Време за изчакване преди издаването на имигрантска виза

На тази страница:

Обща информация

Всеки имигрантски случай е различен и затова е трудно да се прецени колко време ще отнеме процедурата за даден кандидат. Обикновено има три фактора, които оказват влияние на времето за обработка:

  Необходимо време за обработка на петиция

  Времето, необходимо на USCIS за одобряване на петицията, зависи от нейния вид и от съответния офис на USCIS. Приблизителното време за обработка в различните офиси на USCIS може да бъде проверено тук.

  Времето, необходимо за обработка чрез Националния визов център и Консулството

  След като петицията е одобрена и ако е от категорията за непосредствен роднина или приоритетната дата е вече актуална, времето за насрочване на дата за интервю до голяма степен зависи от Вас. Колкото по-бързо действате според инструкциите, предоставени от Националния визов център (NVC), и колкото по-бързо предоставите всички изискани документи, толкова по-скоро може да бъде насрочено интервюто за виза. Обикновено интервюто се насрочва за месеца след подаване на всички документи. В повечето случаи визите се издават няколко дни след интервюто.

  Времето, което е необходимо, за да стане даден случай актуален

  За някои имигрантски визови категории законът позволява издаване на ограничен брой визи всяка година. Тези случаи се обработват в стриктна последователност според датата, на която е подадена петицията (нарича се приоритетна дата). Не може да бъде издадена виза, докато приоритетната дата на кандидата не бъде достигната, т.е. докато молбата не стане актуална. Това може да отнеме няколко години. Въпреки че е невъзможно да се каже точно колко време ще бъде необходимо, публикуваният ежемесечно визов бюлетин предоставя списък на обработваните в момента приоритетни дати, което може да даде приблизителна представа за оставащото време.

Забележка: Когато подателят на петицията се натурализира, всички петиции за F2A виза (съпруг/съпруга или непълнолетно дете на законно пребиваващ чужденец) автоматично се превръщат в петиции за IR1 виза (съпруг/съпруга на американски гражданин) или за IR2 виза (дете на американски гражданин). Тези визови категории не са предмет на квотната визова система и следователно винаги ще има налични визи, които ще бъдат предоставяни на кандидатите, ако те отговарят на изискванията за тяхното издаване. Свържете се с USCIS за допълнителна информация.