Молби за виза, за които са необходими допълнителни действия

На тази страница:

Общ преглед

Отказът съгласно член 221(g) означава, че в дадена молба за виза липсва основна информация или че за тази молба е необходима допълнителна административна процедура. Консулският служител, който провежда интервюто, ще Ви каже дали случаят Ви е спрян временно съгласно член 221(g), докато се получи допълнителна информация. Той ще Ви уведоми, че случаят ще мине през допълнителна административна процедура или ще поиска от Вас да представите нова информация.

Ако е необходима допълнителна информация, служителят ще Ви обясни как да я предоставите. Като част от този процес ще Ви бъде дадено писмо, след което ще разполагате с 12 месеца, за да представите изисканите документи, без да се налага да плащате нова такса за виза. След като измине една година, молбата за виза, която е отказана съгласно член 221(g), се прекратява в съответствие с член 203(е).

Ако посолството поиска от вас допълнителна информация или документи, можете да подадете тези документи в офис на TNT или ако лично посетите посолството. Този уебсайт обяснява как да изпратите документите си до посолството.

Друга информация

Някои отказани заявления за виза може да се нуждаят от допълнителна административна обработка. Когато се изисква административна обработка, консулският офицер ще информира кандидата в края на интервюто. Продължителността на административната обработка се различава в зависимост от обстоятелствата на всеки конкретен случай. Освен в случаите на спешно пътуване (като сериозни заболявания, наранявания или смъртни случаи на близки роднини), преди кандидатите да отправят запитване относно статуса на административната обработка, те трябва да изчакат най-малко 180 дни от датата на интервюто или от представянето на допълнителни документи, в зависимост от това кое от двете е извършено по-късно.

Ако сте кандидат за неимигрантска виза, можете да проверите формуляра DS-160 и статуса на вашата виза онлайн от тук като въведете местонахождението на вашето интервю и номера на баркода от формуляра DS-160. Ако сте кандидат за имигрантска виза трябва да въведете номера на вашия случай.