การนัดสัมภาษณ์วีซ่าเป็นกลุ่ม

ในหน้านี้:


ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มที่มีจำนวนผู้สมัคร 10 คนขึ้นไป เดินทางด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน สามารถขอเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าแบบกลุ่มได้ ตัวอย่างของกลุ่มในที่นี้ ได้แก่ กลุ่มนักแสดงที่จะไปแสดงในประเทศสหรัฐฯ กลุ่มนักกีฬา กลุ่มนักบิน หรือ กลุ่มผู้เข้าร่วมการอบรมต่างๆ ในประเทศสหรัฐฯ หรือ กลุ่มนักเรียน เมื่อท่านยื่นขออนุมัติเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าแบบกลุ่ม กรุณาระบุข้อมูลกำหนดการเดินทางและวันที่ท่านสะดวกเข้ารับการสัมภาษณ์ในช่องเหตุผลในการเดินทาง ซึ่งสถานทูต/สถานกงสุลใช้วันที่ท่านระบุดังกล่าวประกอบการพิจารณาระบุวันและเวลาที่จะให้ท่านเข้ามาสัมภาษณ์แบบกลุ่ม การขอทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบกลุ่มนี้ จะต้องมีจำนวนผู้สมัครต่อกลุ่มไม่ต่ำกว่า 10 คน

วิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1

ผู้ประสานงานกลุ่มเข้าสู่ ระบบนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ และเลือกเมนู “ขอทำนัดสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม” เพื่อขอเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าแบบเป็นกลุ่ม ทั้งนี้ไม่สามารถดำเนินการผ่านตัวแทนได้ เมื่อยื่นคำร้องแล้วให้ท่านรออีเมลตอบกลับจากสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา

ขั้นตอนที่ 2

ในกรณีที่คำร้องได้รับการอนุมัติจากสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาแล้ว ผู้ประสานงานกลุ่มจะได้รับอีเมลแจ้งให้กลับเข้าโปรไฟล์ของตนเพื่อ นัดสัมภาษณ์วีซ่า สำหรับสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูลไม่สามารถทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าเป็นกลุ่มให้ได้ แต่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น หากสถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาปฏิเสธการขอสัมภาษณ์วีซ่าเป็นกลุ่ม ท่านจะได้รับแจ้งทางอีเมล ซึ่งในกรณีนี้สมาชิกแต่ละท่านในกลุ่มจะต้องนัดสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล

หมายเหตุ  อีเมลที่แจ้งยืนยันหรือปฏิเสธคำร้องของท่านจะถูกส่งมาจาก no-reply@ustraveldocs.com อีเมลบางประเภทจะทำการคัดกรองอีเมลจากผู้ส่งที่ผู้รับไม่รู้จักไปไว้ที่โฟลเดอร์สแปมหรือเมลขยะ หากท่านไม่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมล ให้ตรวจสอบดูข้อความในโฟลเดอร์เมลขยะหรือสแปมในกล่องอีเมลของท่านดูอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 3

สมาชิกในกลุ่มแต่ละท่านจะต้องชำระ ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า ในกรณีที่ทำการชำระเงินรวมท่านจะได้รับหมายเลขใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าเพียงหมายเลขเดียวต่อการทำธุรกรรมหนึ่งครั้ง ให้ใช้หมายเลขใบเสร็จรับเงินนี้ในการยืนยันว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่ละรายการเรียบร้อยแล้ว

ประเภทของวีซ่าและอัตราค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียงตามประเภทของวีซ่า
ประเภทวีซ่า รายละเอียด อัตราค่าธรรมเนียม (เหรียญสหรัฐ) เลือกจำนวน
B นักธุรกิจ/นักท่องเที่ยว 160 เหรียญสหรัฐ
C-1 ผ่านแดน 160 เหรียญสหรัฐ
C-1/D วีซ่าผ่านแดน และ วีซ่าลูกเรือ 160 เหรียญสหรัฐ
CW วีซ่า CNMI 190 เหรียญสหรัฐ
D ลูกเรือของเรือเดินสมุทร/สายการบิน 160 เหรียญสหรัฐ
E ผู้ค้า/นักลงทุนตามสนธิสัญญา นักวิชาชีพเฉพาะทางชาวออสเตรเลีย 205 เหรียญสหรัฐ
F นักเรียน (สายวิชาการ) 160 เหรียญสหรัฐ
H แรงงานชั่วคราว/ตามฤดูกาล และการจ้างงาน พนักงานฝึกหัด 190 เหรียญสหรัฐ
I ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน 160 เหรียญสหรัฐ
J นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยน 160 เหรียญสหรัฐ
K คู่หมั้นหรือคู่สมรสของพลเมืองสหรัฐ 265 เหรียญสหรัฐ
L พนักงานที่ย้ายไปทำงานที่สหรัฐชั่วคราวภายใต้การจ้างงานของบริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกัน 190 เหรียญสหรัฐ
M นักเรียน (สายวิชาชีพ) 160 เหรียญสหรัฐ
O บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 190 เหรียญสหรัฐ
P นักกีฬา ศิลปินและผู้ให้ความบันเทิง 190 เหรียญสหรัฐ
Q การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ 190 เหรียญสหรัฐ
R ผู้เผยแผ่ศาสนา 190 เหรียญสหรัฐ
T เหยื่อของการค้ามนุษย์ 160 เหรียญสหรัฐ
TN/TD ผู้เชี่ยวชาญของข้อตกลงทางการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) 160 เหรียญสหรัฐ
ขั้นตอนที่ 4

