Thị Thực Nhân viên Giúp Việc

Trên trang này:


Tổng quan

Người đi kèm cá nhân hoặc nhân viên giúp việc đi cùng hoặc đi theo chủ lao động đến Hoa Kỳ có thể đủ điều kiện xin Thị thực B-1. Loại nhân viên giúp việc này bao gồm, nhưng không giới hạn, đầu bếp, quản gia, tài xế, người hầu phòng, người phục vụ, người hầu, vú em, người hỗ trợ bà mẹ, người làm vườn và người đi cùng phải trả tiền.

Những người đi cùng hoặc đi theo chủ lao động có bằng cấp nước ngoài hoặc là cán bộ chính phủ có thể đủ điều kiện để xin Thị thựcA-3 hoặc G-5, tùy thuộc vào tình trạng Thị thực của chủ lao động của họ.

Các đương đơn theo diện như trên được miễn lệ phí xét đơn Thị thực nhưng cần phải đặt lịch hẹn phỏng vấn. Đương đơn không nên thanh toán lệ phí xét đơn Thị thực qua trang web này bởi phí sẽ không thể trả lại được . Đương đơn cần truy cập trang web của Sứ quán để đặt lịch hẹn hoặc gửi câu hỏi về Thị thực.

Tiêu chuẩn

Nếu bạn là nhân viên trong nước và muốn xin Thị thực B-1, bạn phải trình bày:

 • Mục đích của chuyến đi là đến Hoa Kỳ để làm việc với tư cách là một nhân viên giúp việc
 • Bạn dự định lưu trú tại Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian cụ thể, giới hạn
 • Chủ lao động đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định
 • Bạn có bằng chứng thuyết phục về ràng buộc xã hội và kinh tế ở nước ngoài
 • Bạn có nơi cư trú bên ngoài Hoa Kỳ cũng như ràng buộc khác đảm bảo bạn sẽ quay lại quốc gia của mình khi hết hợp đồng.

Đi cùng Người có Thị thực Không định cư

Nếu bạn là nhân viên giúp việc và muốn đi cùng hoặc tham gia cùng chủ lao động không phải là công dân Hoa Kỳ hoặc cư dân thường trú hợp pháp, và muốn nhập cảnh vào, hoặc đã ở, Hoa Kỳ bằng Thị thực không định cư B, E, F, H, I, J, L, M, O, P, Q hoặc R thì bạn có thể đủ điều kiện xin Thị thực loại B-1, với điều kiện:

 • Bạn có ít nhất một năm kinh nghiệm với tư cách là nhân viên cá nhân hoặc nhân viên giúp việc như được xác nhận trong báo cáo của chủ lao động trước.
 • Bạn đã làm việc bên ngoài Hoa Kỳ cho chủ lao động của mình trong ít nhất một năm trước đến ngày chủ lao động của bạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ, hoặc
 • Mối quan hệ chủ lao động-nhân viên của bạn đã tồn tại ngay trước thời gian nộp đơn xin Thị thực của chủ lao động, và chủ lao động của bạn có thể trình bày rằng họ thường xuyên thuê (quanh năm hoặc thời vụ) nhân viên giúp việc trong một khoảng thời gian của năm trước thời điểm họ nộp đơn xin Thị thực.
 • Bạn sẽ không phải làm gì ngoài việc nhận phòng còn trống và vé máy bay khứ hồi từ chủ lao động như được nêu rõ trong các điều khoản của hợp đồng lao động.

Đi cùng Công dân Hoa Kỳ

a. Người phục vụ, người giúp việc hoặc nhân viên cá nhân đi cùng hoặc đi theo chủ lao động là công dân Hoa Kỳ ở Hoa Kỳ tạm thời phải chứng minh là bạn đạt các điều kiện sau:

(1) Bạn có nơi cư trú ở nước ngoài Hoa Kỳ mà chắc chắn bạn không có ý định từ bỏ nơi cư trú này;

(2) Bạn phải được tuyển dụng làm người phục vụ, người giúp việc hoặc nhân viên cá nhân cho người chủ lao động này ít nhất sáu tháng trước khi chủ lao động của bạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ HOẶC chủ lao động của bạn có thể chứng minh được việc thường xuyên thuê người phục vụ trong nước khi ở nước ngoài.

