Vilkår og Betingelser

On this page:


LÆS VENLIGST FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER

Brug og indsamling af oplysninger

Udenrigsministeriet (DoS) i De Forenede Stater (USA) har indgået kontrakt med CGI om at tilbyde generel information og administrative services i relation til ansøgninger om amerikansk visum. For at kunne tilbyde disse services indsamler CGI personlige informationer, herunder, men ikke begrænset til, navn, adresse, fødselsdag, pasnummer, IP-adresse og andre dataoplysninger. Alle oplysninger, der indsamles til brug for vores services, registreres og opbevares i computersystemer der vedligeholdes i USA i overensstemmelse med CGI´s kontrakt med DoS.

Planlægning af visuminterview

 • For at planlægge et visuminterview eller indtaste visummets leveringsadresse skal du registrere dig og oprette en profil online.
 • Ansøgerens betaling skal være godkendt, før der gives tilladelse til at indgå en interviewaftale.
 • Ansøgere, der ikke betaler det korrekte beløb for deres visumtype, kan blive forhindret i at kunne lave en aftale om et interview.
 • Tilgængelige tider bestemmes udelukkende af USA´s ambassade /konsulat.

Maskinlæsbare visumgebyrer (MRV)

  • MRV-gebyrer giver adgang til at lave en aftale inden for et år efter betaling, men refunderes ikke.
  • MRV-gebyret kan bruges til et begrænset antal ændringer af en indgået aftale. Når MRV-gebyret er knyttet til en profil eller bliver brugt til at aftale et visuminterview, kan det ikke overføres til en anden ansøger. 
  • Alle betalinger foretages kun i lokal valuta og er kun gyldige til aftaler, der er indgået i det land, hvor betalingen er foretaget. MRV-gebyrer kan ikke overføres til en amerikansk ambassade/konsulat uden for det land, hvor betalingen er foretaget. I sådanne tilfælde, bliver ansøgeren nødt til at indbetale et nyt MRV-gebyr i det land, som ansøgningen gælder. 
  • Hvis MRV-gebyret betales via netbank skal ansøgeren indtaste CGI-referencenummeret i feltet ‘reference/oplysning om betaling’ på netbankens overførselsside. Hvis CGI-referencenummeret ikke indtastes korrekt, eller ikke fremgår af overførslen, kan det føre til forsinkelser i betalingen, eller at betalingen ikke bliver genkendt. 
  • Overførsel via debitkort er begrænset til 1 transaktion pr. 24 timer, ved brug at det samme debitkort til den pågældende profil. 
  • Betalinger vha. bankbilag eller checks, der har overskredet udløbsdatoen, betalinger i amerikanske dollar, eller betalinger der er oprettet mod opkrævning af gebyr, hvor leverandøren ikke er opført på vores hjemmeside under siderne Bank- og betalingsmuligheder/Betaling af visumgebyr,kan give følgende problemer: 
   • Forsinkelser i behandlingen af betalingen
   • Utilstrækkeligt beløb hvilket kræver endnu en overførsel for at nå det fulde beløb
   • Problemer med behandlingen af betalingen, hvilket kan medføre, at betalingen skal gennemføres på ny 
  • Hvis der har været en fejl med din betaling, eller hvis du tror, at din betaling ikke lykkedes, SKAL DU IKKE BETALE GEBYRET EN TIL GANG, DA DET IKKE VIL BLIVE REFUNDERET. Vi anbefaler, at du kontrollerer din bankkonto. Hvis beløbet er trukket på din bankkonto, og du ikke kan vælge tid for din aftale, bedes du kontakte vores opkaldscenter for at få hjælp.

Ændringer i procedurer og gebyrer

    • Visumprocedurer og -gebyrer, der hidrører amerikansk visum til immigranter og ikke-immigranter, ligger uden for CGI´s kontrol og kan ændres uden forudgående meddelelse. CGI bærer ikke ansvaret for ændringer i procedurer eller gebyrer og forbeholder sig ret til at opkræve eventuelle gebyrstigninger hos ansøgerne.

Callcenter

    • Visumprocedurer og -gebyrer, der hidrører amerikansk visum til immigranter og ikke-immigranter, ligger uden for CGI´s kontrol og kan ændres uden forudgående meddelelse. CGI bærer ikke ansvaret for ændringer i procedurer eller gebyrer og forbeholder sig ret til at opkræve eventuelle gebyrstigninger hos ansøgerne.

Dataindsamling

CGI behandler personlige informationer, der indsamles gennem denne hjemmeside med henblik på:

    • Håndtering/besvarelse af ansøgeres forespørgsler og anmodninger
    • Behandling af anmodninger om visum og services i forhold til aftaleindgåelse
    • Sporing af ansøgningens status

Autenticitet

    • CGI er ikke ansvarlig for autenticiteten eller rigtigheden af den information, som ansøgeren har oplyst.

     Det er ansøgerens ansvar at sikre, at den information, som CGI modtager, er præcis og fyldestgørende.