สมาชิกในกลุ่มแต่ละท่านจะต้องกรอก แบบฟอร์มในการยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว (DS-160)ให้เสร็จสมบูรณ์ และสั่งพิมพ์หน้าจอยืนยัน

ขั้นตอนที่ 5

ผู้ประสานงานกลุ่มกลับเข้าโปรไฟล์ของตนที่เมนู ระบบนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ และเลือกเมนู “ขอนัดสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม” เพื่อเริ่มทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเป็นกลุ่ม โดยจะต้องเตรียมข้อมูลสามอย่างของสมาชิกแต่ละท่านไว้ ซึ่งได้แก่

  • หนังสือเดินทางของสมาชิกในกลุ่มที่มีชื่อเต็มของผู้สมัคร หมายเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง และข้อมูลสำคัญอื่นๆที่อยู่ในหน้าประวัติของผู้ถือหนังสือเดินทาง
  • หมายเลขใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าของสมาชิกกลุ่ม คลิก ที่นี่ หากต้องการความช่วยเหลือในการค้นหาหมายเลขดังกล่าว
  • หมายเลขบาร์โค้ดสิบ (10) หลักที่ระบุไว้บนหน้ายืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ของสมาชิกกลุ่ม
ขั้นตอนที่ 6

ให้ผู้ประสานงานกลุ่มเลือก “คำร้องขอสัมภาษณ์เป็นกลุ่มซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว” ให้ตรงตามกลุ่มอย่างถูกต้อง หากท่านทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบกลุ่มเป็นประจำ ท่านจะต้องระวังเป็นอย่างยิ่งในการเลือกกลุ่มให้ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 7

ผู้สมัครในกลุ่มแต่ละท่านจะถูกเพิ่มเข้าไปอยู่ในรายชื่อ “ผู้ได้รับการดูแล” ของผู้ประสานงานกลุ่ม โดยผู้ประสานงานกลุ่มเองสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสมาชิกกลุ่มด้วยหรือไม่

ขั้นตอนที่ 8

สมาชิกทั้งกลุ่มไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกาตามวันและเวลาที่มีนัดสัมภาษณ์วีซ่า สมาชิกกลุ่มแต่ละท่านจะต้องนำเอกสารยืนยันการนัดหมายซึ่งสั่งพิมพ์ออกมา หน้าจอยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 รูปถ่ายซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือนหนึ่งรูป หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันและเล่มเก่าทั้งหมดไปด้วย คำร้องที่ไม่มีเอกสารดังกล่าวทั้งหมดจะไม่ได้รับการพิจารณา

โปรดทราบ: หากท่านมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนัดสัมภาษณ์แบบกลุ่ม กรุณาดู วิธีการทำนัดหมายสัมภาษณ์แบบกลุ่ม

ข้อควรพึงระวัง
  • เมื่อคำร้องขอสัมภาษณ์วีซ่าแบบกลุ่มของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว สมาชิกในกลุ่มแต่ละท่านมีเวลาจำกัดในการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1-6 ให้เสร็จสมบูรณ์ ตามปกติแล้วระยะเวลาในการดำเนินการจะต้องไม่เกิน 7 วัน แต่หากรายละเอียดยืนยันทางอีเมลที่ผู้ประสานงานกลุ่มได้รับจากสถานทูตระบุระยะเวลาแตกต่างออกไป ให้ปฏิบัติตามที่รายละเอียดในอีเมลนั้นเป็นหลัก ในกรณีที่การอนุมัตินั้นหมดอายุลงผู้ประสานงานกลุ่มจะต้องเริ่มดำเนินการใหม่ตั้งแต่ต้น รวมถึงยื่นขอทำนัดสัมภาษณ์แบบกลุ่มใหม่ด้วย
  • ผู้ประสานงานกลุ่มควรเป็นผู้ดำเนินขั้นตอนที่ 1, 2, 3 และ 5 ให้กับสมาชิกในกลุ่ม ส่วนผู้สมัครแต่ละท่านต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ด้วยตนเอง
  • หากมีสมาชิกในกลุ่มท่านใดที่ได้ทำนัดสัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าผู้นั้นไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มอีกต่อไป และจะต้องไปสัมภาษณ์วีซ่าคนเดียว
  • หากสมาชิกกลุ่มยื่นขอวีซ่าด้วยคำร้อง I-797 ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เช่น ผู้สมัครวีซ่า H2A, H2B, หรือ H3 ในขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสานงานกลุ่มจะต้องอัพโหลดสำเนาที่ชัดเจนของคำร้อง I-797 ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว แนบมากับการยื่นคำร้องขอสัมภาษณ์แบบกลุ่มด้วย