Проверка на статута на петицията за имигрантска виза

На тази страница:

Обща информация

Можете да проверите статута на Вашата имигрантска петиция, като посетите интернет страницата на USCIS. Трябва да въведете номера от съобщението, който се състои от 13 цифри, пред които е отбелязано EAC, WAC, LIN или SRC.