Инструкции за насрочване на групово интервю

На тази страница:

Обща иформация

Поздравления! Вашето искане за групово интервю в посолството на САЩ е одобрено.

Тази информация ще ви помогне да насрочите вашите интервюта онлайн. Важно е да прочетете внимателно всички инструкции, за да се избегнете всякакви проблеми.

Запомнете:

  1. Вашата група има ограничен период от време, за да може да насрочите интервютата си. Проверете до кога е валидно известието, което сте получили по електронната поща. В случай, че молбата ви изтече, ще трябва да следвате същите стъпки отново, за да получите ново.
  2. Координаторът назначава груповите интервюта, но кандидата трябва да попълни своята собствена форма DS-160.
  3. Нашите агенти не могат да насрочват групови интервюта, но те могат да ви помогнат, ако имате въпроси. В долната част на страницата се намират телефонен номер и електронен адрес на нашия кол център за допълнителна помощ.

Как да кандидатстват


СТЪПКА 1

Като координатор на групата, създайте вашия профил на http://www.ustraveldocs.com. Трябва да имате под ръка следната информация за всеки член на групата:

  1. Паспорт на кандидата
  2. Номера на движението от мемориалния ордер, съответстващ на таксата за кандидатстване за виза.
  3. 10-цифрения номер за потвърждение на DS-160.