Podat žádost o vízum

Na této stránce:

Přehled

Ověřte si, zda musíte nebo nemusíte žádat o vízum. O nové americké vízum nemusíte žádat, pokud jste již držitelem platného amerického víza nebo jste státní příslušník země, která je účastníkem bezvízového programu.

Pokud potřebujete požádat o nepřistěhovalecké vízum, postupujte podle následujících kroků.

Jak podat žádost

Krok 1

Pro žadatele o nepřistěhovalecké vízum:

Chcete-li zjistit typ svého víza, prostudujte si Běžná nepřistěhovalecká víza. Každý typ víza vysvětluje kvalifikační kritéria a jednotlivé položky žádosti. Vyberte typ víza, který odpovídá vaší situaci.

Nezapomeňte se také seznámit s bezvízovým programem. Je-li vaše země účastníkem bezvízového programu (Visa Waiver Program), nemusíte žádat o vízum,  pokud cestujete obchodně nebo za zábavou a budete ve Spojených státech pobývat 90 dnů nebo méně.

Krok 2

Dalším krokem je vyplnění formuláře DS-160. Prostudujte si pozorně Zásady vyplňování formuláře DS-160. Veškeré informace musí být správné a přesné. Po odeslání formuláře nemůžete provádět žádné změny. Potřebujete-li asistenci, obraťte se na imigračního právníka nebo překladatele. Telefonní centrum vám nemůže asistovat při vyplňování formuláře DS-160. Pro rezervaci schůzky potřebujete číslo formuláře DS-160.

Krok 3

Po určení správného typu víza a vyplnění formuláře DS-160 musíte zaplatit poplatek za vízum. Stránka o poplatcích za vízum uvádí jednotlivé typy víz a odpovídající poplatek za vízum v amerických dolarech a místní měně.

Chcete-li zaplatit poplatek za vízum, prostudujte si stránku Bankovní a platební možnosti. Tato stránka vysvětluje způsob placení poplatku za vízum. Vytvoříte si profil a číslo potvrzení si uchováte pro rezervaci schůzky k udělení víza.

Krok 4

Nyní se budete muset přihlásit do svého profilu se stejnými přihlašovacími údaji, které jste použil/a pro zaplacení poplatku za vízum. Po přihlášení do systému se vám zobrazí řídicí panel.

Klikněte na položku Naplánovat schůzku v levé nabídce.

Tím zahájíte postup plánování schůzky. Budete potřebovat:

  • Číslo svého cestovního pasu.
  • Referenční číslo CGI na potvrzení o poplatku za vízum. Klikněte zde, pokud potřebujete nápovědu pro vyhledání tohoto čísla.
  • Desetimístné (10) číslo čárového kódu z potvrzovací stránky formuláře DS-160.

Při procházení celého postupu budete mít možnost vybrat typ víza, zadat osobní údaje, přidat závislé osoby, vybrat místo doručení dokladů, potvrdit platbu za vízum a naplánovat schůzku.

Krok 5

Navštivte americké velvyslanectví nebo konzulát v den a hodinu svého pohovoru k udělení víza. Nezapomeňte se podívat na stránku Naplánovat mou schůzku, kde jsou uvedeny doklady, které budete ke schůzce potřebovat.

Krok 6

Je-li vaše vízum schváleno, bude toto vízum odesláno do vámi určeného místa, které jste vybrali při plánování schůzky.