Thị Thực Doanh nhân theo hiệp ước và Thị Thực Nhà đầu tư theo hiệp ước

Trên trang này:


FAQ

Tổng quan

Thị thực Doanh nhân theo hiệp ước (E1) và Thị thực Nhà đầu tư theo hiệp ước (E2) dành cho công dân của các quốc gia mà Hoa Kỳ duy trì hiệp ước về hoạt động thương mại và thăm dò thị trường. Hiện nay Việt Nam không phải là một quốc gia trong hiệp ước. Để xem danh sách các quốc gia tham gia hiệp ước mời bấm vào đây.

Để đủ điều kiện cho Thị thực Doanh nhân theo hiệp ước (E1) và Nhà đầu tư theo hiệp ước (E2), các đương đơn phải đến Hoa Kỳ với mục đích thực hiện các giao dịch thương mại đáng kể, bao gồm cả giao dịch về dịch vụ và công nghệ, hay trong các hoạt động đạt đủ tiêu chuẩn, mà các hoạt động đó quan trọng giữa Hoa Kỳ và các quốc gia trong hiệp ước, hoặc để phát triển và định hướng hoạt động của doanh nghiệp mà đương đơn đã đầu tư một lượng vốn đáng kể. Người sở hữu Thị thựcE phải có dự định rời khỏi Hoa Kỳ khi tình trạng Thị thực E bị chấm dứt.

Vợ hoặc chồng và các con chưa lập gia đình (dưới 21 tuổi) của doanh nhân theo hiệp ước và nhà đầu tư theo hiệp ước hoặc nhân viên của các doanh nghiệp có thể được cấp Thị thựcphụ thuộc E để đi cùng hoặc đi theo vợ hoặc chồng hoặc bố mẹ của họ. Họ không nhất thiết phải có cùng quốc tịch với người đứng đơn chính để lấy Thị thực E.

Thị thực E cho phép các nhà đầu tư/kinh doanh và gia đình của mình sống ở Hoa Kỳ trong thời gian lưu trú được cho phép của Bộ An ninh Nội địa (DHS). Thị thực E là Thị thực không định cư; do đó, người sở hữu Thị thực được phép sống tại Hoa Kỳ miễn là Thị thực được cấp còn hiệu lực. Những người phụ thuộc không được phép làm việc tại Hoa Kỳ trừ khi họ nhận ủy quyền rõ ràng để làm điều đó từ Cơ quan di trú và nhập tịch- Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS-USCIS). Những người phụ thuộc của doanh nhân theo hiệp ước/nhà đầu tư theo hiệp ước có thể xin làm việc sau khi đến Hoa Kỳ.

Lệ phí xin Thị thực E: $205

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập liên kết sau: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/treaty-trader-investor-visa-e.html