Често задавани въпроси (FAQ)

На тази страница:


Често задавани въпроси – Обща информация за визите

 1. За какъв период трябва да бъде валиден паспортът ми, за да кандидатствам за виза за САЩ?
 2. Класирам ли се за участие в Програмата за безвизово пътуване?
 3. Каква е таксата за ESTA и кой трябва да я плати?
 4. Ако пътувам до САЩ без ESTA, какво ще се случи?
 5. Ако съм гражданин на трета страна, живеещ в България, мога ли да кандидатствам за неимигрантска виза в София?
 6. Трябва ли всички кандидати за неимигрантски визи да дойдат в Посолството за интервю?
 7. Имам неимигрантска виза, която скоро ще изтече и бих искал да я подновя. Трябва ли отново да премина през целия процес на кандидатстване за виза?
 8. Паспортът ми е изтекъл, но американската виза в него все още е валидна. Трябва ли да кандидатствам за нова виза?
 9. Имам двойно гражданство. Кой паспорт трябва да използвам, за да пътувам до Съединените щати?
 10. Как мога да удължа визата си?
 11. Трябва ли да подам моя формуляр за кандидатстване за виза по електронен път?
 12. Имам въпроси относно изпращането на формуляра DS-160 и разпечатването на страницата за потвърждение. Къде мога да намеря повече информация?
 13. Какво означава „административна обработка”?
 14. Как мога да чета и разбирам моята виза?
 15. Визата ми ще изтече докато съм в САЩ. Това проблем ли е?
 16. Какво ще се случи, когато вляза в САЩ?
 17. Не върнах формуляр I-94, когато напуснах САЩ. Какво да правя?
 18. Искам да организирам пътуването си колкото е възможно по-рано. За кога трябва да закупя билети за пътуването?
 19. Каква информация за социалните медии трябва да предоставя, когато попълвам формуляр DS 160?
   

В.1 За какъв период от време трябва да бъде валиден паспортът ми, за да кандидатствам за виза за САЩ?

Вие трябва да притежавате паспорт с дата на валидност най-малко шест месеца след предвидения от Вас период на престой в Съединените щати (освен ако специфични за страната споразумения не предвиждат изключения). България е сред страните, които са освободени от това изискване, така че българските граждани се нуждаят от паспорт, валиден за периода на планирания им престой.

обратно към началото


 

В.2 Класирам ли се за участие в Програмата за безвизово пътуване?

Вие отговаряте на изискванията на Програмата за безвизово пътуване, ако сте гражданин на страна участник в Visa Waiver Program (Програмата за безвизово пътуване), ако притежавате машинно четим паспорт, пътувате за временна работа или посещение с продължителност по-малко от 90 дни, отговаряте на останалите изисквания на програмата и сте получили разрешение чрез Electronic System for Travel Authorization (ESTA) (Електронната система за издаване на предварително разрешение за пътуване до САЩ (ESTA)).

Вие трябва да сте гражданин на страна, отговаряща на условията на Програмата за безвизово пътуване, за да използвате тази програма. Лицата, постоянно пребиваващи в страни, отговарящи на условията на Програмата за безвизово пътуване, не се класират за тази програма, освен ако те също така не са и граждани на друга страна включена в Програмата за безвизово пътуване. Препоръчваме Ви да посетите интернет страницата на Програмата за безвизово пътуване преди всяко пътуване до САЩ, за да определите дали имате право на участие в тази програма.

обратно към началото


 

В.3 Каква е таксата за ESTA и кой трябва да я плати?

Регистрация в ESTA се изисква за всички пътуващи за Съединените щати по Visa Waiver Program (Програмата за безвизово пътуване). Заплащат се 14 долара такса за регистрация в ESTA. Таксата може да се плати онлайн чрез дебитна карта или чрез някоя от следните кредитни карти: Visa, MasterCard, American Express или Discover. Трети страни (туристически агенти, членове на семейството и т.н.), могат да платят такса за ESTA вместо вас, ако не разполагате с правилния тип кредитна карта. Ако системата ESTA откаже регистрация, таксата е само 4 долара.

обратно към началото


 

В.4 Какво ще се случи ако пътувам до САЩ без одобрение от ESTA?

Пътниците по Програмата за безвизово пътуване, които не са получили одобрение чрез ESTA, трябва да очакват отказ за достъп на борда на всеки въздушен превозвач, пътуващ за САЩ. Ако Ви бъде позволено да се качите, можете да очаквате значителни закъснения и евентуален отказ за допускане на граничния пункт за влизане в САЩ (т.е. при пристигане на летището). Регистрацията в ESTA обикновено отнема само няколко минути, разрешението често се получава за секунди и е валидно в продължение на две години, освен ако паспортът на пътника не изтича в рамките на този двугодишен период. В тези случаи валидността на ESTA е ограничена до валидността на паспорта.

обратно към началото


 

В.5 Мога ли да кандидатствам за неимигрантска виза в София, ако съм гражданин на трета страна, пребиваващ в България?

Обикновено съветваме кандидатите за виза да подават молбите си в страната на тяхната националност или местожителство. Всяко лице, което е законно пребиваващо в България, може да кандидатства за виза в София.

Няма гаранция, че ще му бъде издадена виза, нито пък има гаранция за времето за обработка. Ако визата бъде отказана, таксата за подаване на заявлението не се възстановява.

обратно към началото


 

В.6 Трябва ли всички кандидати за неимигрантски визи да се явят на интервю в Посолството на САЩ?

Лицата, пътуващи повторно в Съединените щати, могат да се квалифицират за подновяване на своите визи без явяване на интервю. Ако искате да видите дали отговаряте на изискванията, моля запознайте се с: Кандидатстване за виза без явяване на интервю. В допълнение, кандидатите под 14 или над 80-годишна възраст могат да получат възможността да кандидатстват за виза без предварително уговорена среща. Повечето други кандидати ще трябва да дойдат в Посолството за интервю.

обратно към началото


 

В.7 Имам неимигрантска виза, която скоро ще изтече и бих искал да я подновя. Трябва ли отново да премина през целия процес на кандидатстване за виза?

Лицата, пътуващи повторно в Съединените щати, могат да се квалифицират за подновяване на своите визи без явяване на интервю. Ако искате да видите дали отговаряте на изискванията, моля прочетете информацията на: Кандидатстване за виза без явяване на интервю. Важно е да знаете, че визата Ви може да бъде все още валидна, когато изтече срока на паспорта, в който е поставена. Можете да пътувате до САЩ със стария си паспорт, съдържащ валидна виза, и с новия си валиден международен паспорт.

