Виза за годеници (К1/К2)

На тази страница:


Обща информация

Визата за годеници K-1 е неимигрантска виза и е предназначена за чуждестранни граждани, които са сгодени за граждани на Съединените американски щати ( САЩ ). Визата K-1 позволява на чуждестранен гражданин да пътува до САЩ и да сключи брак с американски гражданин, с когото е сгоден/а, до 90 дни след пристигането си. Тогава чуждестранният гражданин трябва да кандидатства за промяна на статута си към постоянно пребиваващ (LPR) в Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) към Департамента по вътрешната сигурност (DHS ). Тъй като визата за годеници позволява на притежателя й да имигрира в САЩ и да сключи брак с американски гражданин малко след пристигането си в САЩ, годеникът/годеницата трябва да отговаря на някои от изискванията за имигрантска виза. Децата на кандидатите за К-1 виза получават виза тип K-2, ако отговарят на изискванията.

Гражданинът на САЩ трябва да подаде формуляр I-129F, Петиция за чуждестранен годеник, към USCIS Dallas Lockbox. Допълнителна информация може да намерите в уебсайта на USCIS в раздел „Визи за годеници”. Забележка: Формуляр I-129F не може да бъде подаден в американско посолство, консулство или в офис на USCIS извън САЩ.

След като USCIS одобри петицията, тя се изпраща до Националния визов център (НВЦ) за по-нататъшна обработка, а НВЦ я изпраща на американското посолство или консулство, където годеникът/годеницата ще кандидатства за K-1 неимигрантска виза.

Насрочване на интервю

След като Посолството на САЩ в София получи одобрената петиция от НВЦ, имигрантският отдел изпраща писмо до кандидата за виза с инструкции за подготовка за интервюто.

Забележка: Не насрочвайте дата за интервю, докато не получите тези инструкции. Ако не получите инструкции от посолството на САЩ до два месеца, след като НВЦ Ви е уведомил, че Вашият случай е прехвърлен в София, трябва да изпратите запитване за статута на Вашия случай директно в Консулския отдел на Посолството на САЩ в София на iv_sofia@state.gov.

Подготовка за интервюто

Инструкциите за подготовка за интервю за годеническа виза можете да намерите на уебсайта на Посолството на САЩ в София. Инструкции и информация за начина на плащане може да намерите тук.

Попълване на формуляр DS-160

Всеки кандидат за годеническа виза, включително децата, трябва да има отделно попълнен формуляр DS-160*.

*Забележка: Отговорите на всички въпроси относно попълването на формуляр DS- 160 могат да бъдат потърсени на следния уебсайт. Указанията за попълване на формуляр DS-160 са налични в нашия портал. Ние не можем да отговаряме на каквито и да е въпроси или да предоставяме указания за процеса на попълване.