Thị Thực Báo chí và Truyền thông

Trên trang này:


Tổng quan

Thị Thực truyền thông (I) là Thị thực không định cư dành cho người đại diện của bộ phận truyền thông nước ngoài tạm thời đến Hoa Kỳ để tham gia công việc của họ khi có văn phòng chính tại nước ngoài. Một số quy trình và lệ phí theo luật di trú liên quan đến các chính sách của quốc gia gốc của khách và, nói cách khác, Hoa Kỳ tuân theo thực tiễn tương tự mà chúng tôi gọi là "tương hỗ". Các quy trình để cung cấp Thị thực truyền thông cho người đại diện truyền thông ở nước ngoài của một quốc gia cụ thể cân nhắc liệu chính phủ của đương đơn xin Thị thực có cấp đặc quyền tương tự, hoặc tương hỗ, cho người đại diện truyền thông/báo chí từ Hoa Kỳ không.

Tiêu chuẩn

Các đương đơn phải đáp ứng những yêu cầu rất cụ thể, theo luật di trú của Hoa Kỳ, mới đủ điều kiện xin Thị thực truyền thông. Để đủ điều kiện xin Thị thực truyền thông (I), các đương đơn Thị thực phải thể hiện rằng họ đủ điều kiện được cấp Thị thực truyền thông.

Thị thực truyền thông dành cho "người đại diện của bộ phận truyền thông nước ngoài", bao gồm các thành viên thuộc ngành báo chí, phát thanh, phim hoặc in. Hoạt động của những người này cần thiết cho công việc truyền thông ở nước ngoài, chẳng hạn như phóng viên, nhóm làm phim, biên tập viên và những người có nghề nghiệp tương tự, theo luật di trú của Hoa Kỳ, đến Hoa Kỳ để tham gia công việc của họ. Đương đơn phải tham gia các hoạt động mà họ đủ điều kiện cho một tổ chức truyền thông có văn phòng chính tại nước ngoài. Hoạt động phải cần thiết về mặt thông tin và thường liên quan đến quy trình thu thập tin tức, báo cáo sự kiện thực tế hiện tại, mới đủ điều kiện xin Thị thực truyền thông. Viên chức lãnh sự quán sẽ quyết định liệu hoạt động có đủ điều kiện xin Thị thực truyền thông không. Báo cáo về sự kiện thể thao thường phù hợp để xin Thị thực truyền thông. Các ví dụ khác bao gồm, nhưng không giới hạn, những loại hoạt động liên quan đến truyền thông như sau:

 • Nhân viên chính của bộ phận truyền thông nước ngoài tham gia dựng phim sự kiện tin tức hoặc phim tài liệu.
 • Các thành viên truyền thông tham gia vào việc sản xuất hoặc phân phối phim sẽ chỉ đủ điều kiện xin Thị thực truyền thông nếu tài liệu để làm phim sẽ được sử dụng để truyền bá thông tin hoặc tin tức. Ngoài ra, nguồn quỹ và việc phân phối chính phải bên ngoài Hoa Kỳ.
 • Các nhà báo làm việc theo hợp đồng. Những người có thư ủy nhiệm do một tổ chức báo chí chuyên nghiệp cấp, nếu làm việc theo hợp đồng cho một sản phẩm được sử dụng ở nước ngoài bởi một phương tiện thông tin hoặc văn hóa để truyền bá thông tin hoặc tin tức không nhằm mục đích chính là giải trí hoặc quảng cáo thương mại. Xin lưu ý rằng cần có hợp đồng lao động hợp lệ.
 • Nhân viên của các công ty sản xuất độc lập khi những nhân viên đó có thư ủy nhiệm do một hiệp hội báo chí chuyên nghiệp cấp.
 • Các nhà báo nước ngoài làm việc cho một văn phòng chi nhánh hoặc công ty con ở nước ngoài của mạng lưới Hoa Kỳ, báo chí hoặc phương tiện truyền thông khác nếu nhà báo dự định đến Hoa Kỳ để báo cáo về các sự kiện tại Hoa Kỳ chỉ dành cho khán giả nước ngoài.
 • Đại diện được công nhận của văn phòng du lịch, được kiểm soát, điều hành hoặc được trợ cấp toàn bộ hoặc một phần bởi chính phủ nước ngoài, những người tham gia chủ yếu vào việc phổ biến thông tin du lịch thực tế về quốc gia đó và những người không có quyền xin Thị thực loại A-2.
 • Thông tin kỹ thuật công nghiệp. Nhân viên trong các văn phòng Hoa Kỳ thuộc các tổ chức phổ biến thông tin kỹ thuật công nghiệp.