обратно към началото


 

В.8 Паспортът ми е изтекъл, но американската виза в него е все още валидна. Трябва ли да кандидатствам за нова виза?

Ако Вашата виза е още валидна, може да пътувате до Съединените щати с два паспорта (стар и нов) до изтичане валидността на визата, стига тя да не е повредена и да е подходящият тип за целта на Вашето пътуване.(Например: туристическа виза, когато основната цел на Вашето пътуване е туризъм и/или посещение). Освен това, името и другите лични данни трябва да бъдат същите и в двата паспорта (освен ако промяната на името се дължи на брак). Вашата националност, както е посочена в новия паспорт, трябва да бъде същата като тази, показана в паспорта с визата.

Ако името Ви е променено поради сключване на брак, можете да пътувате до САЩ с двата паспорта и с удостоверението за сключен брак, или удостоверение за идентичност на имената, което трябва да бъде преведено на английски език и легализирано.

обратно към началото


 

В.9 Имам двойно гражданство. Кой паспорт трябва да използвам, за да пътувам до Съединените щати?

Ако сте гражданин на страни, различни от САЩ, можете да кандидатствате с предпочитаната от Вас националност, но трябва да съобщите на Посолството всички националности във формуляра за кандидатстване. Американските граждани, макар и двойни граждани, трябва да влизат и излизат от Съединените щати, използвайки американския си паспорт.

обратно към началото


 

В.10 Как мога да удължа визата си?

Валидността на визата не може да се удължи, независимо от нейния вид. Вие трябва да кандидатствате за нова виза.

обратно към началото


 

В.11 Трябва ли да подам моя формуляр за кандидатстване за виза по електронен път?

Да, Вие трябва да попълните формуляр DS-160 и да вземете с Вас разпечатано копие от страницата за потвърждение на DS-160, когато отидете на интервюто в Посолството на САЩ.

обратно към началото


 

В.12 Имам въпроси относно полълването на формуляр DS-160 и разпечатването на страницата за потвърждение. Къде мога да намеря повече информация?

Нашият кол център не може да Ви предложи помощ при попълване на формуляра за кандидатстване. За въпроси относно попълването на DS-160, може да се обърнете към следния сайт, https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html.

обратно към началото


 

В.13 Какво е „административна обработка”?

Някои заявления за виза се нуждаят от допълнителна административна обработка, което отнема допълнително време след Вашето интервю с консулския служител. Кандидатите биват уведомени, когато това се налага. Тази уебстраница на департамент Консулски въпроси дава повече информация относно административната обработка.

обратно към началото


 

В.14 Как да чета и разбирам моята виза?

Веднага след като получите визата си, проверете за грешки цялата лична информация, отпечатана на визата. Ако част от информацията на Вашата виза не съвпада с информацията във Вашия паспорт или е неправилна по някакъв начин, моля, свържете се незабавно с издаващия орган (т.е. Посолството на САЩ).

Срокът на изтичане на визата Ви е последният ден, в който можете да използвате визата за влизане в САЩ. Тя не посочва колко дълго можете да останете в САЩ. Престоят Ви се определя от Департамента за вътрешната сигурност в граничния пункт на влизане в Съединените щати. В случай, че изпълнявате решението на Департамента за вътрешна сигурност за условията на престоя ви, не трябва да имате никакъв проблем.

Допълнителна информация за тълкуването на визата Ви може да се намери в раздела Консулски въпроси на уебсайта на Държавния департамент на САЩ.

обратно към началото


 

В.15 Визата ми ще изтече, докато съм в САЩ. Това проблем ли е?

Не. Можете да останете в САЩ за периода от време и при условията, разрешени от служителя на Департамента за вътрешната сигурност при пристигането в САЩ. Крайната дата на разрешения престой ще бъде отбелязана с печат в паспорта Ви. Вие можете законно да останете до тази дата, дори ако визата Ви изтича преди това. Можете да намерите повече информация тук.

обратно към началото


 

В.16 Какво ще се случи, когато вляза в САЩ?

Вашата авиокомпания трябва да Ви даде митническа декларация образец 6059B. Само една митническа декларация е необходима за едно семейство, пътуващо заедно.

 Визата не гарантира влизането в Съединените щати, но позволява на чужд гражданин да пътува до граничен пункт и да поиска разрешение за влизане в Съединените щати. Длъжностните лица от Департамента по вътрешна сигурност на САЩ и Гранична защита на САЩ (CBP) имат право да разрешат или да откажат достъп до Съединените щати, както и да определят колко дълго може да остане един пътник. На граничния пункт, при даването на право на влизане в Съединените щати митническите служители и служителите по защита на границите ще определят продължителността на позволения престой. До неотдавна пътуващите получаваха картонче I-94 (запис на приемане) с тази информация. Този процес сега е автоматичен, с някои изключения. В паспорта на пътуващия се поставя печат на CBP , който показва датата на допускане, визовата категория и крайната дата на разрешения престой. Ако пътуващият има нужда от копие на неговия I-94 за чужда регистрация, имиграционен статус или за разрешение за работа, той може да бъде получен от www.cbp.gov/I94. Можете да прегледате информацията относно допускането в САЩ на сайта на CBP.

обратно към началото


 

В.17 Аз не върнах своя формуляр I-94, когато напуснах САЩ. Какво да правя?

До неотдавна чуждестранните туристи, на които е разрешено влизане в САЩ от служител на CBP (Customs and Border Protection) получаваха формуляр I-94 (бял) или формуляр I-94W (зелен) в паспорта си за регистриране на тяхното пристигане и заминаване. Този процес вече е автоматизиран с някои изключения. Ако сте получили хартиен формуляр I-94 или I-94W и не сте успели да го върнете на авиопревозвача или  CBP при напускането на САЩ, моля прочетете  повече информация на страницата на CBP. Не изпращайте формуляри I-94 или I-94W до Американското посолство или Консулство. Ако вместо хартиен формуляр I-94 сте получили  печат в паспорта си по време на Вашето влизане, то информацията е създадена по електронен път и не би трябвало да Ви e предоставен хартиен I-94. 

обратно към началото


 

В.18 Искам да организирам пътуването си колкото е възможно по-рано. За кога трябва да закупя билети за пътуването?

Кандидатите не трябва да закупуват самолетни билети преди да са получили паспорта и визата си. Най-добрият начин да се избегне неприятната ситуация да закупите самолетен билет и след това да установите, че визата Ви е отказана, или да се наложи да променяте датите на Вашите полети, което ще Ви коства допълнителни разходи, е да изчакате докато получите Вашата виза.

