Information för immigrationsvisum

På denna sida:


Översikt

I allmänhet måste en person som vill immigrera till USA ha en petition som godkänts av U.S. Citizenship and Immigration Services (Amerikanska medborgarskaps- och immigrationsverket, USCIS) innan denne ansöker om ett immigrationsvisum. Petitionen fylls antingen i av en berättigad släkting eller av en potentiell arbetsgivare vid ett USCIS-kontor i USA. Specifik information om ifyllning av immigrationspetitioner finns på USCIS webbplats. En person med en godkänd petition och ett prioritetsdatum som är aktuellt för behandling (i förekommande fall) är berättigad att ansöka om ett immigrationsvisum eller ett K-icke-immigrationsvisum (för fästman/fästmö).

Petitioner

Från och med den 15 augusti 2011 måste petitionärer som är bosatta i det konsulära distriktet (Danmark, Norge och Sverige) skicka in sina I-130-formulär per post till USCIS postbox i Chicago. Eftersom amerikanska ambassaden inte har något USCIS-kontor i Sverige kommer ambassaden endast att kunna acceptera och behandla I-130-formulär i undantagsfall, enligt nedan. I-130-formulär som fylldes i före den 15 augusti 2011 vid den amerikanska ambassaden kommer inte att påverkas av denna ändring.

Boxadresser till USCIS Chicago för reguljär post:

USCIS
P.O. Box 804625
Chicago, IL 60680-4107

Boxadresser till USCIS Chicago för expressleverans och kurirpost:

USCIS
Attn: I-130
131 South Dearborn-3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517

 

Om du behöver ytterligare information om hur man fyller i ett I-130-formulär med USCIS Chicago boxadress kan du gå till USCIS webbplats http://www.uscis.gov eller kontakta USCIS per telefon i USA på +1 800-375 52 83.

USCIS immigrationsavgift

Från och med den 1 februari 2013 måste alla personer som fått ett immigrationsvisum utfärdat utanför USA betala en USCIS-immigrationsavgift på 220 USD före avresan till USA.  Endast blivande adoptivföräldrar vars barn reser till USA antingen som föräldralösa barn eller under Haagkonventionen om skydd av barn, irakiska och afghanska särskilda immigranter som varit anställda av de amerikanska myndigheterna, återvändande bosatta och dem som fått K-visum utfärdat är undantagna från denna nya avgift.  På nedanstående USCIS-webbplats ges mer information om den nya avgiften, inklusive kontaktuppgifter för USCIS, om det finns ytterligare obesvarade frågor: www.USCIS.gov/immigrantfee.

Exceptionell ansökan

Från och med den 15 augusti 2011 kan petitionärer som anser att deras situation förtjänar ett särskilt undantag begära att den konsulära avdelningen accepterar deras ansökan. Varje begäran kommer sedan att bedömas individuellt.

En petitionär som vill inlämna ett I-130-formulär ska kontakta den konsulära avdelningen för att begära en undantagsprövning och förklara de specifika omständigheterna i detalj. Den konsulära avdelningen kommer sedan att vidarebefordra denna begäran om ett undantag till det USCIS fältkontor som har jurisdiktion över den amerikanska ambassaden. Fastställandet av huruvida ärendet uppvisar exceptionella omständigheter som motiverar ett undantag av den allmänna processen kommer att göras av USCIS. Gå till USCIS webbsida för vägledning om vilka omständigheter som kan betecknas som exceptionella.

Medicinska krav

Alla sökande måste genomgå en läkarundersökning av en av ambassaden godkänd läkare. Information om läkarundersökningen ges här. Den sökande kommer att få anvisningar om hur man schemalägger en bokning för läkarundersökningen från det National Visa Centert (NVC) eller ambassaden. Försök inte att boka en undersökning innan du har fått dessa anvisningar.

Bokning hos amerikanska ambassaden

Om du har ett anvisat intervjudatum måste du vara på den amerikanska ambassaden på angiven dag och tid för din intervju. På den amerikanska ambassadens webbplats kan du läsa om vilka säkerhetsrestriktioner som gäller och vilka föremål som är förbjudna. Du ska ta med dig din bokningsbekräftelse och de dokument som krävs för din visumklass.