วันหยุดและเวลาปิดทำการ

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาปิดทำการตามวันหยุดของทั้งสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย ศูนย์บริการข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคำร้องวีซ่าจะปิดทำการตามวันหยุดของทั้งสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย

วันปิดทำการของสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา

สำหรับปี  2561 สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาจะปิดทำการตามวันที่แสดงไว้ด้านล่าง

วันปิดทำการประจำปี 2561
วันที่ วัน วันหยุด ประเทศ
1  มกราคม จันทร์ วันปีใหม่ สหรัฐอเมริกา
15 มกราคม จันทร์ วันเกิดมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ สหรัฐอเมริกา
19 กุมภาพันธ์ จันทร์ วันประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา
6 เมษายน ศุกร์ วันจักรี ไทย
13 เมษายน ศุกร์ เทศกาลสงกรานต์ ไทย
16 เมษายน จันทร์ เทศกาลสงกรานต์ ไทย
28 พฤษภาคม จันทร์ วันอนุสรณ์ทหาร สหรัฐอเมริกา
29 พฤษภาคม อังคาร วันวิสาขบูชา ไทย
4 กรกฎาคม พุธ วันชาติ  สหรัฐอเมริกา
30 กรกฎาคม จันทร์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไทย
13 สิงหาคม จันทร์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ไทย
3 กันยายน จันทร์ วันแรงงาน สหรัฐอเมริกา
8 ตุลาคม จันทร์ วันโคลัมบัส

สหรัฐอเมริกา

15 ตุลาคม จันทร์ วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม ไทย
23 ตุลาคม อังคาร วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม ไทย
12 พฤศจิกายน จันทร์ วันทหารผ่านศึก สหรัฐอเมริกา
22 พฤศจิกายน พฤหัสบดี วันขอบคุณพระเจ้า สหรัฐอเมริกา
5 ธันวาคม พุธ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ไทย
10 ธันวาคม จันทร์ วันรัฐธรรมนูญ  ไทย
25 ธันวาคม อังคาร วันคริสต์มาส สหรัฐอเมริกา

วันปิดทำการของสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา

สำหรับปี  2562 สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาจะปิดทำการตามวันที่แสดงไว้ด้านล่าง

วันปิดทำการประจำปี 2562
วันที่ วัน วันหยุด ประเทศ
1 มกราคม อังคาร วันปีใหม่ สหรัฐอเมริกา
21 มกราคม จันทร์ วันเกิดมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ สหรัฐอเมริกา
18 กุมภาพันธ์ จันทร์ วันประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา
8 เมษายน จันทร์ วันจักรี ไทย
15 เมษายน จันทร์ เทศกาลสงกรานต์ ไทย
16 เมษายน อังคาร เทศกาลสงกรานต์ ไทย
20 พฤษภาคม จันทร์ วันวิสาขบูชา ไทย
27 พฤษภาคม จันทร์ วันอนุสรณ์ทหาร สหรัฐอเมริกา
4 กรกฎาคม พฤหัสบดี วันชาติ สหรัฐอเมริกา
29 กรกฎาคม จันทร์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไทย
12 สิงหาคม จันทร์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไทย
2 กันยายน จันทร์ วันแรงงาน สหรัฐอเมริกา
15 ตุลาคม จันทร์ วันโคลัมบัส สหรัฐอเมริกา
23 ตุลาคม พุธ วันปิยมหาราช ไทย
11 พฤศจิกายน จันทร์ วันทหารผ่านศึก สหรัฐอเมริกา
28 พฤศจิกายน พฤหัสบดี วันขอบคุณพระเจ้า สหรัฐอเมริกา
5 ธันวาคม พฤหัสบดี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไทย
10 ธันวาคม อังคาร วันรัฐธรรมนูญ ไทย
25 ธันวาคม พุธ วันคริสต์มาส สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม อังคาร วันสิ้นปี ไทย