Вие сте тук: Начална страница / Профил за пътнически агенти

Профил за пътнически агенти

На тази страница:


Преглед

Ако сте пътнически агент, често насрочващ интервюта за други пътници, сега можете да си създадете профил в нашата онлайн система. Вместо да създавате нов профил за всеки кандидат, тази възможност Ви позволява да управлявате и проследявате интервютата на всичките си клиенти в един профил. От това централно място можете да насрочвате, пренасрочвате, отменяте или потвърждавате множество клиентски дати за интервю от един екран. Така отпада необходимостта от създаване на множество профили, пароли и външно проследяване на Вашите клиенти и датите им за интервюта.

Тази възможност няма за цел да замести груповото интервю или друга програма, включена в “ Специфични Визови Програми”.

Няколко неща, които трябва да запомните:

• Ако кандидата иска да насрочи ускорено интервю, то не може да бъде насрочено през профила на пътническия коoрдинатор. Кандидата трябва да си насрочи ускорено интервю индивидуално.  
• Ако насрочвате интервю за няколко кандидата по време на една сесия, то групата ще има еднаква дата за интервю. Ако кандидатите няма да пътуват заедно, те трябва да си насрочат интервю в различна сесия, за да могат да си насрочат интервю за друга дата.
• Пътническия координатор, не може да подава заявление за групово интервю. Искането за груповo интервю трябва да бъде направено от стандартен профил. За повече информация, моля разгледайте инструкциите за насрочване на групово интервю.

Инструкции за достъп до профила и управление на множество интервюта

Стъпка 1
Влезте и създайте свой профил в нашата система за кандидатстване. Ако вече имате профил, преминете към стъпка 2.

Стъпка 2
Изпратете имейл на: travel-coordinator@ustraveldocs.com като в полето за тема на писмото впишете Вашия UID номер. Това ще Ви даде достъп до насрочване на интервюта като пътнически агент. Можете да намерите Вашия UID номер от дясната страна на екрана, до Вашето потребителско име. Няма нужда да вписвате никакъв текст в този имейл.

Отдолу виждате екранна снимка, показваща къде да намерите UID номера след като влезете във Вашия профил:

UID Location

 

Стъпка 3
Изчакайте 5 минути, за да бъде обработен имейла Ви и натиснете връзката „Начална страница” в горния ляв ъгъл. Ще видите, че менютата и екранния изглед са се променили. Менюто от лявата страна включва избор на „Търсене на интервюта” и „История на насрочените интервюта”

UID Location

 

Стъпка 4
Ако сте готови да насрочите интервю, натиснете „Записване на интервю”. Вие попълвате информацията за типа виза, категорията на визата, класа на визата и информацията за кандидата. Системата ще Ви насочи да определите дата за интервю на Вашия клиент и ще Ви даде потвърждение за записаното интервю.

Стъпка 5
Можете да продължите да добавяте други клиенти към Вашия профил и да записвате други дати за интервю. Ако искате да видите предишните интервюта, които сте насрочили, натиснете „Търсене на интервю” или вижте „История на насрочените интервюта”.

История на насрочените интервюта Ви позволява да видите всички Ваши интервюта. Ако натиснете зеления знак плюс можете да направите бърз преглед на информацията за Вашия клиент като дата на интервюто, категория на визата, имейл на кандидата и UID. Можете също така да организирате Вашия клиентски списък по дата на интервю, тип виза или статус.

Забележка: Моля, имайте предвид, че опцията История на назначените интервюта има ограничение по отношение на максималния брой записи, съхранени в системата. Поради това информацията в него не трябва да се използва като отправна точка за вашите собствени записи в базата данни.
UID Location

 

Търсене на интервю Ви позволява извършване на допълнителни операции относно вече насроченото интервю за Вашия клиент. Както е показано по-долу на екранната снимка, имате достъп до писмото за потвърждение, пренасрочване, актуализиране на информацията за доставка на документи или отменяне на интервюто за Вашия клиент.

UID Location

 

Повече информация

Бележка: Ако промените Вашия индивидуален профил в профил на пътнически агент по описания начин, Вие не можете да насрочвате интервю за себе си. За да си запишете интервю, изпратете друг имейл на адрес travel-coordinator@ustraveldocs.com с Вашия UID номер в полето за тема на писмото. Това ще деактивира Вашия профил на пътнически агент. Когато си насрочвате интервю, трябва да премахнете всички предишно насрочени интервюта от екрана за „Зависими лица”. След като си насрочите интервю, изпратете имейл още веднъж и достъпът Ви като пътнически агент ще бъде подновен.