Ansökan väntar på ytterligare åtgärd

På denna sida:

Översikt

Avslag enligt paragraf 221(g) innebär att väsentlig information saknas i en ansökan eller att en ansökan har lagts under administrativ avvaktan. Den konsulattjänsteman som intervjuar dig kommer att berätta för dig i slutet av din intervju om åtgärd i ditt ärende vägras enligt paragraf 221(g) i avvaktan på ytterligare information. Tjänstemannen kommer antingen att säga att ärendet måste genomgå administrativ behandling eller be dig att lämna in ytterligare information.

Om det krävs ytterligare information kommer tjänstemannen att berätta hur du ska lämna in denna information. Som en del av denna process kommer du att få ett skriftligt brev och kommer att ha 12 månader på dig från dagen för din ansökan för att skicka in de begärda dokumenten utan att behöva betala visumansökningsavgiften på nytt. Efter ett år kommer en begäran som vägrats enligt paragraf 221(g) att avslutas enligt paragraf 203(e).

Om amerikanska ambassaden begärt ytterligare information eller dokumentation från dig måste du lämna in dessa dokument på ett PostNord-kontor för dokumentsamling. Denna webbsida förklarar hur du skickar dina dokument för leverans till den amerikanska ambassaden.

Övrig information

Vissa visumansökningar kräver ytterligare administrativ behandling, vilket tar ytterligare tid efter din intervju med en konsulattjänsteman. Du kommer att informeras om denna möjlighet under din intervju. De flesta administrativa behandlingar har lösts inom 60 dagar efter visumintervjun. När ytterligare administrativ behandling krävs kommer längden på handläggningstiden att variera beroende på vilka omständigheter som gäller för det enskilda ärendet. Glöm inte att du ska ansöka om ditt visum tidigt, i god tid före ditt planerade resdatum.

Obs! Innan du gör någon förfrågan om din visumstatus måste du eller din företrädare vänta i minst 60 dagar från dagen för din intervju (eller 60 dagar efter inlämnandet av kompletterande dokument om det inträffar senare). Ha tålamod.

Du kan när som helst kontrollera status för din ansökan på följande webbplats.