Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Sellel lehel:


KKK – COVID 19 testimine

 1. Kas USA välisministeerium hakkab viisataotlejatelt nõudma tõendit COVID-19 vaktsineerimise või testi kohta?

back to top


 

K 1:Kas USA välisministeerium hakkab viisataotlejatelt nõudma tõendit COVID-19 vaktsineerimise või testi kohta?

Hetkel ei ole meil teatada ühestki muudatusest viisanõuetes. Teavet immigrandi viisa taotlejatele esitatud vaktsineerimisnõuete kohta leiab USA välisministeeriumi veebilehelt.

 

back to top


 

KKK – üldine viisateave

 1. Kui kaua peab mu pass kehtima, et taotleda USA viisat?
 2. Kas ma vastan viisavabadusprogrammi nõuetele?
 3. Mis on ESTA-tasu ja kes peab seda tasuma?
 4. Mis juhtub, kui reisin Ameerika Ühendriikidesse ilma ESTA-loata?
 5. Kas saan taotleda mitteimmigrandiviisat Eestis, kui olen kolmanda riigi kodanik, kes elab Eestis?
 6. Kas kõik mitteimmigrandiviisade taotlejad peavad tulema USA saatkonda või konsulaati intervjuule?
 7. Mul on varsti aeguv mitteimmigrandiviisa ning soovin seda uuendada. Kas pean kogu viisa taotlemise protsessi uuesti läbima?
 8. Minu pass on aegunud, kuid USA viisa on endiselt kehtiv. Kas pean taotlema uut viisat?
 9. Mul on topeltkodakondsus. Kumba passi pean USA-sse reisimisel kasutama?
 10. Kuidas saan viisat pikendada?
 11. Kas pean täidetud viisa taotlemise vormi elektrooniliselt esitama?
 12. Mis on "administratiivne menetlemine“?
 13. Kuidas oma viisat kontrollida ja tõlgendada?
 14. Mu viisa aegub USA-s viibimise ajal. Kas see tekitab probleeme?
 15. Kuidas toimub USA-sse sisenemine?
 16. Ma ei andnud USA-st lahkudes I-94-kaarti ära. Mida pean tegema?
 17. Mul on küsimusi seoses DS-160-vormi esitamise ja kinnituslehe printimisega? Kust ma leiaksin rohkem teavet?
 18. Mul puudub Interneti-panga konto. Kas keegi teine võib minu eest maksta?
 19. Ma ei saa deposiidikviitungit alla laadida. Mida peaksin tegema? Olen üritanud kviitungile mitmest arvutist juurde pääseda.
 20. Sooviksin broneerida oma reisi niipea kui võimalik. Mis ajaks ma peaksin piletid ostma?
 21. Ma vahetasin oma nime. Kas minu USA viisa kehtib minu endise nimega?
 22. Mis informatsiooni ma peaksin jagama sotsiaalmeedia kohta, kui ma täidan DS-160 ankeeti?

back to top


 

K 1: Kui kaua peab mu pass kehtima, et taotleda USA viisat?

Teil peab olema USA-sse reisimiseks kehtiv pass, mis kehtib vähemalt kuus kuud pärast USA-s viibimist (kui riigipõhised lepingud ei sätesta teisiti).

back to top


 

K 2: Kas ma vastan viisavabadusprogrammi nõuetele?

Vastate viisavabadusprogrammi nõuetele, kui olete viisavabadusprogrammis osaleva riigi kodanik, teil on masinloetav pass, suundute ajutisele alla 90-päevasele äri- või külastusreisile, vastate teistele programmi nõuetele ning teil on elektroonilise reisiloa taotlemise (ESTA) süsteemi kaudu saadud luba.