(3) Bạn có ít nhất một năm kinh nghiệm trong công việc là nhân viên cá nhân hoặc người giúp việc như được xác nhận trong chứng nhận của những người chủ trước; và

(4) Bạn giữ hợp đồng gốc hoặc bản sao của hợp đồng, để trình ra tại các cửa khẩu, trong hợp đồng phải có chữ ký gốc của bạn và của chủ lao động.

b. Chủ lao động là công dân Hoa Kỳ của bạn thuộc diện điều chuyển quốc tế thường xuyên trong hai năm hoặc lâu hơn theo điều kiện của công việc, điều này phải được phòng nhân sự của người chủ lao động xác nhận và người chủ lao động sẽ trở về Hoa Kỳ để cư trú không quá sáu năm. Chủ lao động sẽ là người duy nhất thuê bạn, và sẽ cung cấp phòng còn trống và vé máy bay khứ hồi như được nêu rõ trong các điều khoản của hợp đồng lao động; và

c. Hợp đồng lao động phải được ký và ghi ngày tháng bởi cả chủ lao động lẫn bạn và phải có đảm bảo từ chủ lao động rằng, ngoài các điều khoản được liệt kê trong mục (b) nêu trên, bạn sẽ nhận được mức lương tối thiểu hoặc mức lương chung, theo mức có giá trị lớn hơn cho ngày làm việc tám tiếng. Hợp đồng lao động cũng phải nêu rõ các quyền lợi khác dành cho người lao động tại Hoa Kỳ. Chủ lao động phải thông báo trước ít nhất hai tuần nếu có ý định chấm dứt hợp đồng, và bạn cũng chỉ cần thông báo trước hai tuần nếu bạn có ý định nghỉ việc.

Đi cùng Cư dân Thường trú Hợp pháp tại Hoa Kỳ

Cư dân Thường trú Hợp pháp tại Hoa Kỳ (người có thẻ Xanh) không được phép cho nhân viên giúp việc đi cùng đến Hoa Kỳ bằng Thị thực B-1 trong bất kỳ trường hợp nào.

Yêu cầu Hợp đồng cho Người có Thị thực B-1

Với tư cách là nhân viên giúp việc xin Thị thực B-1, bạn phải xuất trình hợp đồng lao động, do chủ lao động và bạn đã ký, bao gồm:

 • Mô tả nhiệm vụ của bạn tại Hoa Kỳ
 • Số giờ bạn sẽ làm việc mỗi tuần
 • Số ngày nghỉ, kỳ nghỉ được cho phép và ngày ốm mỗi năm
 • Ngày nghỉ thường xuyên mỗi tuần
 • Mức lương, phải là mức lương phổ biến hoặc tối thiểu một giờ theo luật Liên bang (tùy theo số nào lớn hơn) tại Tiểu bang nơi bạn sẽ làm việc trong tất cả giờ có việc. Mức lương tối thiểu hiện tại trên toàn Hoa Kỳ có tại đâyvà mức lương phổ biến hiện tại có tại đây.
 • Chứng nhận rằng bạn sẽ nhận phòng còn trống và ở nước ngoài
 • Chứng nhận rằng chủ lao động của bạn sẽ đảm bảo rằng bạn không trở thành người phụ thuộc khi làm việc cho chủ lao động của bạn
 • Chứng nhận rằng bạn sẽ không chấp nhận bất kỳ công việc nào khác trong khi làm việc cho chủ lao động của bạn
 • Chứng nhận rằng chủ lao động của bạn sẽ không giữ hộ chiếu của bạn
 • Chứng nhận rằng cả hai bên hiểu rằng bạn không bắt buộc phải ở lại làm việc sau giờ làm việc khi không có tiền bồi thường
 • Chứng nhận rằng chủ lao động của bạn sẽ thanh toán chi phí chuyến đi của bạn đến Hoa Kỳ lần đầu và sau đó đến nơi làm việc của chủ lao động, hoặc đến quốc gia thường trú ở điểm cuối.

Đi cùng Người có Thị thực A-1, A-2 hoặc G-1 - G-4 (Thị thựcA-3 hoặc G-5)

Nếu bạn là người phục vụ, người trực hoặc là nhThị thựcên cá nhân của người có Thị thực A-1 hoặc A-2 hay G-1 đến G-4 thì bạn có quyền xin Thị thực loại A-3 hoặc G-5.

Các đương đơn xin Thị thực A3 và G5 được miễn lệ phí xét đơn Thị thực nhưng  cần phải đặt lịch hẹn phỏng vấn. Đương đơn không nên trả lệ phí xét đơn Thị thực qua trang web này bởi phí sẽ không thể hoàn trả lại. Đương đơn cần truy cập trang web của Sứ quán để đặt lịch hẹn hoặc gửi câu hỏi về Thị thực

Các hạng mục Xin Thị thực đối với Thị thực B-1 dành cho nhân viên giúp việc

Để xin Thị thực B-1 dành cho nhân viên giúp việc, bạn phải nộp những giấy tờ sau:

 • Mẫu Đơn xinThị thựcKhông Định cư Điện tử (DS-160). Truy cập trang web DS-160 để biết thêm thông tin về DS-160.
 • Hộ chiếu hợp lệ có hiệu lực ít nhất sáu tháng trước thời gian bạn định lưu trú tại Hoa Kỳ (trừ khi thỏa thuận quốc gia cụ thể cho miễn. Nếu hộ chiếu của bạn có người đi kèm, mỗi đương đơn xin Thị thựcphải nộp một đơn.
 • Một (1) ảnh 2"x2" (5cmx5cm) chụp trong vòng sáu tháng gần đây. Trang web có thông tin về định dạng ảnh bắt buộc.
 • Biên nhận thể hiện khoản thanh toán lệ phí xử lý đơn xin Thị thực không định cư không hoàn lại trị giá 160 đô la Mỹ đã được thanh toán bằng tiền tệ địa phương. Trang web này có thêm thông tin về việc thanh toán lệ phí này. Nếu Thị thực được cấp, có thể có lệ phí tương hỗ bổ sung cho việc cấp Thị thực, tùy theo quốc tịch của bạn. Trang web của Bộ Ngoại giao có thể giúp bạn tìm hiểu liệu bạn có phải thanh toán lệ phí tương hỗ cấp Thị thực không và lệ phí là bao nhiêu.
 • Bản sao Thị thực của chủ lao động của bạn hoặc phương thức khác mà họ sẽ sử dụng để đến Hoa Kỳ (hộ chiếu của quốc gia Miễn Thị thực hoặc hộ chiếu của Hoa kỳ)
 • Hợp đồng lao động, do chủ lao động và bạn ký, đáp ứng tất cả yêu cầu được liệt kê ở trên

Cách Xin Thị thực B-1 Dành Cho Nhân Viên Giúp Việc

Bước 1

Hoàn tất Mẫu Đơn xin Thị thực Không Định cư Điện tử (DS-160).

Bước 2

Thanh toán lệ phí xét đơn xin Thị thực.

Bước 3

Lên lịch hẹn của bạn trên trang web này. Bạn sẽ cần thông tin sau để lên lịch hẹn:

 • Số hộ chiếu
 • Số biên nhận từ giấy biên nhận Phí xin Thị thực. (Nhấp vào đây nếu bạn cần trợ giúp tìm số này).
 • Số mã vạch gồm mười (10) chữ số từ trang xác nhận của DS-160 của bạn
Bước 4

Đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ vào ngày và thời gian bạn phỏng vấn xin Thị thực. Bạn phải mang theo bản in thư hẹn, trang xác nhận DS-160, một ảnh chụp trong vòng sáu tháng gần đây, hộ chiếu hiện tại và tất cả hộ chiếu cũ của bạn và biên nhận thanh toán phí xin Thị thực gốc. Những đơn xin không có đầy đủ các giấy tờ này sẽ không được chấp nhận.

Giấy tờ Hỗ trợ

Giấy tờ hỗ trợ chỉ là một trong nhiều yếu tố mà viên chức lãnh sự sẽ cân nhắc trong cuộc phỏng vấn của bạn. Viên chức lãnh sự sẽ xem xét từng đơn xin Thị thực và cân nhắc các yếu tố về công việc, xã hội, văn hóa và các yếu tố khác trong khi quyết định. Viên chức lãnh sự có thể xem xét dự định cụ thể của bạn, hoàn cảnh gia đình, kế hoạch và dự định lâu dài trong quốc gia thường trú của bạn. Mỗi hồ sơ được kiểm tra riêng và phù hợp với mỗi cân nhắc theo luật.

Lưu ý: Không xuất trình giấy tờ giả. Gian lận hoặc trình bày sai có thể dẫn đến việc không đủ điều kiện xin Thị thực vĩnh viễn. Nếu bạn quan tâm đến vấn đề bảo mật, hãy mang theo giấy tờ đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ trong một phong bì được dán kín. Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai và sẽ tôn trọng tính bảo mật của thông tin.

Bạn nên mang theo những giấy tờ sau đến buổi phỏng vấn:

 • Bằng chứng về khả năng thanh toán mức lương đã thỏa thuận của chủ lao động. Lưu ý: Nếu bạn xin Thị thực A-3 hoặc G-5, điều này chỉ phù hợp nếu chủ lao động được xếp hạng cố vấn ngoại giao hoặc thấp hơn.
 • Bằng chứng cho biết rằng bạn chỉ lưu trú tạm thời tại Hoa Kỳ.
 • Truy cập trang web của Bộ Ngoại giao để biết thêm thông tin.

Thông tin Thêm

Để biết thêm thông tin về Thị thực A-3B-1 và G-5, truy cập trang web của Bộ Ngoại giao.