Vi kommer att samla in och använda personlig information endast med målet att uppfylla de ändamål som anges av oss och för andra kompatibla ändamål, såvida vi inte erhåller samtycke från den berörda personen eller i enlighet med vad som krävs enligt lag.
  • Vi kommer endast att behålla personlig information så länge det behövs för att uppfylla dessa ändamål.
  • Vi kommer att samla in personlig information på lagligt och korrekt sätt, och i förekommande fall, med vetskap eller samtycke från den berörda individen.
  • Personuppgifter bör vara relevanta för de ändamål för vilka de ska användas. De bör även vara korrekta, fullständiga och aktuella i den utsträckning som krävs för dessa ändamål.
  • Vi kommer att skydda personlig information genom rimliga säkerhetsåtgärder mot förlust eller stöld, samt obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.
  • Vi kommer villigt att göra kundinformation tillgänglig angående vår policy och praxis avseende hanteringen av personlig information.

Vi är förpliktigade att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att konfidentialiteten av personliga uppgifter skyddas och upprätthålls.