Viisavabadusprogrammi raames reisimiseks peate olema selles programmis osaleva riigi kodanik. Viisavabadusprogrammis osalevate riikide püsielanikud vastavad viisavabadusprogrammi nõuetele ainult siis, kui nad on ka viisavabadusprogrammis osalevate riikide kodanikud. Enne USA-sse ükskõik mis eesmärgil reisimist soovitame tutvuda viisavabadusprogrammi veebisaidiga, et teha kindlaks, kas vastate viisavabadusprogrammi nõuetele.

back to top


 

K 3: Mis on ESTA-tasu ja kes peab seda tasuma?

ESTA-s registreerumine on vajalik kõigi USA-sse reisivate isikute jaoks, kes reisivad viisavabadusprogrammi raames. ESTA-s registreerumise tasu on 21 USD. Tasu võib maksta võrgus deebetkaardi või mis tahes järgmise krediitkaardiga: Visa, MasterCard, American Express või Discover. Kui teil ei ole ette nähtud tüüpi krediitkaarti, võivad kolmandad isikud (reisiagendid, perekonnaliikmed jne) ESTA-tasu teie eest maksta. Kui ESTA-loa taotlus lükatakse tagasi, tuleb tasuda ainult 4 USD.

back to top


 

K 4: Mis juhtub, kui reisin Ameerika Ühendriikidesse ilma ESTA-loata?

Viisavabadusprogrammi raames reisivad isikud, kes ei ole saanud ESTA-luba, peavad arvestama sellega, et ükski USA reisidega seotud lennuettevõte ei pruugi neid lennukipardale lubada. Kui teid siiski pardale lubatakse, peate arvestama suurte viivitustega ja võimaliku sissepääsukeeluga USA-sse, mis rakendatakse sissepääsupunktis (nt lennujaamas). ESTA-loa taotluse täitmine võtab tavaliselt vaid mõned minutid aega, luba saabub sageli vaid sekundite jooksul ning kehtib kaks aastat, kui ka loa saaja pass kehtib veel vähemalt kaks aastat. Kui pass kehtib alla kahe aasta, kehtib ESTA-luba ainult kuni passi kehtivusaja lõpuni.

back to top


 

K 5: Kas saan taotleda mitteimmigrandiviisat Eestis, kui olen kolmanda riigi kodanik, kes elab Eestis?

Viisataotlejatel soovitatakse tavaliselt viisat taotleda nende kodakondsus- või elukohariigis. Kõik Eestis legaalselt viibivad isikud võivad Eestis viisat taotleda. Taotlejad ei peaks siiski valima taotlemise kohta lähtudes sellest, kus on seda mugavam teha, või loobudes taotlemisest kodupiirkonnas seetõttu, et seal on intervjuujärjekord pikem. Taotlemise koha valimisel tuleks arvestada näiteks seda, millises konsulaarpiirkonnas saab taotleja kõige tugevamaid sidemeid näidata.

Viisa väljastamist ei saa garanteerida ning ka menetlusaja pikkust ei saa ette teatada. Kui taotlus lükatakse tagasi, ei maksta taotlustasu tagasi.

back to top


 

K 6: Kas kõik mitteimmigrandiviisade taotlejad peavad tulema USA saatkonda või konsulaati intervjuule?

Jah, peaaegu kõik taotlejad peavad intervjuule tulema. Kehtivad ainult mõned erandid. Järgmised isikud ei pea tavaliselt isiklikult kohale ilmuma:

 • A-1-, A-2-viisade taotlejad (keskvalitsuse ülesandeid täitma suunduvad ametireisijad), C-2-, C-3-viisade taotlejad (keskvalitsuse ametnikud, kes on läbisõidul tööülesannete täitmiseks) või G-1-, G-2-, G-3-, G-4-viisade taotlejad (keskvalitsuse ametnikud, kes esindavad oma riiki rahvusvahelises organisatsioonis, või rahvusvahelise organisatsiooni töötajad)
 • Alla 14-aastased lapsed, kui nende vanematel on mitteimmigrandiviisad.

back to top


 

K 7: Mul on varsti aeguv mitteimmigrandiviisa ning soovin seda uuendada. Kas pean kogu viisa taotlemise protsessi uuesti läbima?