обратно към началото


 

В.19 Каква информация за социалните медии трябва да предоставя, когато попълвам формуляр DS 160?

На 31 май 2019, Държавният департамент на САЩ актуализира формулярите за кандидатстване за имигрантска и неимигрантска виза, за да изиска допълнителна информация, включително данни за социални мрежи, от повечето кандидати за американска виза по света. За повече информация вижте тук.

обратно към началото


 

Тестване за COVID19

 1. Ще започне ли Държавният департамент на САЩ да изисква от кандидатите за виза доказателство за ваксинация или тест за COVID-19?
 2. Като се има предвид, че Центърът за контрол и превенция на заболяванията (CDC) започна да изисква отрицателни тестове за влизане в Съединените щати, ще могат ли чуждестранните граждани с отрицателен тест или ваксина да получат виза / да влязат в САЩ, дори ако попадат в ограниченията на някой от президентските укази? Ако чуждестранен гражданин има одобрено Изключение в национален интерес (NIE), ще бъде ли освободен от изискването за отрицателен тест?
 3. Има информация за чуждестранни граждани, които пътуват до Флорида, за да се ваксинират. Това разрешено ли е от закона?
 4. Какво ще се случи с американски или чуждестранни граждани, които представят подправени или нелегитимни негативни COVID тестове при опит да влязат на територията на Съединените Щати?
 5. Ще могат ли пътуващите да искат освобождаване от изискването за тест поради спешни или хуманитарни причини в посолствата и консулствата?
 6. Ако съм ваксиниран, трябва ли да предоставя негативен тест за COVID, за да летя до Съединените Щати? Защо?

обратно към началото


 

В.1 Ще започне ли Държавният департамент на САЩ да изисква от кандидатите за виза доказателство за ваксинация или тест за COVID-19?

До този момент няма промяна в изискванията за кандидатстване за виза. Информация относно необходимите ваксинации за кандидати за имигрантска виза може да бъде намерена на този уебсайт .

 

обратно към началото


 

В.2 Като се има предвид, че Центърът за контрол и превенция на заболяванията (CDC) започна да изисква отрицателни тестове за влизане в Съединените щати, ще могат ли чуждестранните граждани с отрицателен тест или ваксина да получат виза / да влязат в САЩ, дори ако попадат в ограниченията на някой от президентските укази? Ако чуждестранен гражданин има одобрено Изключение в национален интерес (NIE), ще бъде ли освободен от изискването за отрицателен тест?

Всички президентски укази, ограничаващи пътуването поради COVID-19, остават в сила и продължават да се прилагат за потенциални пътници, независимо от резултатите от тестовете или статуса на ваксинация. Пътуващите с одобрено Изключение в национален интерес (NIE) също подлежат на всички изисквания за тестване преди заминаването. За повече информация относно изискванията за отрицателни тестове се обръщайте към Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC).

обратно към началото


 

В.3 Има информация за чуждестранни граждани, които пътуват до Флорида, за да се ваксинират. Това разрешено ли е от закона?

Търсенето на медицинско лечение в Съединените щати е допустима цел на пътуване за лица, притежаващи валидна посетителска виза; може да намерите повече информация тук. За въпроси относно влизането в Съединените щати по Програмата за безвизово пътуване се обръщайте към Департамента по вътрешна сигурност на САЩ. За въпроси относно възможността за получаване на ваксина в Съединените щати като част от приоритетна група може да се обърнете към местните здравни власти.

обратно към началото


 

В.4 Какво ще се случи с американски или чуждестранни граждани, които представят подправени или нелегитимни негативни COVID тестове при опит да влязат на територията на Съединените Щати?

Съгласно заповедта на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC), за да могат да пътуват, лицата трябва да предоставят на съответната авиокомпания документирани резултати от теста, които могат да бъдат проверени. Ако се установи, че дадено лице е предоставило подправен или нелегитимен резултат от тест, то това би довело до отказ за качване на борда на самолета и/или влизане на територията на Съединените щати. За повече информация може да се обърнете към Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC), Департамента по вътрешна сигурност на САЩ (DHS) и Министерството на транспорта на САЩ (DOT).

обратно към началото


 

В.5 Ще могат ли пътуващите да искат освобождаване от изискването за тест поради спешни или хуманитарни причини в посолствата и консулствата?

Центърът за контрол и превенция на заболяванията (CDC) може да одобри отмяна на изискването за тест в изключително ограничени случаи, когато се налага извънредно пътуване, например спешна медицинска евакуация, с цел запазване здравето или безопасността на някого и когато тестването не може да бъде извършено преди пътуването. Лицата, които смятат, че отговарят на критериите, ще намерят информация за това как да поискат спешна отмяна на уебсайта на най-близкото американско посолство или консулство. Тази процедура по отмяна не важи за лица, които имат положителен тест за COVID-19.

обратно към началото


 

В.6 Ако съм ваксиниран, трябва ли да предоставя негативен тест за COVID, за да летя до Съединените Щати? Защо?

Всички пътници на възраст над две години подлежат на заповедта, дори тези които са ваксинирани против COVID-19. За въпроси относно изискванията за тестване може да се обръщате към Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC), който разполага с информация относно Изискването за доказване на отрицателен COVID-19 тест или възстановяване от COVID-19 за всички пътници, влизащи по въздух на територията на САЩ и Често задавани въпроси относно ваксинацията за COVID-19 .

обратно към началото


 

Често задавани въпроси – Отказ на виза

 1. Какво е член 214 (b)?
 2. Как може даден кандидат да докаже „силни връзки”?
 3. Отказът съгласно член 214 (b) постоянен ли е?
 4. Кой може да повлияе на консулския служител, за да промени решението си?

Съединените щати са едно отворено общество. За разлика от много други страни, Съединените щати не налагат вътрешен контрол на повечето посетители, като например регистрация при местните власти. Нашият закон за имиграцията изисква консулските длъжностни лица да разглеждат всеки кандидат за виза като потенциален имигрант, докато ищецът не докаже обратното. За да можете безпрепятствено да пътувате до САЩ, Вие ще трябва да докажете, че ще се върнете в страната си, преди да Ви бъде издадена посетителска или студентска виза.

обратно към началото


 

В.1 Какво е член 214 (b)?

