Банкови локации

На тази страница:


Обща информация

Можете да заплатите Вашата такса за кандидатстване за неимигрантска виза в брой във всеки офис на EasyPay в България.

За да може да извършите плащането, трябва да зазпечатате съответната бланка от тази страница. След получаване на Вашето плащане, слушителите от съответния офис ще ви дадат разписка.

Локации

За да видите адресите на офисите на EasyPay, кликнете тук.