Важно съобщение!
От 1 ноември, 2021г. доставката до личен или офис адрес, както и до повечето офиси на TNT/FedEx ще се счита за премиум услуга, която се заплаща от кандидатите за виза. След като документите са готови за получаване, кандидатите ще получат имейл с информация за плащането на таксата. Таксата, платима онлайн, е 11,25 USD на кандидат (в лева по обменния курс на Вашата банка, приложим в деня на плащането).

Услугите за получаване/подаване на документи в централния офис на TNT/FedEx в София на адрес Неделчо Бончев 35 ще продължат да бъдат безплатни.

Проследяване и получаване на паспорта
Офиси за обратно получаване на документите

FAQ (Въпроси и отговори)

На тази страница:


Обща информация

Ако визата Ви бъде одобрена, Вашият паспорт с визата, ще бъде изпратен по един от посочените по-долу начини:

 • Обратно получаване на документи в главния офис на TNT/FedEx:Можете да вземете Вашите документи обратно от главния офис на TNT/FedEx в София на ул. Неделчо Бончев 35. Тази опция е безплатна. Работното време на офиса е от понеделник до петък от 8:00 - 19:00 ч.
 • Обратно получаване на документи в премиум офис на TNT/FedEx:Можете да получите документите си от един от изброените тук офиси. Тази опция има допълнителна такса, на паспорт, от 11.25 USD (в лева по обменния курс на Вашата банка, приложим в деня на плащането). Когато документите Ви бъдат предадени за доставка, Вие ще получите известие чрез имейл. Този имейл ще съдържа необходимата информация, за да може да направите плащането. Моля запазете квитанцията за направеното плащане.
 • Премиум доставка до адрес: Можете да получите документите си до желан от Вас адрес в България. Тази опция има допълнителна такса, на паспорт, от 11.25 USD (в лева по обменния курс на Вашата банка, приложим в деня на плащането). Когато документите Ви бъдат предадени за доставка, Вие ще получите известие чрез имейл. Този имейл ще съдържа необходимата информация, за да може да направите плащането. Моля запазете квитанцията за направеното плащане.

Забележка:  Моля, посочете мобилен телефонен номер и електронна поща, за да можем да се свържем с Вас относно доставката на Вашия паспорт. Паспортите, ще бъдат доставяни само в работни дни.

Възможности за промяна адреса на доставка

Може да промените заявения от Вас адрес за обратно получаване на документите онлайн или чрез кол център по всяко време преди 23:59 ч. в деня преди Вашето интервю. Няма разходи при промяна на мястото за обратно получаване на документите.

Възможности за проследяване на паспорта

За Ваше удобство, съществуват няколко възможности за проследяване местоположението на Вашия паспорт.

Бърза проверка: Въведете номера на паспорта си по-долу, за да проверите статуса. Ако Вашият паспорт е готов за получаване, моля вземете го навреме и представете нужните документи. Ако Вашият паспорт не бъде взет в допустимия срок, ще бъде върнат обратно в Посолството или Консулството.

 

 

Имейл: Изпратете имейл на passportstatus@ustraveldocs.com като в полето „предмет” въведете валиден номер на паспорта, точно както е вписан по време на насрочването на интервю. Не включвайте допълнителен текст. Вие ще получите автоматичен отговор с местоположението на паспорта.

Онлайн: Можете да следите онлайн паспорта тук.

Чат и телефон: Можете да следите паспорта с помоща на нашия кол център, чрез чат или по телефона. Информация за контакт с кол центъра и пълно описание на нашите услуги, включително работното време, можете да намерите тук.

Обратно получаване на Вашите документи

 • Обратно получаване на документи в главния офис на TNT/FedEx

Можете да изберете офиса на TNT/FedEx в София на ул. Неделчо Бончев 35 по време на насрочването на Вашето интервю. Тази опция е безплатна. Моля да предоставите валиден имейл адрес, когато посочвате адреса за получаване. Вие ще получите известие по имейл, когато документите Ви се изпратят оп посолството и пристигнат в офиса на TNT/FedEx. Моля да предоставите валиден документ за идентификация при получаването на документите.

 • Обратно получаване на документи в премиум офис на TNT/FedEx:

Ако изберете доставка до премиум офис на TNT/FedEx, трябва да предоставите квитанция за заплащане на таксата, заедно с документ за идентификация. Вие ще получите инструкции относно как да направите заплащането по имейл, когато документите ви достигнат офис на TNT/FedEx след Вашето интервю.

Моля имайте предвид, че документите Ви ще бъдат готови за получаване след като Вашето плащане бъде потвърдено.