Член 214 (b) е част от Закона за имиграция и натурализация на САЩ (INA). В него се посочва:

Всеки чужденец се счита за потенциален имигрант, докато успее да докаже в задоволителна степен на интервюиращия консулски служител, че има право на неимигрантски статут.

Работата на нашите консулски служители е трудна. Те трябва да решат в много кратък период от време дали лицето се квалифицира да получи временна виза. Повечето случаи се решават след кратко интервю и преглед на доказателствата за връзки, които кандидатът представя. За да се квалифицира за посетителска или студентска виза, кандидатът трябва да отговаря на изискванията съответно на точки 101 (а) (15) (B) и (F) от INA. Невъзможността да направи това ще доведе до отказ на виза по 214 (b) от INA. Най-честото основание за такъв отказ се отнася до изискването бъдещият посетител или студент да покаже, че има постоянно местожителство извън САЩ, което не възнамерява да изостави. Кандидатите доказват съществуването на такова местожителство като демонстрират, че имат връзки в чужбина, които ще ги принудят да напуснат САЩ в края на временния им престой. Законът поставя задължението за доказване на това върху кандидата.

обратно към началото


 

В.2 Как може кандидатът да докаже „силни връзки”?

Силните връзки се различават от държава до държава, от град до град и от индивид до индивид. Някои примери за връзки може да бъдат работа, дом, семейство, банкова сметка. „Връзки” са различните аспекти на живота, които Ви свързват със страната на местоживеене: Вашите притежания, работа, социалните и семейните отношения.

Представете си собствените си връзки в страната, в която живеете. Консулската служба на друга страна би ли счела, че там имате местопребиваване, от което не възнамерявате да се откажете? Много е вероятно отговорът да бъде „Да”, ако имате работа, семейство, ако сте собственик или отдавате под наем къща или апартамент или ако имате други ангажименти, които ще изискват от Вас да се върнете в страната си след края на посещението в чужбина. Положението на всеки човек е различно.

Консулските служители на САЩ са наясно с това. По време на интервюто за виза те разглеждат всяко заявление отделно от другите и оценяват професионалните, социални, културни и други фактори. В случаите на по-млади кандидати, които може да не са имали възможност да формират много връзки, консулските длъжностни лица могат да търсят у кандидатите конкретни намерения, семейно положение, както и дългосрочни планове и перспективи в неговата или нейната страна на пребиваване. Всеки случай се разглежда индивидуално и се проучва внимателно съгласно закона.

обратно към началото


 

В.3 Отказът по член 214 (b) постоянен ли е?

Не. Консулският служител ще преразгледа случая, ако кандидатът може да представи допълнителни убедителни доказателства за връзки със страна извън Съединените щати. За съжаление някои от кандидатите не се квалифицират за неимигрантски визи, независимо от това колко пъти са кандидатствали, докато техните лични, професионални и финансови обстоятелства не се променят значително.

Кандидат, получил такъв отказ по член 214 (b), трябва да преразгледа внимателно положението си и реалистично да оцени своите връзки. Те могат да напишат на хартия какви връзки мислят че имат, които може да не са били оценени по време на тяхното интервю с консулския служител. Също така, ако са били отхвърлени, те трябва да прегледат какви документи са подали за разглеждане от страна на консула. Кандидатите, получили отказ за виза по член 214 (b), могат отново да кандидатстват за виза. Когато това стане, те ще трябва да покажат допълнители доказателства за своите връзки или как техните обстоятелствата са се променили от времето на първоначалното им кандидатстване. Може да е полезно да си отговорим на следните въпроси преди да кандидатстваме повторно: (1) Обясних ли моята ситуация точно? (2) Консулският служител не пренебрегна ли нещо? (3) Има ли някаква допълнителна информация, която мога да представя, за да се установят моите връзки със страната ми?

Кандидатите трябва да имат предвид, че ще трябва да платят невъзстановима такса за подаване на заявлението всеки път, когато кандидатстват за виза, независимо от това дали визата е издадена или не е.

обратно към началото


 

В.4 Кой може да повлияе на консулския служител, за да промени решението си?

Имиграционното право делегира отговорността за издаване или отказ на визи на консулските служители извън САЩ. Те имат последната дума във всички случаи на издаване на виза. По закон, Държавният департамент на САЩ има правото да преразглежда решенията на консулите, но това право се ограничава до тълкуване на законите вместо до определяне на факти. Основният въпрос при такъв отказ, дали кандидатът притежава необходимото постоянно местожителство в чужбина, е фактически. Следователно, той попада за разрешаване изключително в правомощията на консулските служители в американските Консулства в чужбина. Кандидатът може да повлияе на служителя да промени първоначален отказ за предоставяне на виза само чрез представяне на нови убедителни доказателства за силни връзки.

За информация относно отказ по причини, различни от член 214 (b), моля посетете раздела „Консулски въпроси” на уебсайта на Държавния департамент на САЩ.

обратно към началото


 

Често задавани въпроси - Бизнес/туристическа виза

 1. Колко дълго мога да остана в САЩ с туристическа или бизнес виза?
 2. Моята посетителска виза (B-1/B-2) изтича след моята планирана дата на пристигане в САЩ. Трябва ли да получа нова виза преди заминаването си?
 3. Моята виза за САЩ ще изтече през следващите 6 месеца. Трябва ли да кандидатствам за нова виза след като настоящата виза изтече или мога да кандидатствам предварително?
 4. Промених името си. Валидна ли е визата ми за САЩ със старото име?
 5. Сегашната ми американска виза беше издадена, когато работех на предишната си работа. Сега имам нова работа в нова фирма и новият ми работодател иска да присъствам на конференция в САЩ, насрочена за следващия месец. Мога ли да използвам същата виза или трябва да кандидатствам за нова виза?
 6. Моето дете учи в Съединените щати. Мога ли да живея с него?

В.1 Колко дълго мога да остана в САЩ с туристическа или бизнес виза?

Неимигрантската виза за САЩ Ви дава право за пътуване до граничен пункт на влизане в Съединените щати (летище/пристанище). Когато пристигнете до желания от Вас граничен пункт на влизане, служителят на Митническа и гранична служба на САЩ, който обработва Вашето влизане в страната, ще определи продължителността на разрешения Ви престой в САЩ. Визата може да се използва за влизане в САЩ по време на валидността й, включително до последния ден, в който е валидна. Продължителността на визата не определя продължителността на времето, през което можете законно да останете в Съединените щати; служителят на Митническа и гранична служба на САЩ ще вземе това решение след пристигането Ви в Съединените щати.

