ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป หมายเลขบาร์โค้ดบนแบบฟอร์ม DS-160 ที่ผู้สมัครวีซ่าชั่วคราวนำมาในวันสัมภาษณ์ จะต้องเป็นเลขเดียวกันกับที่ใช้จองนัดสัมภาษณ์วีซ่า หากไม่ตรงกัน ผู้สมัครจะต้องจองนัดสัมภาษณ์ใหม่

ผู้สมัครวีซ่า B1/B2 ที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี หรือมากกว่า 80 ปี อาจได้รับการยกเว้นในการเข้ารับการสัมภาษณ์ ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู: http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-svc-visachild.asp

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ผู้สมัครที่ถือบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคจะต้องทำการนัดสัมภาษณ์ออนไลน์   ท่านสามารถทำนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-appointmentschedule.asp.

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ศาลสูงสุดสหรัฐฯมีคำสั่งขยายระยะเวลาบังคับใช้กฎหมายตามประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ 9645 ส่งผลให้พลเมืองของประเทศอิหร่าน ลิเบีย เกาหลีเหนือ โซมาเลีย ซีเรีย เยเมน และ เวเนซุเอลา ยังต้องปฏิบัติตามข้อบังคับภายใต้ประกาศประธานาธิบดีฉบับนี้ต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิก 

Mount Rushmore - South Dakota

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทย ผู้สมัครสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าถาวรและวีซ่าชั่วคราวของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ละประเภทได้จากเว็บไซต์แห่งนี้ โดยจะมีข้อมูลอธิบายวิธีในการชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และขั้นตอนการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าทั้งที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพ และสถานกงสุลฯในเชียงใหม่

เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าอย่างเป็นทางการของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่าชั่วคราว


การยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว


ข้อมูลวีซ่าถาวร