Важно съобщение!

Както доставката, така и подаването на документите в централния офис на TNT/FedEx в София на адрес ул. Неделчо Бончев 35, са безплатни.

Изпращане на документи ДО Посолството на САЩ – таксата за изпращане на документи до Посолството на САЩ от премиум офис на TNT/FedEx или от личен адрес е 6 USD на паспорт. За повече информация посетете този линк.

Молим, не се обръщайте към Посолството на САЩ в София за въпроси, свързани с етапа на доставка на паспорта Ви или с плащането на таксата за нея, тъй като те не разполагат с тази информация и няма да могат да Ви помогнат. Вместо това потърсете съдействие на тази страница.

Подаване на документи

На тази страница:


Общ преглед

Посолството на САЩ може да Ви даде писмо съгласно член 221(g), в което изисква от Вас да предоставите допълнителни документи или информация, свързана с молбата за виза. Тя няма да бъде обработена, докато не представите изисканите документи.

Всички документи и информация, поискани в писмото по член 221 (g), трябва да бъдат предоставени безплатно в главния офис на TNT/FedEx (София, ул. Неделчо Бончев 35) или чрез премиум (платена) услуга в друг офис на TNT/FedEx или чрез заявка на куриер в рамките на една година от датата, на която сте получили писмото. Непредоставянето на необходимата информация в рамките на една година ще доведе до прекратяване на Вашето заявление за издаване на виза. От Вас ще се изисква да подадете ново заявление за виза и да заплатите всички свързани такси, за да продължите с процеса на кандидатстване за издаване на виза.

Как да подадете документите си

Стъпка 1

Кликнете тук, за да отпечатате Писмото за подаване на документите. Попълнете чеклиста ръчно.

Стъпка 2

След като подготвите необходимите документи, трябва да ги предоставите чрез TNT/FedEx използвайки един от следните три начина:

  • Подаване на документи в главния офис на TNT/FedEx в София на ул. Неделчо Бончев 35 безплатно.

Можете да предоставите всички необходими документи в този офис.

  • Предоставяне на документи в премиум офис на TNT/FedEx след като направите необходимото заплащане от 6 USD (в лева по обменния курс на Вашата банка, приложим в деня на плащането).

За да може да направите заплащането, посетете следния линк. Попълнете необходимата информация, която включва добавянето на Вашият UID номер и желан от Вас офис на TNT/FedEx в полето „Бележки“ (“Notes”). Попълването на тази информация е задължително. Можете да намерите Вашия UID номер от дясната страна на екрана, до Вашето потребителско име в профила Ви на ustraveldocs.com. Всеки кандидат трябва да направи отделно плащане със своя собствен UID номер.

  • Заявка на куриер на адрес – можете да заявите куриер на TNT/FedEx да вземе документите Ви от домашен или офис адрес в България, след като направите необходимото заплащане от 6 USD (в лева по обменния курс на Вашата банка, приложим в деня на плащането).

За да може да направите заплащането, посетете следния линк. Попълнете необходимата информация, която включва добавянето на Вашият UID номер в полето „Бележки“ (“Notes”) . Попълването на тази информация е задължително. Можете да намерите Вашия UID номер от дясната страна на екрана, до Вашето потребителско име в профила Ви на ustraveldocs.com. Всеки кандидат трябва да направи отделно плащане със своя собствен UID номер.

Поставете отметка в квадратчето с надпис "Моят адрес за фактуриране и адрес за доставка са различни"(“My Billing and Shipping address are different”). Ще се покаже падащ прозорец, в който трябва да попълните адреса от който желаете да бъдат взети документите, както е показано в примера по-долу. Напишете информацията и адреса си с латински букви. Уверете се, че сте посочили правилния пощенски код. Куриер ще дойде да вземе документите в рамките на два работни дни след потвърждаване на плащането. Задължително трябва Вие или Ваш представител да се намира на посочения адрес, когато куриерът дойде, за да вземе пратката Ви. Направете сътветните планове.

Ако не посочите Вашият UID номер, офис в който ще предоставите документите или пълен адрес за вземане на документите Ви, процедурата може да се забави. Можете да намерите Вашия UID номер от дясната страна на екрана, до Вашето потребителско име в профила Ви на ustraveldocs.com- както е посочено в примера.

 

Стъпка 3

В рамките на два дни след потвърждаване на плащането ще получите имейл от usgss_bulgaria@vfsglobal. com, съдържащ товарителница (airway bill (AWB)). Моля, проверете спам/кошче, ако не сте го получили имейл в този срок. В случай че сте заявили куриер, датата на взимане на документите Ви ще бъде посочена на товарителницата.

Стъпка 4

Моля принтирайте товарителницата преди да отидете в офис на TNT/FedEx или преди датата на вземане на документите Ви посочена на самата товарителница и предоставете с всички останали необходими документи. В случай, че не успеете да предоставите товарителницата, услугата може да се забави и дори може да се наложи да заплатите допълнителна такса.

Единствената безплатна опция е предоставянето на документите в главният офис на TNT/FedEx в София на ул. Неделчо Бончев 35. Всички други офиси, както и заявка на куриер включват премиум такса от 6 USD- моля вижте стъпка 2.

Стъпка 5

TNT/FedEx ще достави документите Ви в Посолството.

Стъпка 6

Фирма TNT връща документите и паспорта Ви в избраното от Вас място за получаване на документите. След издаване визата се поставя в паспорта. Възможно е също така да получите ново писмо съгласно член 221(g).