обратно към началото


 

В.2 Моята посетителска виза (B-1/B-2) изтича след моята планирана дата на пристигане в САЩ. Трябва ли да получа нова виза преди заминаването?

Можете да пристигне в САЩ до датата на валидност, посочена във визата. Служителят на Митническа и гранична служба на САЩ при пристигането Ви определя продължителността на престоя Ви в САЩ. Визата Ви може да изтече докато сте все още там - просто се погрижете престоят Ви да не надвишава разрешения от служителя период.

обратно към началото


 

В.3 Моята виза за САЩ ще изтече в следващите 6 месеца. Трябва ли да кандидатствам за нова виза, след като моята текуща виза изтече или мога да кандидатствам предварително?

Вие не трябва да чакате докато изтече текущата Ви виза. Можете да кандидатствате за нова виза, дори ако сегашната Ви виза е валидна.

обратно към началото


 

В.4 Промених името си. Валидна ли е визата ми за САЩ със старото име?

Ако Вашето име е променено законно чрез брак, развод или промяна на името в съда, ще трябва да получите нов паспорт. След като имате нов паспорт, Държавният департамент препоръчва да кандидатствате за нова виза за САЩ, за да улесните пътуването до и от Съединените щати.

обратно към началото


 

В.5 Моята сегашна виза за САЩ ми бе издадена, когато работех на предишната си работа. Сега имам нова работа в нова фирма и новият ми работодател иска да присъствам на конференция в САЩ, насрочена за следващия месец. Мога ли да използвам същата виза или трябва да кандидатствам за нова виза?

Можете да пътувате до САЩ със същата виза до изтичане на срока й, тъй като тя е валидна за бизнес или туристическо пътуване.

обратно към началото


 

В. 6 Детето ми учи в Съединените щати. Мога ли да живея с него?

Вие можете да използвате притежавана от Вас B-1/B-2 виза (или да пътувате по Visa Waiver Program (Програмата за безвизово пътуване, ако отговаряте на изискванията), за да посетите Вашето дете, но не можете да живеете с детето си, освен ако не притежавате своя собствена имигрантска, работна или студентска виза.

обратно към началото


 

Често задавани въпроси - Работна виза

 1. Какво е петиция?
 2. Мога ли да получа виза, за да работя непостоянна работа?
 3. Има ли възрастова граница за кандидатстване за временна работна виза?
 4. Може ли мой живеещ в САЩ роднина да ме спонсорира за работна виза?
 5. Кога мога да вляза в Съединените щати?
 6. Кой и кога плаща таксата за предотвратяване и откриване на измами?

В.1 Какво е петиция?

Преди да кандидатствате за виза за временна работа в Посолството на САЩ, трябва да получите от USCIS одобрение на формуляр I-129(петиция за работник неимигрант). Тази петиция трябва да бъде подадена от бъдещия Ви работодател не по-рано от шест месеца преди предложените дати за начало на Вашия договор. Вашият работодател трябва да подаде петицията възможно най-скоро в рамките на 6-месечния период, за да има достатъчно време за обработка на документите. След като петицията бъде одобрена, Вашият работодател ще получи Формуляр I-797 и Указания за действие. За повече информация, посетете уебсайта на USCIS, посветен на временните работни визи.

Забележка: За да провери дали Вашата петиция е одобрена, Посолството се нуждае от номера под който е приета, както и от писмото за одобрение - формуляр I-797. Моля, пригответе и двете за Вашето интервю.

обратно към началото


 

В.2 Мога ли да получа виза, за да работя непостоянна работа?

Не. Няма виза, която да покрива непостоянната работа. Всички кандидати, които планират да работят в САЩ, трябва да имат одобрена петиция преди насрочване на датата и часа за провеждане на интервю за виза.

обратно към началото


 

В.3 Има ли възрастова граница за кандидатстване за издаване на временна работна виза?

Не.

обратно към началото


 

В.4 Може ли мой живеещ в САЩ роднина да ме спонсорира за работна виза?

Не. Само Вашият работодател може да Ви спонсорира.

обратно към началото


 

В.5 Кога мога да вляза в Съединените щати?

Вие не можете да влезете в Съединените щати до 10 дни преди началото на Вашата първоначална дата на започване на работата, както е отбелязано във Вашия формуляр I-797 или във Вашето писмо с офертата за работата.

обратно към началото


 

В.6 Кой и кога плаща таксата за предотвратяване и откриване на измами?

Кандидатът за виза L-1, който пътува по обща петиция (от типа „blanket”) трябва да плати такса за предотвратяване и откриване на измами. По индивидуални петиции за визи от типа L, H-1B и H-2B , вносителят на петицията от САЩ заплаща такса за предотвратяване и откриване на измами на USCIS, при подаване на петицията.

обратно към началото


 

Често задавани въпроси - Студентска виза

 1. Какво е I-20 и как да го получа?
 2. Колко рано трябва да кандидатствам за моята студентска виза?
 3. Аз получих моята виза, кога трябва да пътувам?
 4. Може ли притежател на посетителска виза да промени статута си на студент, докато е в Съединените щати, ако бъде приет в учебно заведение и получи формуляр I-20?
 5. Какво да направя, ако получа формуляр I-20 за друго училище?
 6. Аз работех със статут H-1B и сега съм приет(а) в университет като F-1. Трябва ли да се върна в моята страна, за да кандидатствам за студентска виза?
 7. Може ли студент с виза F-1 да работи в Съединените щати?
 8. Какво представлява системата SEVIS и по какъв начин ме засяга?

В.1 Какво е I-20 и как да го получа?

Формулярът I-20 е официален документ на правителството на САЩ, издаден от сертифицирано училище, който всеки бъдещ студент трябва да има, за да получи виза F-1 или M-1. Формулярът I-20 представлява доказателство за приемане, съдържа информацията, необходима за заплащане на SEVIS таксата, необходим е при кандидатстване за виза или за промяна на статута и за допускане в САЩ. Формулярът I-20 съдържа идентификационния SEVIS номер на студента, който започва с буквата N и е последван от девет цифри. Намира се на горната дясна страна точно над баркода.

обратно към началото


 

В.2 Колко рано трябва да кандидатствам за моята студентска виза?

Ние Ви насърчаваме да кандидатствате за Вашата неимигрантска студентска виза веднага след като получите Вашия формуляр I-20. За да си осигурите ранна и своевременна дата, Вие можете да кандидатствате по всяко време. Студентските визи (F и M) за студенти, кандидатстващи за първи път, могат да бъдат издадени до 120 дни преди началната дата на обучението.