Hasteinterview

    • Anmodning om et hasteinterview kan kun foregå online via ansøgerens profil; af ansøgeren personligt eller via en repræsentant, der handler i dennes sted. Der kan kun anmodes om et hasteinterview én gang pr. ansøgning.
    • Anmodninger om hasteinterview skal godkendes af ambassaden/konsulatet. Før man anmoder om et hasteinterview, bør ansøgeren sikre, at denne har dokumentation der beviser uopsætteligheden. 

Sager der vurderes som en hastesituation kan omfatte personen selv, et familiemedlem eller en ansat der skal ledsages; en begravelse/dødsfald; akut forretningsrejse; ESTA-afviste, studerende eller udvekslingsstuderende. Følg venligst instruktionerne omhyggeligt under siden Ansøgning om hasteinterview på vores hjemmeside.

Gruppeaftale

    • Anmodning om en gruppeaftale kan kun foretages online via gruppekoordinatorens profilog skal godkendes af ambassaden/konsulatet.
    • Når den er godkendt kan gruppekoordinatoren anmode om gruppeaftalen, men hver ansøger skal udfylde hver sin DS-160 blanket. Tidsrammen, hvori gruppen kan indgå aftale, er begrænset; husk, at kontrollere udløbsdatoen i den meddelelse, som gruppekoordinatoren modtager.
    • Hvis et gruppemedlem allerede har truffet aftale om interview, er vedkommende ikke længere kvalificeret som gruppemedlem. Han eller hun skal foretage interviewet alene.
    • Hvis gruppen består af færre end 10 medlemmer, kan man ikke anmode om en gruppeaftale.

Ledige aftaletidspunkter

    • Aftaler foretages fortløbende og afhænger af bestemte kriterier hos ansøgeren. Ambassader/konsulater kan have forskellige processer for, hvordan de prioriterer bestemte tilfælde med visa baseret på kriterier, som kan variere eller ændres. CGI er ikke ansvarlig for at afgøre disse kriterier og kan ikke garantere nogen aftale eller andre servicer.

Ventetid for et interview

    • Den anslåede ventetid for at få en interviewaftale på en amerikansk ambassade eller et konsulat kan ændre sig og er baseret på den aktuelle arbejdsmængde og personalet. Tiden er kun anslået, vi kan ikke garantere en aftale.

Levering af pas

    • Pas leveres kun i Danmark. Leveringsadressen kan kun ændres ind til midnat før dagen for din interviewaftale, medmindre andet er nævnt på hjemmesiden. Hvis der er behov for at ændre dette, kan det gøres via ansøgerens profil på hjemmesiden ustraveldocs.com, eller med callcenterets hjælp.
    • Pas der ikke er blevet afhentet fra kurerens udleveringssteder inden for den fastsatte tidsramme, angivet på siden Track and Retrieve My Passport vil blive RETURNERET til den/det respektive ambassade/konsulat. Ansøgeren skal da træffe aftale om afhentning direkte på den/det pågældende ambassade/konsulat.
    • For at afhente passet, skal ansøgeren vise sit eget originale billed-id, udstedt af national offentlig myndighed. Stedfortrædere, der afhenter ansøgerens pas, skal have deres eget originale offentligt udstedte billed-id, en fotokopi af ansøgerens identitetspapirer og en original fuldmagt. For grupper gælder det, at én original fuldmagt for alle ansøgere i gruppen er tilstrækkelig.
    • Ansøgeren er, på egen risiko, ansvarlig for at træffe alle rimelige foranstaltninger, for at forhindre at uautoriserede personer afhenter passet.
    • CGI kan ikke holdes ansvarlig og giver ikke nogen som helst kompensation for mistede eller beskadigede pas og/eller dokumenter, eller for konsekvenserne af en sådan hændelse.

Visumafgørelser

Afgørelsen om at imødekomme eller afvise en visumansøgning træffes udelukkende af ambassaden eller konsulatet.

Internetbaserede overførsler

I betragtning af at internettet er globalt, indebærer opsamlingen og behandlingen af personlige data nødvendigvis at transmissionen af data foregår internationalt. Ved at gå ind på denne hjemmeside og kommunikere elektronisk med CGI bekræfter ansøgerne, at de forstår dette og accepterer, at CGI behandler data på denne måde.

Andre hjemmesider

CGI´s hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider, der ligger udenfor CGI´s kontrol og ikke er omfattet af vores fortrolighedspolitik. En ansøger der besøger andre hjemmesider, via link på vores hjemmeside, bør vide at indehaverne af disse hjemmesider måske indsamler oplysninger om ansøgeren. Disse oplysninger bruges måske i overensstemmelse med deres fortrolighedspolitik, der kan afvige fra CGI´s. Hverken CGI, vores ledere, ansatte eller agenter har noget ansvar af nogen som helst art for disse andre hjemmesider eller oplysninger på deres sider, der ikke er blevet bekræftet eller godkendt af CGI eller partnere.

Generelt

Indholdet af disse vilkår og betingelser kan ændres til hver en tid og brugere vil være underlagt de vilkår, der er gældende på brugstidspunktet.