Iga mitteimmigrandiviisa taotlemine on eraldi protsess. Peate viisat taotlema ette nähtud viisil, isegi kui teil on varem viisa olnud ja isegi kui teil on praegu kehtiv mitteimmigrandiviisa.

back to top


 

K 8: Minu pass on aegunud, kuid USA viisa on endiselt kehtiv. Kas pean taotlema uut viisat?

Ei. Kui teie viisa on endiselt kehtiv, saate USA-sse reisida kahe passiga (vana ja uue passiga) seni, kuni teie viisa kehtib ega ole kahjustatud ning vastab teie reisieesmärgi puhul vajalikule viisatüübile.  (Näide: turismiviisa, kui teie reisi põhieesmärk on turism).  Mõlemas passis peavad olema ühesugused isikuandmed ja sama nimi. Uues passis märgitud kodakondsus peab olema sama, mis viisaga passis.

back to top


 

K 9: Mul on topeltkodakondsus. Kumba passi pean USA-sse reisimisel kasutama?

Kui kumbki teie kodakondsusest ei ole Ameerika kodakondsus, siis võite taotlemisel kasutada ükskõik kumba kodakondsust. USA saatkonnale või konsulaadile esitataval viisa taotlemise vormil peate aga märkima mõlemad kodakondsused. USA kodanikud, sh topeltkodakondsusega isikud, peavad USA-sse sisenemisel ja sealt väljumisel kasutama USA passi.

back to top


 

K 10: Kuidas saan viisat pikendada?

Viisa kehtivust ei saa ühegi viisatüübi puhul pikendada. Peate taotlema uut viisat.

back to top


 

K 11: Kas pean täidetud viisa taotlemise vormi elektrooniliselt esitama?

Jah, peate täitma vormi DS-160 ning esitama prinditud DS-160-vormi kinnituslehe, kui tulete USA saatkonda või konsulaati intervjuule.

back to top


 

K 12: Mis on "administratiivne menetlemine"?

Mõned viisataotlused vajavad täiendavat administratiivset menetlemist ning seetõttu kulub pärast teie intervjuud konsulaarametnikuga veel lisaaega. Kui täiendav menetlemine on vajalik, siis teid teavitatakse sellest. Rohkem teavet administratiivse menetlemise kohta leiate sellelt konsulaarbüroo veebilehelt.

back to top


 

K 13: Kuidas oma viisat kontrollida ja tõlgendada?

Nii pea kui saate viisa kätte, kontrollige, kas kõik viisal olevad isikuandmed on õiged. Kui viisal olevad mis tahes andmed ei ühti teie passis olevate andmetega või on muul viisil valed, võtke viisa väljastanud ametkonnaga kohe ühendust.

Viisa aegumiskuupäev on viimane kuupäev, millal võite viisaga USA-sse siseneda. See ei näita seda, kui kaua võite USA-s viibida. Teie viibimisaja määrab Sisejulgeolekuosakond saabumiskohas. Kui vastate Sisejulgeolekuosakonna esitatud tingimustele teie viibimisaja suhtes, ei tohiks teil probleemi tekkida.

Täiendavat teavet oma viisa tõlgendamise kohta leiate Riigidepartemangu konsulaarosakonna veebisaidilt.

back to top


 

K 14: Mu viisa aegub USA-s viibimise ajal. Kas see tekitab probleeme?

Ei tekita. Võite viibida USA-s nii kaua ja sellistel tingimustel, nagu määras Sisejulgeolekuosakonna ametnik teie saabumisel USA-sse. See kuupäev on märgitud teie I-94-vormil ja kehtib ka siis, kui teie viisa aegub teie USA-s viibimise ajal. Lisateavet leiate siit.

back to top


 

K 15: Kuidas toimub USA-sse sisenemine?