обратно към началото


 

В.3 Аз получих моята виза, кога трябва да пътувам?

Първоначално Вие можете да влезете в Съединените щати единствено в рамките на 30 дни преди началната дата на обучението, отбелязана върху Вашия формуляр I-20, независимо от това кога е издадена визата ви.

обратно към началото


 

В.4 Може ли притежател на посетителска виза да промени статута си на студент, докато е в Съединените щати, ако бъде приет в учебно заведение и получи формуляр I-20?

Да. В общия случай, Вие можете да кандидатствате за промяна на статута, ако сте законно допуснат до Съединените щати с неимигрантска виза, ако Вашият неимигрантски статут остава валиден, ако не сте нарушили условията на статута си и не сте извършили никакви действия, които да отнемат правата ви. За повече информация, моля посетете уебсайта на USCIS.

обратно към началото


 

В.5 Какво да направя, ако получа формуляр I-20 за друго училище?

Ако сте получили формуляр I-20 след насрочване на интервюто си, можете да информирате консулския служител за новия формуляр I-20 по време на интервюто.

обратно към началото


 

В.6 Аз работех със статут H-1B и сега съм приет(а) в университет като F-1. Трябва ли да се върна в моята страна, за да кандидатствам за студентска виза?

Не. След като сте в САЩ, не трябва да кандидатствате за нова виза, тъй като визата е само за влизане в Съединените щати. Консултирайте се с USCIS, за да определите дали трябва да се промени статута. Ако напуснете САЩ,обаче, ще трябва да кандидатствате за студентска виза за повторно влизане в Съединените щати.

обратно към началото


 

В.7 Може ли студент с виза F-1 да работи в Съединените щати?

Редовните студенти с F визи могат да потърсят заетост в университета, която не надвишава 20 часа седмично. След първата година със студентски статут, даден кандидат може да кандидатства за работа извън студентския кампус с разрешение от USCIS. Моля, свържете се с отговорника за чуждестранни студенти във Вашия утиверситет за допълнителна информация.

обратно към началото


 

В.8 Какво представлява системата SEVIS и по какъв начин ме засяга?

Информационната система за студенти и посетители по обменни програми (SEVIS) изисква училищата и програмите за обмен да проверяват статута на всички нови и настоящи чуждестранни студенти и посетители по обменни програми. Кандидатите за студентска виза са длъжни да платят SEVIS такса, преди да им бъде издадена виза.  От кандидатите се изисква да предоставят разписка за заплащане на SEVIS таксата - I-901 като доказателство за извършено плащане. Уебсайтът на SEVIS предоставя допълнителни подробности.

обратно към началото


 

Често задавани въпроси – Виза за посетители по обменни програми

 1. Аз получих моята виза, кога трябва да пътувам?
 2. Какво представлява системата SEVIS и по какъв начин ме засяга?
 3. Какво представлява „двугодишното правило”?
 4. Може ли да бъде отменено „двугодишното правило”?

В.1 Аз получих виза, кога трябва да пътувам?

Посетителите по обменни програми могат да влязат в Съединените щати в рамките на 30 дни от началото на програмата, както е посочено във формуляра DS-2019, независимо от това кога е издадена визата.

обратно към началото


 

В.2 Какво представлява системата SEVIS и по какъв начин ме засяга?

Информационната система за студенти и посетители по обменни програми (SEVIS) изисква училищата и програмите за обмен да проверяват статута на всички нови и настоящи чуждестранни студенти и посетители по обменни програми. Кандидатите за студентска виза са длъжни да платят SEVIS такса, преди да им бъде издадена виза. От кандидатите се изисква да предоставят разписка за заплащане на SEVIS таксата - I-901 като доказателство за извършено плащане. Уебсайтът на SEVIS предоставя допълнителни подробности.

обратно към началото


 

В.3 Какво представлява „двугодишното правило”?

„Двугодишното правило” е общ термин, използван за този раздел от имигрантския закон, който изисква завръщане в родните им страни на много посетители по обменни програми, както и физическо присъствие там в продължение на най-малко две години след приключване на тяхното посещение, преди да могат да се завърнат в САЩ с определени видове визи, по-специално H-1, L-1, К-1 и имигрантски визи. Важно е да се отбележи, че когато се издава Вашата виза J-1 на базата на формуляр DS-2019 се прави само предварително заключение дали двугодишното правило важи и за Вас. Окончателното решение се взема единствено ако по-късно изберете да кандидатствате за визи от типа H-1, L-1, K-1 или за имигрантска виза.

Притежателите на виза J-1, за които важи двугодишното правило, нямат право да останат в Съединените щати и да кандидатстват за корекция / промяна на статута на забранен неимигрантски статут (например, от виза J-1 към виза H-1), както и да кандидатстват за статут на постоянно пребиваващи (зелена карта), без първо да се завърнат у дома в продължение на две години или да получат одобрение за освобождаване от това изискване. Дали подлежите на двугодишното правило се определя от редица фактори, включително източника на финансиране на програмата и „Списъка на уменията” на Вашата страна. То не се определя от времето, което сте прекарали в Съединените щати.

обратно към началото


 

В.4 Може ли да бъде отменено двугодишното изискване?

Това е възможно. Само Визовият отдел на Държавния департамент може да отмени двугодишното изискване. Визовият отдел е и последната инстанция, която може да се произнесе по отношение на това дали правилото важи за Вас, независимо от това, което е анотирано в паспорта Ви. Ако сте обект на разпоредбите на двугодишното правило, можете да получите освобождаване от него. Дори да подлежите на двугодишното правило, Вие все пак можете да отговаряте на изискванията за туристическа виза или за всяка друга неимигрантска виза с изключение на отбелязаните по-горе.

обратно към началото


 

Често задавани въпроси – Виза за транзитно преминаване/корабен екипаж

 1. Смятам да спра в САЩ за един ден и да взема полет за друга страна на следващия ден. Трябва ли да кандидатствам за виза C-1 или за виза B-1/B-2?

В.1 Аз планирам да спра в САЩ за един ден и да взема полет за друга страна на следващия ден. Трябва ли да кандидатствам за виза C-1 или за виза B-1/B-2?

Ако целта Ви е транзитно преминаване, трябва да кандидатствате за С-1 виза. Ако имате цели, различни от транзитното преминаване през Съединените щати, като например да посетите приятели или да разгледате забележителности, Вие трябва да се класирате и да получите съответния вид виза, необходима за тази цел, като например виза В-2.

