Visa Waiver-programmet

På denne side:


Oversigt

Visa Waiver-programmet (VWP) giver statsborgere fra visse lande ret til at rejse ind i USA i forbindelse med turisme eller forretningsrejser (besøgsvisum) for et ophold på 90 dage eller derunder, uden at få et visum. Ikke alle lande deltager i VWP, og ikke alle rejsende fra VWP-lande er berettiget til at bruge programmet. VWP-rejsende skal søge om tilladelse via Electronic System for Travel Authorization (ESTA), de bliver screenet ved indrejsen til USA og bliver indrulleret i ministeriet for national sikkerheds program, OBIM program.

*Medlemslande

 

Andorra
Australien
Belgien
Brunei
Chile
Danmark
Estland
Finland
Frankrig
Grækenland
Holland
Irland
Island

Israel

 

Italien
Japan
Kroatien
Letland
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Malta
Monaco
New Zealand
Norge
Østrig
Polen

 

Portugal
Republikken Korea
San Marino
Schweiz
Singapore
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Storbritannienm
Sverige
Taiwan
Tjekkiet
Tyskland
Ungarn

*Statsborgere fra medlemslandene kan rejse uden visum på turist- og forretningsrejser i 90 dage eller mindre, forudsat at de opfylder følgende krav:

 • Besidder et pas med en integreret chip (e-pas);
 • Tilmeldes online via det elektroniske system for Travel Authorization (ESTA), og,
 • Opfylder de almindelige VWP-betingelser, der er nævnt nedenfor.

For borgerne i Canada, Mexico, og de britiske, oversøiske territorier Bermuda, kan du besøge State Department's Travel website.

*Med hensyn til alle henvisninger til "land" eller "lande" på denne side, skal det bemærkes, at Taiwan Relations Act fra 1979, Pub. L. No 96-8, § 4(b)(1), fastsætter, at "[h]vor lovene i USA refererer eller forholder sig til fremmede lande, nationer, stater, regeringer eller lignende enheder, skal sådanne udtryk inkludere og sådanne love også gælde for Taiwan. "22 U.S.C. § 3303(b)(1). Således skal alle henvisninger til "land" eller "lande" i programmer under Visa Waiver-programmets tilladelseslovgivning § 217 i immigrations- og nationalitetsloven (Immigration and Nationality Act), 8 USC 1187, også omfatte Taiwan. Dette er i overensstemmelse med USA's ”ét-Kina-politik”, ifølge hvilken USA har opretholdt uofficielle forbindelser med Taiwan siden 1979.

Kvalifikationer

For at komme ind i USA ifølge Visa Waiver-programmet skal den rejsende:

 • Være statsborger i et af de lande, der er anført ovenfor, og i besiddelse af et VWP-kompatibelt pas;
 • Være indehaver af en ESTA-tilladelse;
 • Opholde sig i USA i 90 dage eller mindre, og
 • Planlægge rejsen i forbindelse med:
 1. Forretninger - Formålet med din planlagte rejse er at rådføre dig med forretningsforbindelser, rejse til en videnskabelig, uddannelses-, erhvervs- eller forretningsmæssig konvention eller konference på bestemte datoer, afvikle en ejendom, eller forhandle en kontrakt.
 2. Fornøjelse/turisme - Formålet med din planlagte rejse er af rekreativ karakter, herunder turisme, ferie, fornøjelse, besøg hos venner eller slægtninge, hvile, medicinsk behandling og deltagelse som amatører, der ikke modtager vederlag, i musikalske, sportslige og lignende arrangementer eller konkurrencer.

OG ved indrejse i USA med fly eller skib, skal man:

 • Have en retur- eller transitbillet. Benyttes en elektronisk billet, skal en kopi af rejseplanen fremvises ved indrejsen. Rejsende med transitbilletter, der slutter deres rejse i Mexico, Canada, Bermuda eller Caribien skal have lovlig opholdstilladelse i disse områder.
 • Rejse ind i USA om bord på et fly eller skib transportør, der har indvilliget i at deltage i programmet. Dette omfatter luftfartøjer, tilhørende en amerikansk virksomhed, der har indgået en aftale med ministeriet for national sikkerhed om at transportere passagerer under Visa Waiver-programmet.

