Кандидатстване за виза за деца

На тази страница:


Кандидати под 14 годишна възраст

  • В определени случаи кандидатите за виза под 14 годишна възраст не е нужно да идват лично в Посолството за даване на пръстови отпечатъци и интервю. Те могат да използват процедурата за кандидастване за виза без явяване на интервю, при условие че са:

Кандидатстващи за пръв път или за подновяване на виза лица на възраст под 14 години, които са български граждани или дългосрочно пребиваващи в България чуждестранни граждани пътуват с двамата си родители – притежатели на валидна виза, зелена карта или американски паспорт.

В тези случаи молбите за виза и съответните придружаващи документи могат да бъдат подавани чрез куриерска служба TNT Express. Можете да се запознаете с процеса стъпка по стъпка на: http://www.ustraveldocs.com/bg_bg/bg-niv-visarenew.asp.

  • Във всички останали случаи децата под 14 години трябва да кандидатстват по стандартната процедура като си насрочат интервю. По време на интервюто е необходимо да присъства поне единият от родителите. Присъствието на детето не е задължително.

Когато кандидатстват родител и дете под 14 години и родителят ще пътува с детето до САЩ, е необходимо да се насрочи интервю за родителя и за детето, като свързано лице. Детето може да не присъства по време на интервюто, независимо че има записан час. Вместо това, родителят трябва да носи и да предостави паспорта и останалите документи за детето.  

Кандидати между 14 и 18 годишна възраст

Деца на 14 или повече години трябва да се явят на интервю за виза, освен ако не кандидатстват за подновяване на предишна виза и отговарят на изискванията за кандидатстване без явяване на интервю, публикувани на: http://www.ustraveldocs.com/bg_bg/bg-niv-visarenew.asp. В случаите когато децата имат предишна виза за САЩ, издадена преди навършване на 14 годишна възраст, те също трябва да се явят на интервю.

Единият или двамата родители могат да придружават детето по време на интервюто, независимо дали ще пътуват с детето или не.  

Нотариално заверени декларации от родителите

Всеки кандидат за виза под 18 годишна възраст, който няма да бъде придружаван по време на пътуването до САЩ от двамата си родители или ще пътува само с единия родител,  може да предостави по време на интервюто валидна нотариално заверена декларация, подписана от родителя, който няма да го придружава. С тази декларация родителят разрешава на детето да пътува извън пределите на Република България само или придружавано от трети лица. Декларацията трябва да отговаря на изискванията на българското законодателство за напускане на страната от малолетни деца без техните родители. Декларацията трябва да бъде придружена от копие на акта за раждане на кандидата и копия от личните карти или международните паспорти на родителите. Оригиналната нотариално заверена декларация ще бъде върната на кандидата. Макар, че този документ не се изисква по американското законодателство, той е необходим според българското законодателство и трябва да се предостави на летищните власти при напускане на страната.

- Ако само единият родител има попечителство над детето поради развод или смърт на другия родител,  може да се представят копия от съдебните или други документи, доказващи това.

- Ако лице, различно от родителите, има законно попечителство над детето,  може да се представят копия от съдебните документи, показващи това.

Всички тези документи могат да бъдат на български език. Не се изисква превод на английски език.