обратно към началото


 

Често задавани въпроси – Виза за религиозни работници

 1. Аз кандидатствам за виза за религиозен работник, но не разполагам с одобрена петиция. Аз съм бил в Съединените щати преди с виза R-1 и не е била необходима петиция. Мога ли да кандидатствам за виза R-1 без петицията, тъй като в миналото съм имал виза R-1?

В.1 Аз кандидатствам за виза за религиозен работник, но не разполагам с одобрена петиция. Аз съм бил в Съединените щати преди с виза R-1 и не е била необходима петиция. Мога ли да кандидатствам за виза R-1 без петицията, тъй като в миналото съм имал виза R-1?

Изискването за одобрена петиция влезе в сила на 28 ноември 2008 г. От всички кандидати за издаване на неимигрантски визи от типа R-1 се изисква да имат одобрена петиция от Службата за американско гражданство и имиграция на САЩ (USCIS). За повече информация, моля, посетете уебсайта на USCIS.

обратно към началото


 

Често задавани въпроси - Проследяване на моя паспорт

 1. Има ли отсъпка за група/семейство при доставка на документите до дома/офиса?
 2. Как ще получа паспорта си обратно след интервюто?
 3. Какво е необходимо да покажа, за да си взема обратно паспорта от мястото за обратно получаване на документите?
 4. Какви видове документи са приемливи за доказване на самоличността?
 5. Може ли някой освен мен да вземе паспорта ми?
 6. Трябва ли да плащам някакви такси за куриерски услуги?
 7. Не мога да си спомня от къде трябва да взема обратно паспорта си?
 8. Може ли TNT да изпрати документите ми до Посолството от моя дом/офис?
 9. До колко дни трябва да взема моя паспорт от офиса на куриерската фирма?

В.1 Има ли отстъпка за група/семейство при доставка на документите до дома/офиса?

За съжаление, към момента не можем да предоставим отстъпка за доставка на документи за група/семейство. С цел да осигурим отчетност и сигурност на доставката, всеки паспорт трябва да бъде опакован и транспортиран отделно. Не забравяйте, че опцията получване на паспорта от офис на TNT е безплатна.

обратно към началото


 

В.2 Как ще получа паспорта си обратно след интервюто?

Ако визата Ви бъде одобрена, Вашият паспорт с визата, ще бъде изпратен по един от посочените по-долу начини:

 • Доставка на адрес Ако изберете тази опция, ние ще изпратим Вашия паспорт до Вашия дом или офис с куриер на TNT. Тази опция има допълнителна такса на стойност – 10 лева за цялата територия на България, която се заплаща на куриера при доставката на документите.
 • Обратно получаване на документи в офис на TNT:  Можете да вземете Вашите документи обратно от офис на TNT, който избирате при насрочване на интервюто. Тази опция е безплатна.

Забележка:  Моля, посочете мобилен телефонен номер и електронна поща, за да можем да се свържем с Вас относно доставката на Вашия паспорт. Паспортите ще бъдат доставяни само в работни дни. 

Получаване на документите

 • Доставка на адрес(допълнителна такса 10лв.)

Ако изберете опцията Доставка на адрес, представител на куриерска фирма TNT ще се свърже с Вас, за да уточните дата и час за доставката.  Задължително трябва Вие или Ваш представител да се намира на посочения адрес в уговореното време, когато куриерът дойде, за да достави паспорта. Моля, имайте предвид, че куриерът ще  направи ограничен брой опити да достави паспорта до Вашия дом или офис. Ако не сте на адреса, посочен за доставка Вашият паспорт, ще бъде върнат в Посолството.

 • Получаване на документи в офис на TNT (безплатно)

TNT Express разполага с офиси в страната, където Вашият паспорт ще бъде задържан до вземането му, но не повече от 10 работни дни. Когато насрочвате Вашето интервю, Вие ще видите списък с офисите на TNT Express за обратно получаване на документи. Изберете най-удобното за Вас място от този списък. Моля, уверете се, че актуалният Ви имейл адрес е вписан във Вашия профил. Ние ще Ви изпратим имейл, когато Вашият паспорт бъде получен от Посолството.

Моля, имайте предвид, че TNT ще задържи паспортът Ви до 10 работни дни след като получите имейла. Ако не вземете паспорта си в този срок, това може да доведе до забавяне на получаването. След 10 работни дни паспортът Ви ще бъде изпратен обратно в Посолството и Вие ще трябва да чакате инструкции за получаването му.

За да получите обратно паспорта си, Вие трябва да представите оригинала (не фотокопие) на издаден от правителството документ за самоличност със снимка. Препоръчваме Ви също да донесете отпечатано копие на Вашето писмо за насрочване на дата и час за интервю, съдържащо Вашия UID номер.

Вашият UID номер се изисква при получаване на паспорта в офисите на TNT. Можете да намерите Вашия UID номер в писмото за потвърждение на интервюто, както и в онлайн профила Ви. Вашият UID номер се намира на следното място - след като влезнете в онлайн профила си от дясната страна на заглавната страница, непосредствено до Вашето потребителско име/имейл адрес.

За деца под 18-годишна възраст, паспортът се получава от родител или настойник, който трябва да представи издаден от правителството документ за самоличност, както и копие от паспорта на кандидата. Ако не разполага с такова, то може да се представи акт за раждане или издаден от правителството документ за самоличност на кандидата.  

Ако представител взема паспорта Ви от офис на TNT от Ваше име, дори и в случай с членове на семейството, представителят следва да носи:

 • Собствен документ за самоличност със снимка, издаден от правителството
 • Фотокопие на официален документ за самоличност със снимка на кандидата
 • Пълномощно, подписано от кандидата, с което лицето се упълномощава да получи паспорта. Пълномощното трябва да съдържа следната информация:
  • Пълното име на представителя, както е упоменато в неговите официални документи за самоличност
  • Име и дата на раждане на кандидата

Забележка: В случай на група/семейство, може да бъде приемано едно пълномощно, съдържащо необходимата информация за всеки от кандидатите.

обратно към началото


 

В.3 Какво е необходимо да покажа, за да си взема обратно паспорта от мястото за обратно получаване на документите?

За да се гарантира, че Вашият паспорт и виза няма да бъдат дадени на неупълномощено лице, при получаване на паспорта си, Вие трябва да представите документ за самоличност със снимка Освен това трябва да предоставите Вашия UID номер, който се намира на писмото за насрочване на интервю.

обратно към началото


 

В.4 Какви видове лични документи са приемливи като доказателство за идентичност?