Ved indrejse til USA over land fra Canada eller Mexico er dokumentationskravene de samme, bortset fra, at der ikke er krav om returbilletter og aftalepligtige transportører. Du skal over for den inspicerende embedsmand bevise, at du har midler til at forsørge dig selv under dit ophold og at du rejser fra USA igen.

Electronic System for Travel Authorization (ESTA) (Elektronisk system for rejsegodkendelse)

Fra den 1. april 2016 skal rejsende, som er berettiget til at rejse til USA under Visa Waiver Programmet, besidde et gyldigt biometrisk pas. Denne regel gælder også 

de, der allerede har en gyldig ESTA (Electronic system for Travel Authorization) rejsetilladelse. Et biometrisk pas har følgende symbol på forsiden:

                                                                        Biometric symbol

Krav til pas

Derudover  er statsborgere i VWP lande, som har rejst til, eller har været i Irak, Iran, Nordkorea, Syrien, Sudan, Libyen, Somalia, og / eller Yemen på eller efter den 1. marts 2011 ikke længere berettiget til at rejse til USA eller få adgang til USA under VWP.  Personer med dobbelt statsborgerskab i et VWP land og i Irak, Iran, Nordkorea, Syrien og Sudan er heller ikke længere berettiget til at rejse til eller få adgang til USA under VWP.

Denne begrænsning gælder ikke VWP rejsende, hvis deres tilstedeværelse i nogen af disse lande var for at udføre militærtjeneste for de væbnede styrker fra et VWP land, eller for at udføre officielle forpligtelser som fuldtidsansat i et VWP lands regering.

The Secretary af Homeland Security kan gøre en undtagelse fra denne VWP begrænsning, hvis de beslutter, at undtagelsen er i retshåndhævelsens, eller i USA’s nationale sikkerheds interesse. Sådanne dispensationer vil kun blive givet fra sag til sag. Generelt set omfatter kategorien af rejsende, der kan være berettiget til en dispensation:

 • Personer, der har været på tjenesterejse til Irak, Iran, Syrien, Nordkorea, Sudan, Libyen, Somalia, og / eller Yemen på vegne af internationale organisationer, regionale organisationer eller subnationale regeringer;
 • Personer, der har rejst til Irak, Iran, Syrien, Nordkorea, Sudan, Libyen, Somalia, og / eller Yemen på vegne af en humanitær ikke-statslig organisation (NGO); og
 • Personer, der har rejst til Irak, Iran, Syrien, Sudan, Nordkorea, Libyen, Somalia, og / eller Yemen som journalist ifm. reportage.
 • Personer, der rejste til Iran med et legitimt forretningsmæssigt formål efter indgåelsen af Joint Comprehensive Plan of Action-handlingsplanen (den 14. july 2015); og

Personer, der har rejst til Irak med et legitimt forretningsmæssigt formål.

Den opdaterede ESTA ansøgningsblanket er allerede tilgængelig. Den nye blanket indeholder yderligere spørgsmål vedrørende de nye krav til rejsetilladelsen som er fremsat i loven. Vi opfordrer rejsende, der ansøger om en ESTA til at bruge det forbedrede system, som vil hjælpe med at træffe afgørelse om muligheden for dispensation. Der findes ingen separat ansøgning om dispensation.

Aktuelle ESTA indehavere bør tjekke deres ESTA-status forud for deres rejse på CBPs hjemmeside: https: //esta.cbp.dhs.gov/esta/.

