Програма за безвизово пътуване

On this page:


Обща иформация

Програмата за безвизово пътуване Visa Waiver Program (VWP) дава възможност на гражданите на определени страни да пътуват до САЩ с цел туризъм или бизнес (цели на посетителски визи) за престой от 90 дни или по-малко без получаване на виза. Не всички страни участват в Програмата за безвизово пътуване VWP и не всички посетители от страните участници в тази програма имат право да се възползват от нея. Посетителите по Програмата за безвизово пътуване VWP са длъжни да кандидатстват за разрешение чрез Electronic System for Travel Authorization (ESTA) (Електронната система за издаване на предварително разрешение за пътуване до САЩ (ESTA)), да преминат проверка на граничния пункт на влизане в Съединените щати и да се регистрират в US-VISIT program (програмата US-VISIT) на Департамента за вътрешна сигурност на САЩ.

*Страни-членки
Австралия
Австрия
Андора
Белгия
Бруней
Чили
Германия
Гърция
Дания
Естония
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Латвия
Лихтенщайн
Литва
Люксембург
Малта
Монако
Нова Зеландия
Норвегия
Обединеното кралство
Полша
Португалия
Република Корея
Сан Марино
Сингапур
Словакия
Словения
Унгария
Финландия
Франция
Холандия
Чешката република
Швейцария
Швеция
Тайван
Япония

Гражданите на страните-членки могат да пътуват без виза при пътуване с туристическа и бизнес цел с продължителност максимум 90 дни, при условие че отговарят на следните изисквания:

 • Притежават паспорт с вграден чип (е-паспорт)
 • Регистрират се онлайн чрез Електронната система за издаване на предварително разрешение за пътуване до САЩ (ESTA).
 • Отговарят на стандартните условия на програмата за безвизово пътуване, посочени по-долу

 За гражданите на Канада, Мексико и отвъдморските територии на Великобритания на Бермудските острови, моля, посетете раздела за пътувания от уебсайта на Държавния департамент на САЩ.

*По отношение на всички препратки на `държава` или `държави , на тази страница ,трябва да се отбележи,че по отношение закона на Тайван от 1979 г., Pub. Л. 96-8, раздел 4 (б) (1) се предвижда, че всеки път, когато законите на Съединените щати се отнасят до чужди страни, народи, държави, правителства, или други подобни организации, тези условия включват и законите, който се прилагат по отношение на Тайван 22 U.S.C. § 3303(b)(1) . Съответно, всички препратки на " държава " или " държави " в Програмата за отмяна на визовия режим,които са разрешени законово, в раздел 217 от Закона за имиграцията и националността, 8 USC 1187 г. са подготвени, за да се считат за Тайван .Това е направено според политиката на Съединените Американски Щати и Китай при която Съединените щати поддържат неофициални отношения с Тайван от 1979 г. насам.

Изисквания

За да влязат в САЩ по програмата за безвизово пътуване, пътниците трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са граждани на една от страните, изброени по-горе, както и да притежават паспорт, отговарящ на изискванията на програмата VWP.
 • Да притежават разрешение от системата ESTA
 • Да пътуват с цел бизнес, туризъм или транзитно преминаване
 • Да останат в САЩ максимум 90 дни

Ако влизат в САЩ по въздух или по море, трябва да:

 • Имат билет за връщане или продължаване на пътуването. Ако пътуват с електронен билет, трябва да носят копие на маршрута, за да го представят на имиграционния инспектор. Пътуващите с билети за продължаване на пътуването, чиято крайна цел е Мексико, Канада, Бермуда или Карибските острови, трябва да са законни жители на тези държави.
 • Влизат в САЩ на борда на въздушен или морски превозвач, който е дал съгласието си да участва в програмата. Това включва самолет на американска корпорация, сключила споразумение с Департамента по вътрешна сигурност на САЩ да превозва пътници в рамките на програмата за безвизово пътуване.

Ако влизате в САЩ по суша от Канада или от Мексико, документалните изисквания са същите, с изключение на това, че няма изискване за двупосочни билети и използване на превозвачи съгласно подписан договор. Вие трябва да докажете на инспектора, че имате средства, за да се издържате по време на престоя си и впоследствие да напуснете САЩ.

