Период на изчакване за провеждане на интервюто

На тази страница:


Обща иформация

Всички молби за визи се обработват възможно най-ефективно и Посолството на САЩ се стреми да поддържа възможно най-кратък период на изчакване за провеждане на интервюто. С други думи, колкото по-рано насрочите Вашето интервю, толкова по-вероятно е да получите датата и часа, които искате.

Кандидатите за неимигрантски визи се насърчават да подадат заявление най-малко три месеца преди планираната дата на пътуването. Запомнете: Кандидатствайте рано!

Време за обработка на визата

Въпреки, че времето за обработка на визата обикновено е три работни дни, времето за обработка за конкретни случаи може да варира поради индивидуалните обстоятелства и други специални изисквания.

Текущо време за изчакване и наличност