Изисквания за достъп във връзка с Ковид-19 валидни от 18 януари 2022

Посолството на Съединените американски щати в София следва местните разпоредби за достъп до обществени сгради. Всички граждани, които влизат в Посолството за извършване на услуги, трябва да имат готовност да представят валиден дигитален или хартиен сертификат за Ковид-19, показващ, че лицето е ваксинирано срещу Ковид-19, или има отрицателен резултат от Ковид тест, направен през последните 48 часа, или е преболедувало Ковид-19. Непълнолетните лица под 18-годишна възраст са освободени от това изискване.

Доказването на преболедуване може да стане с един от следните документи:

 • „Валиден дигитален ЕС сертификат за преболедуване на COVID-19“ - документ, който доказва с ПСР-тест, че лицето е преболедувало COVID-19. Валиден е в ЕС за период от 11-тия до 180-тия ден от теста. Същият е валиден на територията на България за 1 година.
 • „Валиден сертификат за преболедуване на COVID-19“ - документ, който доказва с антигенен тест, че лицето е преболедувало COVID-19. Валиден е само на територията на България за 1 година.
 • „Валиден сертификат за наличие на антитела“ - документ, който доказва с тест, че лицето има антитела срещу COVID-19. Валиден е само на територията на България за 3 месеца.
 • Насрочване на дата и час за провеждане на интервюто

  На тази страница:


  Обща иформация

  В общия случай, гражданин на чужда държава, който желае да влезе в Съединените щати, първо трябва да получи виза, която може да е неимигрантска виза за временен престой или имигрантска виза за постоянно пребиваване. Моля, обърнете внимание, че лица, които имат издадени предходни визи за САЩ, могат да се квалифицират за подновяване на своите визи без явяване на интервю при определени обстоятелства. В допълнение, кандидатите под 14 или над 80-годишна възраст могат да получат възможността да кандидатстват за виза без предварително уговорена среща.

  От повечето кандидати за визи се изисква да се явят лично на интервю за виза в Посолството на САЩ. Разделът „Как да кандидатствате” обяснява дали имате нужда от интервю. Вие трябва да насрочите дата и час за това интервю онлайн като използвате този уебсайт или чрез кол центъра. Важно е да знаете, че визата Ви може да бъде все още валидна, когато изтече срока на паспорта, в който е поставена. Можете да пътувате до САЩ със стария си паспорт, съдържащ валидна виза и с новия си, валиден международен паспорт.

  Подкрепящи документи

  За да насрочите дата и час за интервю за издаване на неимигрантска виза, трябва да разполагате със следната информация и документи:

  • Валиден паспорт за пътуване до САЩ с дата на валидност най-малко шест месеца след планирания от Вас период на престой в САЩ освен когато специфични за страната споразумения не предвиждат изключения. България е сред страните, които са освободени от това правило, така че българските граждани се нуждаят от паспорт, валиден за периода на планирания им престой. Ако повече от едно лице е включено във Вашия паспорт, всяко лице, което желае да получи виза, трябва да подаде заявление.
  • Вашата разписка за платена такса (MRV) за кандидатстване за виза
  • Вашата страница за потвърждение на формуляр DS-160
  • Вашият имейл адрес
  • В някой случаи, в зависимост от визовия клас, са необходими допълнителни документи (като одобрение на петиция за визите, базирани върху петиция; повече информация за типовете визи и информация за всяка от тях можете да намерите тук).

  Ограничения за промяна на насрочените дата и час за провеждане на интервю

  Пренасрочванията на интервюто за даден кандидат са ограничени на брой. Моля, планирайте своите действия така, че да не се наложи да Ви бъде изискано заплащане на нова такса.

  Допълнителни действия

  Насрочване на дата и час за провеждане на интервю

  Промяна на насрочените дата и час за провеждане на интервю