Privaatsuseeskirjad

Sellel lehel:


Selle veebisaidi kasutamist puudutav oluline teave

Ameerika Ühendriikide riigidepartemang on sõlminud lepingu äriühinguga CGI Federal Inc. (edaspidi: CGI Federal), et see abistaks teda viisa taotlemisel esitatud taotlejaandmete kogumisel ja töötlemisel. CGI Federal suhtub privaatsusprobleemidesse väga tõsiselt. CGI Federal on võtnud vastu privaatsuspõhimõtted ja avaldab selle teate, et saaksite teada, kuidas käsitletakse isiklikku teavet, mida te esitate selle veebisaidi kasutamisel ja viisa taotlemisel. Kogume isikuandmeid võimalikult suures ulatuses otse andmete omanikult, sealhulgas sellel veebisaidil sisestatud isikuandmed ja viisa taotlemise käigus kogutud biomeetrilised andmed. Selle veebisaidi kasutamisega annate loa koguda, koondada, kasutada, talletada ja avalikustada isikuandmeid, mida te esitate viisateenuse osutamise nõuete kohaselt. Selle veebisaidi kasutamisega nõustute vastu võtma elektroonilisi teateid, sealhulgas interaktiivseid häälvastuseid ja kõnekeskuse kõnesid seoses teie viisataotlusega. Kui te ei soovi, et CGI Federal teiega ühendust võtab, ärge kasutage seda veebisaiti. CGI Federal kasutab teie isikuandmeid üksnes järgmistel eesmärkidel:

  • Ameerika Ühendriikide riigidepartemangule esitatavate taotlejaandmete kogumiseks;
  • isikuandmete edastamiseks Ameerika Ühendriikide riigidepartemangule või vajaduse korral isikuandmete jagamiseks CGI Federali alltöövõtjate, müüjate ja tarnijatega, et töödelda teie viisataotlust;
  • kohaldatavate õigus- ja haldusnormide ning menetluste järgimiseks;
  • kellegi tervise, turvalisuse või heaolu kaitseks;
  • meie õiguste kaitseks või vajalike õiguslike meetmete võtmiseks; või
  • nagu see on muul viisil vajalik, et täita Ameerika Ühendriikide valitsusega sõlmitud lepingut, tingimusel et selline kasutamine on seadusega lubatud ja kooskõlas teiste siin loetletud piirangutega.

 CGI Federal kogub ainult seda teavet, mis on vajalik teie taotluse töötlemiseks, ning säilitab teie isikuandmeid ainult viisamenetluse ning CGI Federali ja USA riigidepartemangu vahelise lepinguga nõutava minimaalse aja jooksul. CGI Federal võib kasutada ka sellist teavet nagu internetiprotokolli (IP) aadress, internetiteenuse pakkuja, operatsioonisüsteem, külastuse kellaaeg ja kuupäev ning muid veebisaidi kasutamise andmeid, mida veebisait kogub automaatselt statistika koostamiseks, veebisaidi kasutamise ja toimimise analüüsimiseks ja muude lepingust tulenevate aruandlusnõuete täitmiseks. Teie andmete kaitsmiseks on CGI Federal rakendanud asjakohaseid korralduslikke, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid, et takistada loata juurdepääsu teie isikuandmetele või nende loata avalikustamist.

 CGI Federal nõuab sama kõrget infoturbe taset kõigilt kolmandatelt isikutelt, kes võivad aidata teie isikuandmeid töödelda, näiteks alltöövõtjad, müüjad ja tarnijad. Interneti olemuse tõttu ei saa CGI Federal siiski tagada, et volitamata pooled ei suuda neid meetmeid kunagi rikkuda ja teie isikuandmetele ebaõigel eesmärgil juurde pääseda. Veebisait on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele ja alaealistel palutakse lubada nende eest vastutaval täiskasvanul olla abiks isikuandmete esitamisel. CGI Federal jätab endale õiguse käesolevat isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet igal ajal muuta või uuendada. Kui teil on oma isikuandmete kogumise või kasutamise kohta küsimusi, saatke need e-posti aadressil support@ustraveldocs.com