THÔNG BÁO QUAN TRỌNG:

Vào ngày 4 tháng 12, Toà án tối cao Hoa Kỳ đã chấp thuận những kháng nghị của Chính phủ về việc đình chỉ khẩn cấp phán quyết sơ bộ yêu cầu không thi hành một số điều khoản trong Tuyên bố Tổng thống số 9645 của Tòa án Hawaii và Tòa án Maryland. Công dân các nước Chad, Iran, Libya, Bắc Triều Tiên, Somalia, Syria, Yemen và Venezuela sẽ bị áp dụng những điều khoản cấm và hạn chế. Để biết thông tin, vui lòng truy cập trang.

********************************************************************************

Quý khách xin lưu ý:

  • Trước khi đặt hẹn phỏng vấn, quý khách cần cập nhật mã vạch bằng cách vào mục “Cập nhật Hồ sơ” và cập nhật số mã vạch trên đơn DS-160 hiện tại. Khi đặt lịch hẹn, CHỈ dùng mã vạch từ đơn xin thị thực DS-160 hiện tại của mình. KHÔNG ĐƯỢC dùng mã vạch từ đơn xin thị thực DS-160 đã dùng trước đây hoặc một mã vạch không hợp lệ/không chính xác. Nếu quý khách đến phỏng vấn với mã vạch không hợp lệ hoặc không trùng khớp với mã vạch trên mẫu đơn xin thị thực DS-160 hiện tại, quý khách sẽ không được vào phỏng vấn, và phải ra về để đặt lại cuộc hẹn mới dùng mã vạch DS-160 đúng. Vui lòng mang theo giấy Xác nhận đơn DS-160 và giấy Xác nhận cuộc hẹn khi đi phỏng vấn.

***********************************************************************************

Chương trình SR, I5, R5 hết hiệu lực ngày 23 tháng 3 năm 2018

Thị thực SR, I5 và R5 chỉ có thể được cấp trước ngày 23 tháng 3 năm 2018. Sau ngày này, chúng tôi không thể cấp thị thực diện SR, I5 hay R5 cho tới khi chương trình này được Quốc hội Hoa Kỳ cho phép trở lại.

Nếu đương đơn đã có lịch hẹn phỏng vấn thị thực diện SR, I5 hay R5, vui lòng không đổi ngày phỏng vấn lại sau ngày 23 tháng 3 năm 2018. Vui lòng chuẩn bị tất cả giấy tờ yêu cầu tại: IV Appointment Package và mang tới buổi phỏng vấn để đảm bảo đương đơn có thể được cấp thị thực trước ngày 23 tháng 3 năm 2018.

Brooklyn Bridge

Chào mừng đến với Dịch vụ Thông tin Visa Hoa Kỳ dành cho Việt Nam. Trên trang web này, bạn có thể tìm thông tin về visa định cư và visa không định cư của Hoa Kỳ cũng như các yêu cầu để xin mỗi loại visa. Bạn cũng có thể tìm hiểu cách thanh toán lệ phí xét đơn xin visa cần thiết và đặt lịch hẹn phỏng vấn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội và Lãnh sự quán ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là trang web chính thức cung cấp thông tin về visa của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.