Електронна система за издаване на предварително разрешение за пътуване до САЩ (ESTA)

След 1 април 2016 г., граждани, които могат да пътуват до Съединените щати по Програмата за безвизово пътуване, трябва да имат валиден електронен паспорт. Това правило важи дори и за тези, които притежават валидно разрешение от Електронната система за издаване на предварително разрешение за пътуване до САЩ (ESTA). Електронните паспорти имат следния символ:

Паспортни изисквания:
В допълнение граждани, които са пътували до Ирак, Иран, Северна Корея, Сирия, Судан, Либия, Сомалия и/или Йемен на или след 1 март 2011 г., вече не отговарят на изискванията за влизане в САЩ по Програмата за безвизово пътуване. Кандидати, които имат двойно гражданство на страна участваща в програмата и на някоя от държавите - Ирак, Иран, Северна Корея, Судан или Сирия, също не отговарят на изискванията за безвизово пътуване и влизане в САЩ.
Това ограничение не важи за лица, чието присъствие в някоя от тези страни е било в изпълнение на военна служба, като част от въоръжените сили на страна участваща в програмата, или с цел да изпълнява служебните си задължения както държавен служител на пълен работен ден на страна участваща в програмата.

Секретарят по вътрешната сигурност може да отмени тази забрана, ако прецени, че отмяната е в интерес на закона или националната сигурност на САЩ. Такива случаи ще бъдат разглеждани поотделно. Като цяло, категориите лица, които могат да бъдат освободени от забраната са:

 • Лица, които са пътували до Ирак, Иран, Северна Корея, Сирия, Судан, Либия, Сомалия и/или Йемен от името на международни или регионални организации, или под-национални правителства в изпълнение на служебни задължения;
 • Лица, които са пътували до Ирак, Иран, Северна Корея, Сирия, Судан, Либия, Сомалия и/или Йемен от името на хуманитарни неправителствени организации (НПО); и
 • Лица, които са пътували до Ирак, Иран, Северна Корея, Сирия, Судан, Либия, Сомалия и/или Йемен като журналисти с цел разследвания.
 • Лица, които са пътували до Иран по свързани с бизнес причини, произтичащи от сключването на Съвместния Подробен План за Действие (14 юли 2015 г.); и
 • Лица, които са пътували до Ирак с цели, свързани с бизнес.

Вече е наличен актуализиран формуляр за кандидатстване по ESTA. Новата форма съдържа допълнителни въпроси, за да се отговори на новите изисквания за пътуване, посочени в закона. Ние съветваме лицата, кандидатстващи по ESTA да използват подобрената система, която ще помогне при вземането на индивидуални решения за евентуално премахване на забрана. Не съществува отделна молба за премахване на забрана.

Настоящите притежатели на разрешение за пътуване по ESTA трябва да проверят своя ESTA статус преди пътуването на следния адрес: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/.

 

Валидност на паспорта
Посетителите, пътуващи до САЩ, трябва да притежават паспорти, които са валидни в продължение на шест месеца след периода на планирания им престой в САЩ. Гражданите на страните, изброени в актуализирания списък на „Клуба на шестте месеца”, са освободени от шестмесечното правило и трябва единствено да имат паспорт, валиден за периода на планирания им престой. България е сред тези страни, така че българските граждани се нуждаят от паспорти, валидни за периода на планирания им престой. Ако пътувате без виза по Програмата за безвизово пътуване Visa Waiver Program, паспортът Ви трябва да бъде валиден в продължение на най-малко 90 дни. Ако Вашият паспорт не е валиден в продължение на 90 дни, ще бъдете допуснати в САЩ до датата, на която паспортът Ви изтича.

Ако сте пътник от страна участник в програмата VWP и паспортът Ви не отговаря на тези изисквания, можете да разгледате възможността за получаване на нов паспорт, отговарящ на изискванията на VWP, от органите за издаване на паспорти в страната Ви на местоживеене. В противен случай не можете да пътувате по Програмата за безвизово пътуване VWP и трябва да получите виза за влизане в САЩ във Вашия валиден паспорт.