Nhà báo tự do sẽ chỉ được cân nhắc cấp Thị thực I nếu đáp ứng tất cả các tiêu chí sau. Nhà báo phải:

 • Có thư ủy nhiệm do một tổ chức báo chí chuyên nghiệp cấp
 • Có hợp đồng với một tổ chức truyền thông
 • Phổ biến thông tin hoặc tin tức không nhằm mục đích chính là giải trí hoặc quảng cáo thương mại.

Nhiếp ảnh gia được phép đến Hoa Kỳ bằng Thị thực B-1 cho mục đích chụp ảnh, với điều kiện họ không nhận thu nhập từ nguồn của Hoa Kỳ.

Hạn chế

Các công dân của một quốc gia tham gia Chương trình Miễn Thị thực, muốn đến Hoa Kỳ tạm thời với tư cách là đại diện của bộ phận truyền thông nước ngoài khi tham gia công việc của họ như truyền thông hoặc nhà báo, trước tiên phải xin Thị thực truyền thông mới có thể đến Hoa Kỳ. Họ không thể đi mà không có Thị thực theo Chương trình Miễn Thị thực và họ cũng không thể đi bằng Thị thực du lịch (loại B). Việc cố gắng thực hiện như vậy có thể dẫn đến bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ bởi nhân viên của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ tại cửa khẩu nhập cảnh. Danh sách dưới đây mô tả các tình huống có thể sử dụng Thị thực du lịch hoặc Chương trình Miễn Thị thực.

Đi lại bằng Thị thực Du lịch

Có thể sử dụng Thị thực du lịch nếu mục đích chuyến đi của bạn là dành cho các hoạt động sau:

Tham dự hội thảo hoặc cuộc họp

Các đại diện truyền thông đến Hoa Kỳ để tham dự các hội thảo hoặc cuộc họp với tư cách là người tham gia và sẽ không báo cáo về cuộc họp, trong khi ở Hoa kỳ hoặc khi đã trở về, có thể đi bằng Thị thực du lịch. Sự khác biệt trong luật di trú là liệu họ có "tham gia công việc của họ" không.

Khách phát biểu, giảng dạy hoặc tham gia vào các hoạt động học tập

Các đại diện truyền thông phải có Thị thực du lịch khi đến Hoa Kỳ nhằm mục đích để khách phát biểu, giảng dạy hoặc tham gia vào các hoạt động học tập khác tại một cơ quan phi lợi nhuận có liên quan hoặc được liên kết, một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận, một tổ chức nghiên cứu của chính phủ hoặc một học viện giáo dục cao hơn mà đương đơn sẽ nhận tiền thù lao. Tuy nhiên, hoạt động phát biểu không được kéo dài hơn chín ngày tại một học viện riêng và người diễn thuyết không được nhận tiền thanh toán của hơn năm học viện hoặc tổ chức cho những hoạt động này trong sáu tháng gần đây.

Mua thiết bị truyền thông

Các nhân viên của bộ phận truyền thông nước ngoài có thể sử dụng Thị thực du lịch để mua thiết bị truyền thông hoặc quyền phát sóng tại Hoa Kỳ hoặc nhận các đơn đặt hàng thiết bị truyền thông hoặc quyền phát sóng tại nước ngoài vì những hoạt động này thuộc phạm vi được thực hiện bởi khách công tác thông thường.

Đi nghỉ

Nhà báo truyền thông nước ngoài có thể đi nghỉ tại Hoa Kỳ bằng Thị thực du lịch và không cần Thị thực truyền thông, với điều kiện họ sẽ không báo cáo các sự kiện đáng đưa tin.

Đi bằng Thị thực Công tác Tạm thời

Mặc dù một số hoạt động nhất định đủ điều kiện xin Thị thực truyền thông vì những hoạt động đó có đặc trưng thu thập thông tin và tin tức nhưng nhiều hoạt động khác lại không đủ điều kiện. Mỗi đơn xin Thị thực được cân nhắc trong toàn bộ ngữ cảnh của trường hợp cụ thể. Viên chức lãnh sự quán tập trung vào việc liệu mục đích của chuyến đi có cần thiết về mặt thông tin không, và liệu chuyến đi có liên quan đến quá trình thu thập thông tin không, để xác định liệu đương đơn có đủ điều kiện xin Thị thực truyền thông không. Danh sách dưới đây mô tả các tình huống cần có Thị thực công tác tạm thời như Thị thực H, O hoặc P thay cho loại Thị thực nhà báo/truyền thông I.