Моля, имайте предвид, че TNT ще задържи паспорта Ви до 10 работни дни след като получите имейл потвърждение, че е доставен в офиса за обратно получаване на документите. Ако не вземете паспорта си в този срок, това може да доведе до забавяне на получаването. След 10 работни дни паспортът Ви ще бъде изпратен обратно в Посолството и Вие ще трябва да чакате инструкции за получаването му.

 • Премиум доставка до адрес:

Ако изберете доставка до желан от Вас адрес в България, Вие ще получите инструкции относно как да направите заплащането по имейл, когато документите ви достигнат офис на TNT/FedEx.

Представител на куриерска фирма TNT/FedEx ще се свърже с Вас, за да уточните дата и час за доставката, когато Вашето заплащане бъде потвърдено. Задължително трябва Вие или Ваш представител да се намира на посочения адрес в уговореното време, когато куриерът дойде, за да достави паспорта Ви. Моля, имайте предвид, че куриерът ще направи ограничен брой опити да достави паспорта до Вашия дом или офис. Ако не сте на адреса, посочен за доставка Вашият паспорт, ще бъде върнат в Посолството.

Забележки:

 • Ако сте избрали една от премиум услугите за доставка (доставка до премиум офис на TNT/FedEx или доставка на адрес), заплащането на допълнителната такса, трябва да бъде направено онлайн, чрез линка който сте получили, когато документите Ви са били изпратени към TNT/FedEx. Моля попълнете необходимата информация и добавете Вашият UID номер в полето “Notes” на страницата за заплащането. Попълването на UID номера е задължително.

Можете да намерите Вашия UID номер от дясната страна на екрана, до Вашето потребителско име в профила Ви на ustraveldocs.com. Всеки кандидат трябва да направи отделно плащане със своя собствен UID номер.

 • Моля, имайте предвид, че TNT/FedEx ще задържи паспорта Ви до 10 работни дни след като получите имейл потвърждение, че е доставен в офиса за обратно получаване на документите. Ако не вземете паспорта си в този срок, това може да доведе до забавяне на получаването. След 10 работни дни паспортът Ви ще бъде изпратен обратно в Посолството и Вие ще трябва да чакате инструкции за получаването му.
 

Адреси

Безплатният офис на TNT/FedEx за получаване на документите се намира в София на ул. Неделчо Бончев 35. Работното време на офиса е от понеделник до петък от 8:00 - 19:00 ч.

За да видите адресите на другите премиум офиси на TNT/FedEx, натиснете тук. Получаването на документите в тези офиси се заплаща допълнителна такса за кандидат.

Адрес за получаване на паспорта в същия ден

TNT Express е определил един клон в София като място, където можете да вземете паспорта си в деня на получаване от Посолството.

Молим Ви имайте предвид, че това не означава, че паспортът и визата Ви ще бъдат издадени в деня на вашето интервю.

Ако имате спешен случай или трябва да вземете паспорта си по-рано, моля, изберете следния офис на TNT Express в София като офис за получаване на документите. Моля, обърнете внимание, че избирайки долупосочения адрес Вие не кандидатствате за ускорено издаване на виза. Вашият паспорт ще бъде готов за получаване след като визата бъде обработена и Посолството предаде паспорта на TNT Express за доставка.

TNT Express София
улица Неделчо Бончев 35 ,София 1528
България

Необходими документи

За да получите обратно паспорта си, Вие трябва да представите оригинала (не фотокопие) на издаден от правителството документ за самоличност със снимка. Препоръчваме Ви също да донесете отпечатано копие на Вашето писмо за насрочване на дата и час за интервю, съдържащо Вашия UID номер.

Вашият UID номер се изисква при получаване на паспорта в офисите на TNT. Можете да намерите Вашия UID номер в писмото за потвърждение на интервюто, както и в онлайн профила Ви. Вашият UID номер се намира на следното място - след като влезнете в онлайн профила си от дясната страна на заглавната страница, непосредствено до Вашето потребителско име/имейл адрес.

За деца под 18-годишна възраст, паспортът се получава от родител или настойник, който трябва да представи издаден от правителството документ за самоличност, както и копие от паспорта на кандидата. Ако не разполага с такова, то може да се представи акт за раждане или издаден от правителството документ за самоличност на кандидата.  

Ако представител взема паспорта Ви от офис на TNT от Ваше име, дори и в случай с членове на семейството, представителят следва да носи:

 • Собствен документ за самоличност със снимка, издаден от правителството
 • Фотокопие на официален документ за самоличност със снимка на кандидата
 • Пълномощно, подписано от кандидата, с което лицето се упълномощава да получи паспорта. Пълномощното трябва да съдържа следната информация:
 • Пълното име на представителя, както е упоменато в неговите официални документи за самоличност
 • Име и дата на раждане на кандидата

Забележка: В случай на група/семейство, ще бъде приемано едно пълномощно съдържащо необходимата информация за всеки член на групата.