Посолство на САЩ

На тази страница:


Местоположение и информация за контакт

Посолството на САЩ в София се намира на следния адрес:

Посолство на САЩ, София
Ул. Козяк № 16
София, п.к. 1408, България

Телефон: +359 2 937 5100
Факс: +359 2 937 5320
Уебсайт:https://bg.usembassy.gov/bg/