Có thể sử dụng Thị thực công tác tạm thời nếu mục đích chuyến đi của bạn là dành cho các hoạt động sau:

Lấy tư liệu phim cho các mục đích giải trí hoặc quảng cáo thương mại

Các đương đơn đến Hoa Kỳ với mục đích làm phim hoặc làm việc về phim, nhằm các mục đích chính là giải trí hoặc quảng cáo thương mại không được sử dụng Thị thực truyền thông. Cần có Thị thực nhân viên tạm thời.

Các vai trò hỗ trợ sản xuất như người soát lỗi, quản lý thư viện hoặc nhà thiết kế sản xuất

Những người tham gia vào các hoạt động liên quan như người soát lỗi, quản lý thư viện, nhà thiết kế sản xuất, v.v không đủ điều kiện xin Thị thực truyền thông và có thể đủ điều kiện xin loại Thị thực khác như Thị thực H, O hoặc P.

Những câu chuyện là sự kiện tổ chức, truyền hình và chương trình đố vui

Những câu chuyện có sự kiện giả tạo và dàn dựng, ngay cả khi không có bản viết sẵn, chẳng hạn như chương trình truyền hình thực tế và chương trình đố vui, không nhằm mục đích chính là cung cấp thông tin và thường không liên quan đến báo chí. Tương tự như vậy, tài liệu liên quan đến hoạt động giải trí với các diễn viên cũng không được coi là nhằm mục đích cung cấp thông tin. Các thành viên của nhóm làm việc sản xuất này sẽ không đủ điều kiện xin Thị thực truyền thông. Các công ty truyền hình, phát thanh và sản xuất phim có thể muốn tìm lời khuyên của một chuyên gia luật sư di trú chuyên về công việc truyền thông để được tư vấn cụ thể phù hợp với các dự án hiện tại.

Sản xuất nội dung truyền thông nghệ thuật

Các đại diện truyền thông sẽ đến Mỹ để tham gia vào việc sản xuất nội dung truyền thông nghệ thuật (trong đó sẽ sử dụng diễn viên) sẽ không đủ điều kiện xin Thị thực truyền thông. Các công ty truyền hình, phát thanh và sản xuất phim có thể muốn tìm lời khuyên của một chuyên gia luật sư di trú chuyên về công việc truyền thông để được tư vấn cụ thể phù hợp với các dự án hiện tại.

Người phụ thuộc

Vợ/chồng hoặc con chưa kết hôn dưới 21 tuổi muốn đi cùng hoặc tham gia cùng người có Thị thực chính tại Hoa Kỳ trong thời gian lưu trú của họ cần có Thị thực I phái sinh. Vợ/chồng và/hoặc con không dự định cư trú tại Hoa Kỳ với người có Thị thực chính mà chỉ muốn đi nghỉ, có thể đủ điều kiện xin Thị thực du lịch (B-2).

Vợ/chồng và người phụ thuộc không được làm việc tại Hoa Kỳ bằng Thị thực phái sinh I. Nếu vợ/chồng hoặc người phụ thuộc tìm được việc làm sẽ cần có Thị thực công tác phù hợp.

Các hạng mục Xin Thị thực

Để xin Thị thực, bạn phải nộp những giấy tờ sau:

 • Mẫu Đơn xin Thị thực Không Định cư Điện tử (DS-160). Truy cập trang web DS-160 để biết thêm thông tin về DS-160.
 • Hộ chiếu hợp lệ có hiệu lực ít nhất sáu tháng trước thời gian bạn định lưu trú tại Hoa Kỳ (trừ khi thỏa thuận quốc gia cụ thể cho miễn. Nếu hộ chiếu của bạn có người đi kèm, mỗi đương đơn xin Thị thực phải nộp một đơn.
 • Một (1) ảnh 2"x2" (5cmx5cm) chụp trong vòng sáu tháng gần đây. Trang web có thông tin về định dạng ảnh bắt buộc.
 • Biên nhận thể hiện khoản thanh toán lệ phí xử lý đơn xin Thị thực không định cư không hoàn lại trị giá 160 đô la Mỹ đã được thanh toán bằng tiền tệ địa phương. Trang web này có thêm thông tin về việc thanh toán lệ phí này. Nếu Thị thực được cấp, có thể có lệ phí tương hỗ bổ sung cho việc cấp Thị thực, tùy theo quốc tịch của bạn. Trang web của Bộ Ngoại giao có thể giúp bạn tìm hiểu liệu bạn có phải thanh toán lệ phí tương hỗ cấp Thị thực không và lệ phí là bao nhiêu.
 • Bằng chứng công việc:
  • Nhân viên Nhà báo: Thư của chủ lao động ghi rõ tên của bạn, vị trí bạn nắm giữ trong công ty và mục đích và thời gian lưu trú của bạn tại Hoa Kỳ.
  • Nhà báo tự do theo hợp đồng với một tổ chức truyền thông: Một bản sao của hợp đồng với các tổ chức truyền thông ghi rõ tên của bạn, vị trí bạn nắm giữ trong công ty, thời hạn của hợp đồng và mục đích và thời gian lưu trú của bạn tại Hoa Kỳ.
  • Nhóm làm phim truyền thông: Thư của chủ lao động ghi rõ tên của bạn, vị trí bạn nắm giữ trong công ty, chức danh và mô tả tóm tắt về chương trình làm phim và mục đích cũng như thời gian lưu trú của bạn tại Hoa Kỳ.
  • Công ty Sản xuất Độc lập theo hợp đồng với tổ chức truyền thông: Thư của tổ chức ủy thác công việc ghi rõ tên của bạn, chức danh và mô tả tóm tắt về chương trình làm phim, thời hạn của hợp đồng và thời gian cần thiết để làm phim tại Hoa Kỳ.

