Важно съобщение!
Преди да продължите със заплащането на визовата такса, моля имайте предвид, че поради пандемията от COVID-19, Посолството на Съединените американски щати в София все още не е в състояние да възобнови рутинните визови услуги, включително интервютата за посетителски визи (B1, B1/B2, B2). В момента предлагаме толкова места за интервюта, колкото позволяват местните условия, ресурсите и съображенията за сигурност, в категории, които са от изключително значение за Посолството, включително ограничени места за работни визи въз основа на петиция, студентски визи и визи по обменни програми.

Продължава обработката на годенически визи К1 и имигрантски визи.

Продължава обработката на молби за подновяване на предходни B1/B2 и C1/D визи, които отговарят на изискванията за кандидатстване без явяване на интервю. За информация относно тази процедура, моля, посетете: https://ustraveldocs.com/bg_bg/bg-niv-visarenew.asp.

 

Банки и начини на плащане/Заплащане на таксата за виза

На тази страница:


Обща иформация

В повечето случаи кандидатите за виза, включително децата, трябва да платят невъзвръщаема, непрехвърляема такса за кандидатстване за машинно четима виза (MRV), независимо дали визата ще бъде издадена впоследствие или не. Таксата за кандидатстване за виза се определя от вида на визатa, за която желаете да кандидатствате.

Не забравяйте, че MRV таксата не се възстановява. Моля, проверете дали трябва да кандидатствате за виза или не. Възможно е да не се налага да кандидатствате за нова американска виза, ако вече притежавате валидна виза за САЩ или ако сте гражданин на страна по Програмата за безвизово пътуване.

пределени лица са освободени от плащане на MRV такса, като например:

  • Ако кандидатствате за виза за служебно пътуване тип A или G, Вие не трябва да плащате MRV такса
  • Ако кандидатствате за J виза, за да участвате в програма, спонсорирана от правителството на САЩ, Вие не трябва да плащате MRV такса.

Определени лица може да не се нуждаят от виза, като например:

  • Ако вече притежавате валидна виза за целта на Вашето пътуване, може да не се нуждаете от виза
  • Ако сте гражданин на Канада или Бермуда (но не кандидатствате за виза от типа A, E, G, K или V ), може да не се нуждаете от виза

Ако трябва да кандидатствате за виза, моля, следвайте инструкциите по-долу, за да заплатите таксата за кандидатстване за виза. За повече информация за освобождаване от такси, моля, посетете тази страница.

Запомнете: Пренасрочванията на интервюто за даден кандидат са ограничени на брой. Моля, планирайте своите действия така, че да не се наложи да Ви бъде изискано заплащане на нова такса. Таксите за кандидатстване не се възстановяват.

Възможности за заплащане на такса

Плащане в брой

Кандидатите за виза могат да заплатят таксата в брой във всеки офис на UniCredit Bulbank или EasyPay. Преди да посетите офис на UniCredit Bulbank или EasyPay трабва да разпечатате съответната бланка от страницата по-долу. Носете с Вас разпечатаната бланка, за да можете да извършите плащането.  Няма да може да заплатите таксата за виза, ако не носите със себе си валидна бланка.

Ако отпечатате бланката преди деня, в който имате намерение да направите Вашето плащане, моля, обърнете внимание на срока на валидност върху нея. Ако датата на валидност изтича преди да използвате бланката, за да извършите плащането, просто се върнете към този сайт и отново кликнете върху съответната връзка по-долу, за да създадете нова бланка. Служителите, отговорни за събирането на таксите, НЯМА да приемат плащания, базирани на бланки с изтекъл срок на валидност. При получаване на Вашето плащане, ще Ви бъде издадене разписка.  Трябва да запазите вашата разписка. Тя не може да бъде заменена, ако бъде изгубена. Нито UniCredit Bulbank, нито EasyPay няма да могат да издадат дубликат на разписката. Вие няма да можете да насрочите дата и час за интервю без номера на Вашата разписка.

Изберете бланка, която съответства на Вашата такса за кандидатстване за издаване на виза от списъка по-долу. Стойностите са посочени в щатски долари (но плащането е в български лева). Тази страница съдържа повече информация за различните такси за подаване на заявление за издаване на виза.

Ако имате нужда от допълнителни инструкции за зареждането на бланката, моля вижте въпрос 18 от Често Задавани Въпроси.

 

Бланка на UniCredit Bulbank

Бланка на EasyPay

Ако искате да заплатите такса за виза за повече от един кандидат или за група, Вие можете да използвате бланка за група и да заплатите таксата за до 10 кандидата наведнъж.  За момента тази опция е достъпна само за плащания чрез UniCredit Bulbank.

 

След като сте заплатили таксата за кандидатстване за издаване на виза, запазете разписката на UniCredit Bulbank за вашия архив. Тя не може да бъде заменена, ако бъде изгубена. Вие няма да можете да насрочите дата и час за интервю без номера на вашата разписка.

Насрочване на Вашето интервю

Независимо дали насрочвате Вашето интервю онлайн или с помощта на нашия кол център, ще Ви е необходим номерът от Вашата квитанция. Използвайте номера на квитанцията, ограден в червено, на изображенията по- долу, за да насрочите Вашето интервю.

Вносна бележка от UniCredit Bulbank

 

Разписка на EasyPay

Срокове за обработка на такса

Таблицата по-долу показва времето за обработка на заплатените такси и кога можете да планирате Вашето интервю след заплащане на таксата за кандидатстване за виза.

Срокове за обработка на заплатените такси за виза
Начин на плащане Насрочване на интервю Номер на разписка за насрочване на интервю
Плащане в брой в EasyPay Следващия работен ден CGI референтен номер
Плащане в брой в UniCredit Bulbank След 13ч. на  следващия работен ден CGI референтен номер (основание за внасяне)
 

 

Допълнителна информация

Ако имате някакви въпроси относно обменния курс на консулството, моля, кликнете тук, създайте свой профил и отговорете на пет кратки въпроса, така че да можем да определим точната сума, която трябва да платите.