Отказ по член 221(g) от Закона за имиграцията и националността на САЩ (INA)

На тази страница:

Общ преглед

Отказът по член 221 (g) означава, че от дадена молба за виза липсва основна информация, или че молбата изисква допълнителна административна обработка. Консулският служител, който Ви интервюира, ще Ви каже в края на интервюто, ако Вашата молба за виза е отказана по член 221 (g) от Закона за имиграцията и националността на САЩ (INA). Консулският служител ще Ви информира, че молбата трябва да премине процес на административна обработка или ще Ви помоли да представите допълнителна информация.

Ако от Вас се изисква допълнителна информация, консупският служител ще Ви каже как да я представите. Когато Вашата молба за виза бъде отказана по член 221 (g), Вие ще получите писмен документ (писмо), ), което Ви уведомява за отказа на виза, след което ще разполагате с 12 месеца от тази дата, за да представите изисканите документи, без да се налага да кандидатствате отново и да заплащате нова такса за виза. Ако не предоставите изисканите документи в рамките на една година, молбата Ви за виза, може да бъде прекратена съгласно член 203(е) от INA.

Ако Посолството поиска допълнителна информация или документи от Вас, Вие трябва да представите тези документи безплатно в главния офис на TNT/FedEx в София на ул. Неделчо Бончев. Можете също така да предоставите документите в някои от премиум офисите на TNT/FedEx или да поискате куриер да вземе документите Ви от личен/офис адрес срещу допълнителна такса. Този уебсайт обяснява как да подадете документите си за доставка на Посолството.

Друга информация

Някои молби за виза могат да получат отказ по член 221 (g) тъй като се изисква допълнителна административна обработка. Консулският служител, който Ви интервюира, ще Ви каже в края на интервюто, ако Вашият случай е отказан по член 221 (g), поради необходимост от административна обработка. Продължителността на административната обработка се различава в зависимост от обстоятелствата на всеки конкретен случай. Освен в случаите на спешно пътуване (като сериозни заболявания, наранявания или смъртни случаи на близки роднини), преди кандидатите да отправят запитване относно етапа на административната обработка, те трябва да изчакат най-малко 180 дни от датата на интервюто или от представянето на допълнителни документи, в зависимост от това кое от двете е извършено по-късно.

Ако сте кандидат за имигрантска виза можете да проверите на какъв етап е обработката на Вашата молба за виза онлайн тук, като въведете мястото на Вашето интервю и номера на вашия случай. Моля, имайте предвид, че Вашият случай ще остане със статус отказан докато консулският служител не заключи, че можете да получите виза.