Passets gyldighed: Besøgende, der rejser til USA skal være i besiddelse af et pas, der er gyldigt i seks måneder ud over den periode, de har planlagt opholdet i USA. Undtagelser kan gælde under landespecifikke aftaler. Hvis du rejser uden visum under Visa Waiver-programmet, skal dit pas være gyldigt i mindst 90 dage. Hvis dit pas ikke er gyldigt i 90 dage, vil du få opholdstilladelse i USA indtil den dato, hvor passet udløber.

Hvis du er en rejsende fra et VWP-land, og dit pas ikke opfylder disse krav, kan du overveje at få et nyt VWP-kompatibelt pas fra pasudstedelsesmyndighederne i det land, hvor du har statsborgerskab. Har du ikke et VWP-kompatibelt pas, kan du ikke rejse under VWP, men skal have et visum i dit gyldige pas for indrejse i USA.

Udelukkelse

Visse rejsende er ikke berettiget til at komme ind i USA under VWP. Dette omfatter mennesker, der er blevet arresteret, selv hvis anholdelsen ikke resulterede i en dom, personer med tidligere domme (selvom de er blevet genstand amnesti, eller anden form for benådning), personer der har visse alvorlige smitsomme sygdomme, personer der har været nægtet indrejse til, eller er blevet deporteret fra USA eller som tidligere har opholdt sig for længe i USA på VWP. Sådanne rejsende skal ansøge om et visum. Hvis de forsøger at rejse uden visum, kan de blive nægtet indrejse i USA.

Ifølge ”Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015” vil de, der har rejst til, eller har været tilstede i Iran, Irak, Libyen, Nordkorea, Somalia, Jemen, Sudan og/eller Syrien på eller efter første marts 2011 (med få undtagelser, gældende for rejser med diplomatisk eller militært formål i et VWP-lands tjeneste) ELLER rejsende, der også er statsborgere i Iran, Irak, Nordkorea, Sudan og/eller Syrien ikke længere være berettiget til at rejse under VWP. For yderligere oplysninger om ændringerne i medfør af ”Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015, se venligst følgende side: http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program  

Rejsende med mindre færdselsforseelser, som ikke resulterede i en anholdelse og/eller domfældelse for lovovertrædelsen kan rejse visumfrit, forudsat at de ellers er kvalificerede. Hvis trafikforseelsen opstod, mens du var i USA, og du har en udestående bøde, eller du ikke deltager i dit retsmøde, er det muligt, at der kan være en dommerkendelse med krav om din anholdelse og du vil få problemer, hvis du søger om indrejse i USA. Derfor bør du løse problemet før afrejsen ved at kontakte den domstol, hvor du skulle have mødt op. Hvis du ikke kender adressen på denne domstol, er oplysningerne tilgængelige på internettet.

Visumfri indrejse omfatter ikke personer, der planlægger at studere, arbejde eller forblive i USA i mere end 90 dage, eller som forventer at ændre deres status (fra turist til studerende osv.), når de først er i USA. Sådanne rejsende skal have visum. Hvis en immigrationsembedsmand mener, at en visumfri rejsende kommer for at studere, arbejde eller bo længere end 90 dage, vil immigrationsembedsmanden nægte den rejsende indrejsetilladelse.

Ansøgere fra Canada og Mexico

Canada, Mexico og Bermuda deltager ikke i Visa Waiver-programmet. Immigrations- og nationalitetsloven (Immigration and Nationality Act) omfatter under visse omstændigheder andre bestemmelser for visumfri indrejse for statsborgere fra Canada og Bermuda. Se Citizens of Canada and Bermuda. Da de ikke er en del af Visa Waiver-programmet, anvendes VWP’s krav til maskinlæsbare eller biometrisk pas ikke for statsborgere i Canada, Mexico eller Bermuda. Desuden bør det bemærkes, at nogle borgere fra Canada og Bermuda, der rejser til USA, skal have ikke-immigrantvisum.

ESTA-afslag

Rejsende der er blevet nægtet en ESTA, kan ikke rejse under VWP. Ansøg venligst om visum inden afrejsen.

Eventuelle henvendelser vedrørende ESTA-processen bør rettes til Department of Homeland Security..