THÔNG BÁO QUAN TRỌNG

Vào ngày 17 và 18 tháng 10 năm 2017, hai Tòa án Quận ở Hawaii và Maryland đã ban hành lệnh cấm Chính phủ Hoa Kỳ thực hiện Tuyên bố Tổng thống 9645 (P.P.) cho các quốc gia Chad, Iran, Libya, Somalia, Syria và Yemen. Các công dân từ Bắc Triều Tiên và Venezuela sẽ chịu những hạn chế và giới hạn. Vui lòng tham khảo thông tin tại trang: https://travel.state.gov/content/travel/en/news/important-announcement.html

Một tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2017 ảnh hưởng đến các đương đơn xin thị thực là công dân của Chad, Iran, Libya, Triều Tiên, Syria, Venezuela, Yemen và Somalia. Đương đơn có thể tham khảo thêm thông tin tại địa chỉ: https://travel.state.gov/content/travel/en/news/important-announcement.html

 ************************************************************************************

Xin thông báo địa điểm địa điểm nộp hồ sơ Drop-Off  tại Hà Nội có thay đổi về địa điểm Bưu cục giao dịch Tràng Tiền chuyển từ Số 22 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội sang địa chỉ mới tại Số 18 Hàng Vôi, Quận. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

************************************************************************************

Quý khách xin lưu ý:

  • Trước khi đặt hẹn phỏng vấn, quý khách cần cập nhật mã vạch bằng cách vào mục “Cập nhật Hồ sơ” và cập nhật số mã vạch trên đơn DS-160 hiện tại. Khi đặt lịch hẹn, CHỈ dùng mã vạch từ đơn xin thị thực DS-160 hiện tại của mình. KHÔNG ĐƯỢC dùng mã vạch từ đơn xin thị thực DS-160 đã dùng trước đây hoặc một mã vạch không hợp lệ/không chính xác. Nếu quý khách đến phỏng vấn với mã vạch không hợp lệ hoặc không trùng khớp với mã vạch trên mẫu đơn xin thị thực DS-160 hiện tại, quý khách sẽ không được vào phỏng vấn, và phải ra về để đặt lại cuộc hẹn mới dùng mã vạch DS-160 đúng. Vui lòng mang theo giấy Xác nhận đơn DS-160 và giấy Xác nhận cuộc hẹn khi đi phỏng vấn.

Brooklyn Bridge

Chào mừng đến với Dịch vụ Thông tin Thị Thực Hoa Kỳ dành cho Việt Nam. Trên trang web này, bạn có thể tìm thông tin về Thị Thực định cư và Thị Thực không định cư của Hoa Kỳ cũng như các yêu cầu để xin mỗi loại Thị Thực. Bạn cũng có thể tìm hiểu cách thanh toán lệ phí xét đơn xin Thị Thực cần thiết và đặt lịch hẹn phỏng vấn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội và Lãnh sự quán ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là trang web chính thức cung cấp thông tin về Thị Thực của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.