Ngoài những giấy tờ này, bạn phải xuất trình thư hẹn phỏng vấn xác nhận bạn đã đặt lịch hẹn thông qua dịch vụ này. Bạn cũng có thể cần mang theo bất kỳ giấy tờ hỗ trợ nào mà bạn tin là hỗ trợ thông tin cung cấp cho viên chức lãnh sự quán.

Cách Xin Thị thực

Bước 1

Hoàn tất Mẫu Đơn xin Thị thực Không Định cư Điện tử (DS-160).

Bước 2

Thanh toán lệ phí xét đơn xin Thị thực.

Bước 3

Lên lịch hẹn của bạn trên trang web này. Bạn sẽ cần thông tin sau để lên lịch hẹn:

 • Số hộ chiếu
 • Số biên nhận từ giấy biên nhận Phí xin Thị thực. (Nhấp vào đây nếu bạn cần trợ giúp tìm số này).
 • Số mã vạch gồm mười (10) chữ số từ trang xác nhận của DS-160 của bạn
Bước 4

Đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ vào ngày và thời gian bạn phỏng vấn xin Thị thực. Bạn phải mang theo bản in thư hẹn, trang xác nhận DS-160, một ảnh chụp trong vòng sáu tháng gần đây, hộ chiếu hiện tại và tất cả hộ chiếu cũ của bạn và biên nhận thanh toán phí xin Thị thực gốc. Những đơn xin không có đầy đủ các giấy tờ này sẽ không được chấp nhận.

Giấy tờ Hỗ trợ

Giấy tờ hỗ trợ chỉ là một trong nhiều yếu tố mà viên chức lãnh sự sẽ cân nhắc trong cuộc phỏng vấn của bạn. Viên chức lãnh sự sẽ xem xét từng đơn xin Thị thực và cân nhắc các yếu tố về công việc, xã hội, văn hóa và các yếu tố khác trong khi quyết định. Viên chức lãnh sự có thể xem xét dự định cụ thể của bạn, hoàn cảnh gia đình, kế hoạch và dự định lâu dài trong quốc gia thường trú của bạn. Mỗi hồ sơ được kiểm tra riêng và phù hợp với mỗi cân nhắc theo luật.

Lưu ý: Không xuất trình giấy tờ giả. Gian lận hoặc trình bày sai có thể dẫn đến việc không đủ điều kiện xin Thị thực vĩnh viễn. Nếu bạn quan tâm đến vấn đề bảo mật, hãy mang theo giấy tờ đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ trong một phong bì được dán kín. Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai và sẽ tôn trọng tính bảo mật của thông tin.

Bạn nên mang theo những giấy tờ sau đến buổi phỏng vấn:

 • Thẻ báo chí/thư ủy nhiệm
 • Thư của chủ lao động nêu rõ mục đích của chuyến đi, thời gian lưu trú dự kiến, số năm bạn đã làm việc với chủ lao động và số năm bạn đã làm nghề báo.

Giấy tờ Hỗ trợ cho Người phụ thuộc

Nếu vợ/chồng và/hoặc con của bạn xin Thị thực sau đó, cần phải xuất trình bản sao Thị thực truyền thông của bạn cùng với đơn xin Thị thực.

Thông tin Thêm

Để có thêm thông tin về Thị thực dành cho nhà báo và nhân viên truyền thông, truy cập trang web của Bộ Ngoại giao.