Общи правила и Условия

На тази страница:


МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ СЛЕДНИТЕ ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Използване и събиране на информация

Държавният департамент (DoS) на Съединени Американски Щати (САЩ) е договорил с компанията CGI да предоставя обща информация и административни услуги, свързани с кандидастването за визи за САЩ. С цел да се осигурят тези услуги, CGI събира лична информация, включително, но не само: име, адрес, дата на раждане, номер на паспорт, IP адрес, и други данни. Цялата информация, събрана чрез тази услуга е събрана и се съхранява на компютърни системи, поддържани в Съединените Щати, в съответствие с договора между страните CGI и Държавния Департамент (DoS).

MRV Такси

 • MRV таксите не се възстановяват и могат да бъдат използвани за насрочване на интервю в рамките на една година от датата на плащане.
 • Таксата може да се използва за ограничен брой насрочвания на интервю. След като бъде прикачена към профил на кандидат или бъде използвана за насрочвнае на интервю, таксата за виза не може да бъде прехвърлена на друг кандидат.
 • Всички плащания трябва да бъдат направени само в лева във всеки офис на EasyPay и са валидни само за насрочване на интервю в България. Таксите за визи не могат да бъдат прехвърлени в САЩ посолство / консулство извън пределите на България. В такива случаи кандидата ще трябва да заплати нова такса в страната, където той / тя желае да кандидатства.
 • Плащанията, извършени с вносна бележка с изтекъл срок или плащанията, извършени по друг начин и в банка, която не е посочена на страницата Банки и начини на плащане/Заплащане на таксата за виза, може да предизвикат следните проблеми:
 • Забавяне при обработването на плащането
 • Заплащане на некоректна сума, което може да доведе до необходимост за допълнилтено плащане до достигане на коректната такса за виза
 • Проблеми с обработването на плащането, които могат да доведат до необходимост плащането да бъде направено отново.

Промени в процедури и такси

 • Процедурите и таксите на САЩ за неимигрантски и имигрантски визи са извън контрола CGI и подлежат на промяна без предизвестие. CGI не поема отговорност за каквито и да било промени в процедурите или такси и си запазва правото да прехвърля увеличението на таксите.

Център за обслужване на кандидати

 • Нашият център за обслужване на кандидати предоставя обща информация в съответствие с инструкциите на посолство на САЩв България.
 • Нашите агенти не могат да предоставят помощ относно попълване на формуляри за кандидатстване DS-160/260. Те също така не могат да съветват кандидатите относно класа виза, за която трябва да кандидастват, нито да определят конкретни документи, които кандидатът трябва да представи по време на интервюто.
 •  Всички получени телефонни обаждания, могат да бъдат записани с цел подобяване на качеството и обучение. В такива случаи кандидатите ще бъдат информирани за тази практика и нейната цел в началото на всяко такова обаждане.

 • Можете да се свържете с центъра за обслужване на кандидати чрез телефон, имейл, скайп или чат, чрез информацията за контакт, публикувана на Свържете се с нас.

Събиране на данни

CGI обработва лична информация, събрана чрез този сайт, за целите на:
• Разрешаване / отговор на запитвания и заявки на кандидати
• Обработка на заявки за насрочване на интервю и други услуги
• Проследяване на кандидатурата

Автентичност

 • CGI не носи отговорност за достоверността и коректността на информацията, предоставена от всеки кандидат. Това е отговорност на кандидата, за да гарантира, че информацията, предоставена на CGI, е коректна.

Ускорени интервюта

 • Заявка за ускорено интервю може да се направи само онлайн чрез профила на кандидата; от кандидата лично или чрез негов представител, действащ от името на кандидата. Ускорено интервю може да бъде заявено само веднъж за кандидатура.
 • Спешни искания са предмет на одобрение на Посолство / Консулство. Преди да поиска ускорено интервю, кандидатите трябва да уверят, че имат писмени доказателства, за да докажат, спешността.
 • Случаите, които могат да се считат за спешни включват спешна медицинска помощ за себе си или за роднина или работодател, който трябва да бъде придружен; погребение / смърт; спешно бизнес пътуване; Отказ от ESTA, или студенти или обменни посетители. Моля, следвайте внимателно инструкциите посочени на Насрочване на дата и час за провеждане на интервю.

