Видове визи

На тази страница:


Обща иформация

Принципно, гражданин на чужда държава, който желае да влезе в Съединените щати, първо трябва да получи виза, която може да е неимигрантска виза за временен престой или имигрантска виза за постоянно пребиваване. Гражданите на определени държави могат да посещават САЩ без виза в съответствие с Visa Waiver Program (Програмата за безвизово пътуване). Всички хора, които пътуват до Съединените щати в рамките на програмата за безвизово пътуване Visa Waiver Program, трябва да получат разрешение чрез Electronic System for Travel Authorization (ESTA) system (Електронната система за издаване на предварително разрешение за пътуване до САЩ (ESTA) преди да предприемат пътуването до Съединените щати.

Ако не отговаряте на условията за участие в програмата за безвизово пътуване Visa Waiver Program или ако пътувате с цел обучение, работа, участие в програма за обмен или друга дейност, която не съответства на целта на пътуване на виза тип „В”, ще Ви е необходима неимигрантска виза.

Визата не гарантира влизане в Съединените щати. Визата просто показва, че длъжностно лице от Консулството на САЩ е решило, че имате право да кандидатствате за влизане в Съединените щати с конкретна цел.

Неимигрантска виза

Неимигрантската виза се използва от туристи, бизнесмени, студенти или специализирани работници, които желаят да останат за определен период от време в Съединените щати, за да постигнат конкретни цели. Според американските закони и подзаконови актове, свързани с издаването на визи, повечето кандидати за неимигрантски визи трябва да докажат на длъжностното лице в консулството, че имат здрави връзки със страната, в която живеят, както и че възнамеряват да напуснат САЩ след временен престой.