Важно съобщение!

Както доставката, така и подаването на документите в централния офис на TNT/FedEx в София на адрес ул. Неделчо Бончев 35, са безплатни.

Изпращане на документи ДО Посолството на САЩ – таксата за изпращане на документи до Посолството на САЩ от премиум офис на TNT/FedEx или от личен адрес е 6 USD на паспорт. За повече информация посетете този линк.

Молим, не се обръщайте към Посолството на САЩ в София за въпроси, свързани с етапа на доставка на паспорта Ви или с плащането на таксата за нея, тъй като те не разполагат с тази информация и няма да могат да Ви помогнат. Вместо това потърсете съдействие на тази страница.

Кандидатстване за виза без явяване на интервю

На тази страница:


Обща иформация

Процедурата за виза без явяване на интервю е предназначена за кандидати, които не е нужно да идват лично в Посолството за даване на пръстови отпечатъци и интервю. Те могат да подадат своите молби за виза и съответните придружаващи документи чрез куриерската служба TNT Express.

Изисквания

Има няколко основни групи кандидати за виза, които могат да кандидастват за виза без явяване на интервю (Моля, имайте предвид, че от тази процедура могат да се възползват само български граждани или дългосрочно пребиваващи в България чуждестранни граждани, които физически се намират на територията на България.). Това са:

 • Кандидатстващи за пръв път или за подновяване на виза лица на възраст 80 и повече години, които са български граждани или дългосрочно пребиваващи в България чуждестранни граждани;
 • Кандидатстващи за пръв път или за подновяване на виза лица на възраст под 14 години, които са български граждани или дългосрочно пребиваващи в България чуждестранни граждани и пътуват с двамата си родители – притежатели на валидна виза, зелена карта или американски паспорт.

В останалите случаи децата под 14 години трябва да кандидатстват като си насрочат интервю. По време на интервюто е необходимо присъствието поне на единия от родителите. Присъствието на детето не е задължително.

 • Кандидати, които желаят да подновят виза в една от следните категории: B1/B2 или C1/D и отговарят на всички изисквания по-долу:
  1. Предишната виза е все още валидна или е изтекла преди по-малко от 48 месеца;
  2. Кандидатът подновява виза от същата визова категория като предишната;
  3. Кандидатът е български гражданин или дългосрочно пребиваващ в България чуждестранен гражданин;
  4. Ако кандидатът някога е имал отказ на виза, той е бил за същата категория, за която кандидатства сега, и визата е била в последствие издадена;
  5. Предходната виза не е била отменена или отнета;
  6. Предходната виза не е била изгубена или открадната;
  7. Кандидатът е спазвал имиграционните закони и разпоредби при предходните си посещения в САЩ.
 • Кандидати за F и М виза:
  1. Студентът е български гражданин или дългосрочно пребиваващ в България чуждестранен гражданин;
  2. Кандидатът има предходна F или М виза и подновява виза от същата категория не повече от 48 месеца след изтичането на предишната виза;
  3. Кандидатът продължава обучението си в същия университет в САЩ или има одобрение за избираемо практическо обучение (OPT);
  4. Кандидатът е активен студент в редовна форма на обучение или избираемо практическо обучение;
  5. Кандидатът има активен статус в SEVIS системата;
  6. Кандидатът може да представи актуална академична справка (неофициална академична справка е достатъчна).
  • Кандидати за H-1, H-3, H-4, индивидуални L, O, P, и Q визи (валидно до 31 декември 2022):
   1. Кандидатът е български гражданин или дългосрочно пребиваващ в България чуждестранен гражданин;
   2. Кандидатът има предходна издавана виза в която и да е визова категория;
   3. Кандидатът никога не е имал отказ на виза, освен ако той е бил преодолян или отменен и визата е била в последствие издадена.
   • Кандидати за G-4 виза

   Издава се на служители от всякакъв ранг, които пътуват за Съединените щати, за да поемат назначение в международна организация (включително Обединените нации). Членовете на техните семейства също кандидатстват за G-4, с изключение на домашните помощници заети с домакинството, на които се издават визи G-5. Длъжностни лица и служители на определени международни организации, които не са назначени да работят в САЩ, но възнамеряват да преминат транзитно през Съединените щати, също кандидатстват за G-4 виза. Тази виза се издава на базата на официална молба от съответната организация. G-4 визи могат да се издават на служители от всякакъв ранг, ако пътуват до САЩ от името на международната организация.

