Chú ý:

  1. Nếu bạn chưa đặt lịch hẹn phỏng vấn xin visa, nhưng bạn đã trả tiền lệ phí xin visa tại Citibank hoặc Eximbank trước ngày 22 tháng hai năm 2014, bạn sẽ không thể sử dụng hệ thống đặt lịch hẹn này.
  2. Nếu bạn nộp hồ sơ tại thành phố Hồ Chí Minh, bạn nên yêu cầu "chuyển tiếp" cuộc hẹn bằng cách hoàn tất biểu mẫu webform tại địa chỉ: http://hochiminh.usconsulate.gov/webform-for-transition-appts.html.
  3. Nếu bạn xin visa tại Hà Nội, bạn nên yêu cầu "chuyển tiếp" cuộc hẹn bằng cách điền biểu mẫu trực tuyến tại địa chỉ::http://vietnam.usembassy.gov/nonimmigrant_visas/inquiry-form.html.
  4. Những đương đơn đã nộp lệ phí MRV tại Ngân hàng HSBC và Bưu Điện Việt Nam, vui lòng sử dụng 14 số biên nhận mà bạn nhận được sau khi thanh toán để đặt lịch hẹn.
  5. Bắt đầu từ 16/6/2014 địa điểm nộp hồ sơ Drop-Off tại 71 đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM sẽ được dời sang địa điểm mới tại 63 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
Brooklyn Bridge

Chào mừng đến với Dịch vụ Thông tin Visa Hoa Kỳ dành cho Việt Nam. Trên trang web này, bạn có thể tìm thông tin về visa định cư và visa không định cư của Hoa Kỳ cũng như các yêu cầu để xin mỗi loại visa. Bạn cũng có thể tìm hiểu cách thanh toán lệ phí xét đơn xin visa cần thiết và đặt lịch hẹn phỏng vấn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội và Lãnh sự quán ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là trang web chính thức cung cấp thông tin về visa của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.