Лица без право на безвизово пътуване
Някой пътници нямат право да влизат в САЩ свободно по Програмата за безвизово пътуване VWP. Това включва лица, които са били арестувани, дори ако арестът не е довел до осъдителна присъда, лица с криминално досие (дори ако са обект на помилване, амнистия или друг акт на помилване), лица със сериозни заразни заболявания, лица на които е отказан достъп или които са депортирани от САЩ или които преди това са надхвърлили разрешения престой по Програмата за безвизово пътуване. Тези пътници трябва да кандидатстват за виза. Ако те се опитат да пътуват без виза, може да им бъде отказано влизане в САЩ.

Според Закона за подобряване на Програмата за безвизово пътуване и превенция на пътуванията на терористи от 2015 година, тези, които са пътували до или са пребивавали в Иран, Ирак, Северна Корея, Либия, Сумалия, Судан,Сирия и/или Йемен на или след 01 март 2011 г. (с малки изключения за пътувания за дипломатически или военни цели като служители на страна членка на програмата) ИЛИ пътници с двойно гражданство, които са граждани и на Иран, Ирак, Северна Корея, Судан и/или Сирия, вече не отговарят на условията за пътуване по Програмата за безвизово пътуване. За подробна информация относно промените, въведени със Закона за подобряване на Програмата за безвизово пътуване и превенция на пътуванията на терористи от 2015 година, моля, посетете сайта http://redirect.state.sbu/?url=http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program.

Пътници с леки нарушения на правилата за движение, които не са довели до арест и/или присъда за нарушението, могат да пътуват без визи, ако отговарят на останалите изисквания на програмата. Ако докато сте били в САЩ сте извършили пътнотранспортно нарушение и имате издадена на Ваше име неплатена глоба или не сте присъствали на съдебно заседание, е възможно да има заповед за Вашия арест и ще имате проблеми при кандидатстване за допускане в САЩ. Ето защо следва да разрешите въпроса преди да отпътувате, като се свържете със съда, където е трябвало да се явите. Ако не знаете адреса на съда, информацията е достъпна в Интернет на адрес www.refdesk.com.

Безвизовото пътуване не включва лица, които планират да учат, работят или останат в САЩ за период по-дълъг от 90 дни или които смятат , че е възможно да поискат промяна на статута си (от туристи към студенти, т.н.) след като пристигнат в САЩ. Тези пътници се нуждаят от виза. Ако имиграционният служител сметне, че пътник без виза ще учи, работи или ще остане по-дълго от 90 дни, служителят ще откаже да допусне пътника.

Отказ от системата ESTA

Пътниците, на които е отказано разрешение от системата ESTA, не могат да пътуват в рамките на Програмата за безвизово пътуване. Моля, кандидатствайте за виза преди Вашето заминаване.

Кандидати от Канада, Мексико и Бермудските острови

Канада, Мексико и Бермудските острови не са участници в програмата за безвизово пътуване. Закона за имиграцията и гражданство включва други разпоредби за безвизовo пътуване за гражданите на Канада и Бермудските острови при определени обстоятелства. Вижте Граждани на Канада и Бермудските острови. Тъй като те не са част от програмата за безвизово пътуване VWP изискванията за машинно четими или биометрични паспорти не се прилагат за гражданите на Канада, Мексико или Бермудските острови. В допълнение, следва да се отбележи, че за някои граждани на Канада и Бермудите, които пътуват до Съединените щати се изискват неимигрантски визи.

Повече информация

Научете повече за Програмата за безвизово пътуване на интернет страницата на Държавния департамент на САЩ.

Прочетете DHS Advisory Warning (Важно предупреждение на Държавния департамент на САЩ ) относно свързани с ESTA неразрешени уебсайтове на трети страни.

Не се свързвайте с посолството или нашия кол център за въпроси за електронната система за одобрено пътуване.

Този процес е собственост на Министерството на вътрешната сигурност. Всички запитвания относно процеса на ESTA следва да бъдат насочени към Министерството на вътрешната сигурност.