Групово интервю

 • Искане за групово интервю може да се направи само онлайн от профила на координатора на групата и подлежи на одобрение от Посолство / Консулство.
 • След като бъде одобрено, координаторът на група може да насрочи интервю за групата, но всеки кандидат трябва да попълни своя собствена форма DS-160 и заплати MRV такса. Периода, в който груповото интервю може да бъде насрочено е ограничено; не забравяйте да проверите датата на изтичане на срока на уведомлението, получено от координатора на групата.

Обратно получаване на документи

 • Паспорти се доставят само на територията на Република България. Адресът за доставка или обратно получаване от офис на TNT може да се променя само до 23:59 в деня преди интервюто. Това може да се направи от профила на кандидата на интернет страницата www.ustraveldocs.com.
 • Ако визата Ви бъде одобрена, Вашият паспорт с визата, ще бъде изпратен по един от посочените по-долу начини:
 • Доставка на адрес:  Ако изберете тази опция, ние ще изпратим Вашия паспорт до Вашия дом или офис с куриер на TNT. Тази опция има допълнителна такса на стойност – 10 лева за цялата територия на България, която се заплаща на куриера при доставката на документите.
 • Обратно получаване на документи в офис на TNT:  Можете да вземете Вашите документи обратно от офис на TNT, който избирате при насрочването на интервю. Тази опция е безплатна.
 • Непотърсени паспорти в рамките на 9 работни дни или недоставени до адрес поради факта, че кандидат е отсъствал, ще бъдат върнати в посолство / консулство на САЩ. След това кандидатите ще трябва лично да организират начина на получаване на документи директно с посолството/ консулството.
 •  За да получи обратно своя паспорт, кандидатът трябва да представи оригинален документ за замоличност със снимка. Ако представител взема паспорта от Ваше име, трябва да носи собствен документ за самоличност със снимка, фотокопие на официален документ за самоличност със снимка на кандидата и пълномощно, подписано от кандидата, с което лицето се упълномощава да получи паспорта. В случай на група/семейство, ще бъде приемано едно пълномощно съдържащо необходимата информация за всеки член на групата.

 •  

   Кандидатът трябва и е негов/ нейн собствен риск да отговаря за предприемането на разумни действия, с цел да предотврати неупълномощени лица да получат на паспорта.

Получаване на виза

Решението за издаване или отказ от издаване на виза е единствено на посолството или консулството.

Трансфери чрез интернет

Като се има предвид, че интернет е глобална среда, използване на интернет, за събиране и обработване на лични данни задължително включва пренос на данни по света. Чрез посещението на този уеб сайт и комуникирайки електронно с CGI, кандидатите заявват, че разбират това и се съгласяват CGI да обработва на личните им данни по този начин.

Други интернет страници

Интернет страницата на CGI може да съдържа връзки към други сайтове, които са извън контрола на CGI и не са обхванат на тази декларация за поверителност. Ако кандидатите имат достъп до други сайтове, които използват предоставените връзки, операторите на тези сайтове могат да събират информация за кандидатите. Те могат да използват тази информация, в съответствие с техните декларации за поверителност, които могат да се различават от тази на CGI. Нито CGI, нито нашите служители или агенти, трябва да носят отговорност или задължения от каквато и да е характер за тези други сайтове или информацията, която се съдържа в тях, никои от които не са били проверени или одобрени от CGI или филиали.

Общи

Съдържанието на тези общи условия могат да бъдат променяни по всяко време и потребителите ще бъде обект на условията, приложими към момента на използване.