Quý khách xin lưu ý:

Khi đặt hẹn phỏng vấn, vui lòng CHỈ dùng mã vạch từ đơn xin thị thực DS-160 hiện tại của mình. KHÔNG ĐƯỢC dùng mã vạch từ đơn xin thị thực DS-160 đã dùng trước đây hoặc một mã vạch không hợp lệ/không chính xác. Nếu quý khách đến phỏng vấn với mã vạch không hợp lệ hoặc không trùng khớp với mã vạch trên mẫu đơn xin thị thực DS-160 hiện tại, quý khách sẽ không được vào phỏng vấn, và phải ra về để đặt lại cuộc hẹn mới dùng mã vạch DS-160 đúng.

Khách là công dân các nước tham gia Chương trình Miễn Thị thực bị từ chối bởi hệ thống ESTA:

Nếu quý khách là công dân của nước tham gia Chương trình Miễn Thị thực nhưng đã nhận được thông báo rằng quý khách không đủ điều kiện để đến Hoa Kỳ theo chương trình này, quý khách cần phải nộp đơn xin thị thực không định cư ít nhất 3 tháng trước ngày dự kiến đi. Nếu quý khách không có kế hoạch đi gấp, quý khách cần trả phí thị thực không định cư, điền đơn xin thị thực không định cư DS-160 tại đường link: www.ceac.state.gov/genniv/, và đặt lịch hẹn phỏng vấn. Nếu quý khách có kế hoạch đi gấp, quý khách có thể xin đặt hẹn phỏng vấn khẩn cấp. Trong đơn xin phỏng vấn khẩn, vui lòng nêu rõ ngày và mục đích đi của mình, cũng như gửi kèm bản sao thông báo từ Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ về tình trạng xin nhập cảnh miễn thị thực trên hệ thống ESTA.

Khách miễn phí xét thị thực:

Nếu quý khách xin loại thị thực không phải nộp phí (Thị thực A-1, A-2, C3, G-1 đến G-4 cho nhà ngoại giao, nhân viên chính phủ và gia đình trực hệ; Visa A3 hoặc G-5 cho người giúp việc/nhân viên giúp việc riêng của nhà ngoại giao; hoặc một số loại thị thực cho khách của các chương trình trao đổi do Chính phủ tài trợ (J-1/J-2), quý khách sẽ không thể sử dụng hệ thống đặt hẹn này.

Mở Rộng Chương Trình Gia Hạn Visa Qua Đường Bưu Điện!

  • Bạn hiện đang có visa Hoa Kỳ vẫn còn hạn hoặc mới hết hạn trong vòng 48 tháng?  Bạn muốn tiết kiệm thời gian và tiền bạc và không phải đến phỏng vấn tại Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự quán?  Bạn có thể tận hưởng tiện ích do sự mở rộng của chương trình gia hạn visa của chúng tôi đem lại.
  • Các đương đơn có thể đạt tiêu chuẩn gia hạn visa qua đường bưu điện nếu visa trước của họ hết hạn không quá 48 tháng, và thoả mãn đủ các điều kiện cho việc gia hạn miễn phỏng vấn. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: http://www.ustraveldocs.com/vn_vn/vn-niv-visarenew.asp.
  • Xin lưu ý để gia hạn visa loại E, H, L, P hoặc R, visa phải còn hiệu lực hoặc hết hạn chưa quá 12 tháng.

 

Brooklyn Bridge

Chào mừng đến với Dịch vụ Thông tin Visa Hoa Kỳ dành cho Việt Nam. Trên trang web này, bạn có thể tìm thông tin về visa định cư và visa không định cư của Hoa Kỳ cũng như các yêu cầu để xin mỗi loại visa. Bạn cũng có thể tìm hiểu cách thanh toán lệ phí xét đơn xin visa cần thiết và đặt lịch hẹn phỏng vấn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội và Lãnh sự quán ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là trang web chính thức cung cấp thông tin về visa của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.