За да получите обратно паспорта си, Вие трябва да представите оригинала (не фотокопие) на издаден от правителството документ за самоличност със снимка. Препоръчваме също да носите отпечатано копие на Вашето писмо за насрочване на дата и час за интервю, съдържащо Вашия UID номер.

обратно към началото


 

В.5 Може ли някой освен мен да вземете паспорта ми?

Да. Ако представител взема паспорта Ви от офис на TNT от Ваше име, дори и в случай с членове на семейството, представителят следва да носи:

 • Собствен документ за самоличност със снимка, издаден от правителството
 • Фотокопие на официален документ за самоличност със снимка на кандидата
 • Пълномощно, подписано от кандидата, с което лицето се упълномощава да получи паспорта. Пълномощното трябва да съдържа следната информация:
  • Пълното име на представителя, както е упоменато в неговите официални документи за самоличност
  • Име и дата на раждане на кандидата

Ако кандидатът е под 18-годишна възраст са необходими следните документи:

 • Оригинално, подписано пълномощно от един от родителите на кандидата
 • Фотокопие на издаден от правителството документ за самоличност на родителя, подписал пълномощното
 • Оригинален документ за самоличност на упълномощеното лице.

Забележка: В случай на група/семейство, може да бъде приемано едно пълномощно, съдържащо необходимата информация за всеки от кандидатите.

 

обратно към началото


 

В.6 Трябва ли да се плащат някакви такси за куриерски услуги?

Ако решите да вземете паспорта си от офис на TNT, не е необходимо да заплащате допълнителна такса. Ако предпочитате TNT да достави Вашите документи до дома/офиса Ви, има допълнителна такса в размер на 10 лв на паспорт.

обратно към началото


B.7 Не мога да си спомня от къде трябва да взема обратно паспорта си?

Мястото, което сте избрали за обратно получаване на документите, можете да видите в писмото за потвърждаване на интервюто, както и на заглаваната страница в онлайн профила ви.

обратно към началото


 

В.8 Може ли TNT да изпрати документите ми до Посолството от моя дом/офис?

Да, може. Ако искате куриерът на TNT да вземе Вашите документи от дома/офиса за изпращане към Посолството, то е необходимо Вие да заплатите разходите за тази доставка.

обратно към началото

 

В.9 До колко дни трябва да взема моя паспорт от офиса на куриерската фирма?

TNT ще задържи паспорта Ви до 10 работни дни, считано от деня, в който получите имейл потвърждение, че е доставен в офиса за обратно получаване на документите. Ако не вземете паспорта си в този срок, това може да доведе до забавяне на получаването. След 10 работни дни паспортът Ви ще бъде изпратен обратно в Посолството и Вие ще трябва да чакате инструкции за получаването му.

обратно към началото

Често задавани въпроси - Профил за кандидастване

 1. Как да рестартирам паролата си?
 2. Какво трябва да правя, ако се преместя в друга страна, след като съм създал профил на www.ustraveldocs.com и все още не съм кандидаствал за виза или ако искам да кандидаствам за виза от друга страна, различна от предишната в която съм кандидаствал?
 3. Кандидатствал/a съм за виза за САЩ преди, използвайки услугите на пътническа агенция/компания или като част от група и сега искам да кандидатствам самостоятелно. Системата ми дава грешка, когато се опитвам да създам профил. Какво трябва да направя?

В.1 Как да рестартирам паролата си?

Кликнете върху Забравили сте паролата си? в дъното на тази страница. Въведете своя имейл адрес в полето потребителско име и кликнете върху Подаване. Имейл адресът трябва да съответства на имейл адреса, с който сте се регистрирали в системата. Нова временна парола ще бъде изпратена на имейл адреса Ви.

Забележка: Имейла с новата парола ще дойде от no-reply@ustraveldocs.com. Някои електронни пощи имат правила, които филтрират неизвестни податели в папка спам или нежелана поща. Ако не сте получили имейл с новата парола, моля за проверете там.

обратно към началото

В.2 Какво трябва да правя, ако се преместя в друга страна, след като съм създал профил на www.ustraveldocs.com и все още не съм кандидаствал за виза или ако искам да кандидаствам за виза от друга страна, различна от предишната в която съм кандидаствал? 

Не е нужно да създавате друг профил, ако държавата, в която искате да кандидаствате също се обслужва от CGI. Можете да се свържете с нас чрез секцията Свържете се с нас и споделете Вашия номер на паспорт, UID или имейл адрес, за да можем да намерим Вашия профил и да актуализираме държавата, в която искате да кандидаствате за виза. Ако ще кандидатствате за виза в страна, която не се обслужва от CGI, ще трябва да създадете нов профил. Таксата за виза заплатена в една страна, не може да бъде ползвана в друга.

обратно към началото

В.3 Кандидатствал/a съм за виза за САЩ преди, използвайки услугите на пътническа агенция/компания или като част от група и сега искам да кандидатствам самостоятелно. Системата ми дава грешка, когато се опитвам да създам профил. Какво трябва да направя?

Ако получавате грешка “Вашата лична информация съвпада с профил, който вече съществува в нашата система. Потребителското име на този профил е "xxx@xxx.com ". Ако Вие сте създали този профил и сте забравили паролата, моля използвайте линка "Забравили сте паролата си?". Ако този имейл адрес не Ви е познат, моля свържете се с нашите сътрудници, като натиснете бутона „Обратна връзка“, който се намира в менюто от лявата страна на страницата или ни изпратите имейл. Моля, не забравяйте да прикачите сканирано копие на първата страница от паспорта си във Вашето съобщение / имейл.”  Вие трябва да направите следното:

 1. Свържете се с наш сътрудник от обслужване на клиенти, като изпратите копие на грешката, Вашите данни и копие от първата страница на паспорта си на support-bulgaria@ustraveldocs.com или се обадете на 02 4916 461 и помолете агентите от кол центъра да променят Вашия имейл адрес / потребителско име. Новият имейл адрес / потребителско име трябва да е различен от настоящия и никога да не е използван в системата преди.
 2. Отидете на следната страница и натиснете бутона "Забравили сте паролата си?”. След това въведете новия имейл адрес за потребителско име. Ще получите имейл с новата парола от no-reply@ustraveldocs.com.  Някой имейл програми имат правила за филтриране на съобщения от непознати потребители в папки спам или джънк. Ако не получите имейл с новата парола, моля погледнете в тези папки.
 3. Регистрирайте се чрез новия имейл адрес /потребителско име и парола и насрочете Вашето интервю за виза.

обратно към началото