   Кандидатите за G-4 виза не заплащат такса за визата. Те не могат да използват системата за записване на интервю на този сайт и куриерските услуги на TNT. Тези кандидати могат да донесат молбите си за виза директно в Консулството на САЩ в София всеки работен ден между 15:00 и 15:15 часа или да ги изпратят по пощата чрез избран от тях куриер. Молбите трябва също така да съдържат копие от договора за работа или писмо от международната организация.

   Паспортите с готови визи се връщат директно на кандидатите.

   Как да кандидатствате

   Стъпка 1

   Заплатете таксата за кандидатстване.

   Стъпка 2

   Попълнете Nonimmigrant Visa Electronic Application (DS-160)(Електронния формуляр за кандидатстване за неимигрантска виза (DS-160)).

   Стъпка 3

   Моля, регистрирайте се на тази страница. Трябва да отговорите на въпросите за кандидатстване за виза без интервю или да се свържете с кол центъра, за да се определи дали отговаряте на изискванията. Ако отговаряте на изискванията за кандидатстване без интервю, Вие ще получите страницата за потвърждение за кандидатстване за виза без интервю от вашия профил и подробни инструкции как да изпратите документите си към Консулството на САЩ.

   Имате нужда от следните данни, за да се регистрирате онлайн:

   • Вашият паспорт
   • Номер на вносната бележка за платена такса. (Натиснете тук за информация как да намерите този номер)
   • Номер на баркода от страницата за потвърждение на формуляр DS-160.
   Стъпка 4

   Разпечатайте потвърждението за кандидатстване за виза без интервю и изпратете Вашите документи чрез куриерска фирма TNT/FedEx, както е обяснено тук.

   Всеки кандидат трябва да предостави следните документи:

   1. Потвърждение за попълнен формуляр DS-160.
   2. Бележка за платена такса. Моля, имайте предвид, че тази такса е задължителна и не се възстановява в случай на отказ.
   3. Валиден задграничен паспорт и предишни паспорти с визи за САЩ, дори и с изтекъл срок.
   4. В случая на деца под 14-годишна възраст, които пътуват с двамата си родители – притежатели на валидна виза, зелена карта или американски паспорт, документите трябва да съдържат копия от тези документи на родителите и от акта за раждане на детето.
   5. Една актуална снимка 5см. х 5см., направена през последните 6 месеца на бял фон, без очила.
   6. Писмото потвърждение за използване на процедурата за кандидатстване за виза без интервю.
   7. Други допълнителни документи.

   Ако молбата Ви за виза не съдържа всички тези документи, ще получите обаждане от Консулството на САЩ или документите ще Ви бъдат върнати.

   Допълнителни документи

   В зависимост от визовата категория, допълнителните документи могат да включват:

   • Кандидатите за виза В1/В2 могат да предоставят покана или писмо с обяснение, в което посочват причините, поради които кандидатстват за виза В1/В2
   • Кандидатите за C1/D виза трябва да предоставят копие на трудов договор или писмо от компанията, която ги наема.

   Молбите за виза могат да съдържат само копия на оригиналните подкрепящи документи като нотариални актове, удостоверения за раждане, граждански брак и други. В случай, че не се налага допълнителна административна обработка, молбите за виза ще бъдат обработени възможно най-бързо и документите ще бъдат изпратени към Вас чрез куриерска служба TNT.

   Кандидатстването за виза без явяване на интервю не гарантира издаването на такава. Дори кандидатът да отговаря на посочените изисквания, след като разгледа молбата за виза, консулският служител може да реши че е необходимо да проведе лично интервю. В този случай Консулството ще се свърже с кандидата за насрочване на интервю.