Lennuettevõte, mille teenust kasutate, annab teile tühja tollideklaratsioonivormi 6059B. Koos reisiva perekonna puhul on vajalik vaid üks tollideklaratsioon.

Viisa ei garanteeri sissepääsu USA-sse, vaid annab välisriigist saabuvale välisriigi kodanikule õiguse reisida USA sissepääsupunkti ja taotleda luba USA-sse sisenemiseks. Sisejulgeolekuosakonna ja Ameerika Ühendriikide tolli- ja piiriteenistuse ametnikel on volitus USA-sse sisenemine lubada või keelata ning ka määrata viibimisaja pikkus. Kui tolli- ja piiriteenistuse ametnik lubab sissepääsupunktis USA-sse siseneda, siis määrab ta ka lubatud viibimisaja. Varem oli reisivate isikute jaoks see teave kirjas I-94-dokumendil. Praegu on see protsess automatiseeritud, kuid kehtivad ka mõned erandid. Reisivale isikule lüüakse reisidokumenti USA tolli- ja piiriteenistuse pitsat, millel on kirjas sissepääsu kuupäev, sissepääsu klass ja viibimistähtaeg. Lisateavet leiate USA tolli- ja piiriteenistuse veebisaidilt. Kui reisiv isik vajab I-94-vormi koopiat, et tõendada võõrisikuna registreeritust, immigratsioonistaatust või tööluba, saab selle aadressilt www.cbp.gov/I94. Riiki sisenemise teabega saate tutvuda tolli- ja piiriteenistuse veebisaidil.

back to top


 

K 16: Ma ei andnud USA-st lahkudes I-94-dokumenti ära. Mida pean tegema?

Varem said välisriikide reisijad, kellele annavad sissepääsuloa tolli- ja piiriteenistuse ametnikud, I-94-vormi (saabumis-/lahkumisandmed) paberkandjal. Nüüd on see protsess automatiseeritud, kuid kehtivad ka mõned erandid.  Kui saite I-94- või I-94W-vormi paberkandjal ning ei andnud saabumis-/lahkumisandmetega I-94-vormi lennuettevõttele või tolli- ja piiriteenistusele USA-st lahkumisel üle, siis järgige tolli- ja piiriteenistuse veebisaidil olevaid juhiseid. Ärge saatke paberkandjal olevat I-94- või I-94W-vormi USA saatkonnale või peakonsulaadile.

Kui saite sissepääsuloa ning paberil I-94-vormi asemel passi sissepääsupitsati, koostati elektrooniline I-94-dokument ning te ei saanud sellest paberkoopiat. Tolli- ja piiriteenistus registreerib teie USA-st lahkumise elektrooniliselt. Lisateavet leiate tolli- ja piiriteenistuse veebisaidilt.

back to top


 

K 17. Mul on küsimusi seoses DS-160-vormi esitamise ja kinnituslehe printimisega? Kust ma leiaksin rohkem teavet?

Meie klienditeenindus ei saa teid taotluse vormi täitmisel aidata. Kõigi DS-160-vormiga seotud küsimuste tekkimisel vaadake järgmist veebisaiti.

back to top


 

K 18. Mul puudub Interneti-panga konto. Kas keegi teine võib minu eest maksta?

Kui teil ei ole Interneti-kontot, võite kasutada kellegi teise (nt sugulaste või sõprade) pangakontot.

back to top


 

K 19. Ma ei saa deposiidikviitungit alla laadida. Mida peaksin tegema? Olen üritanud kviitungile mitmest arvutist juurde pääseda.

Deposiidikviitungi saate alla laadida alloleva lingi kaudu:

http://www.ustraveldocs.com/ee_ee/ee-niv-paymentinfo.asp.

Võite kviitungi oma arvuti kõvakettale salvestada. Selleks asetage kursor kviitungile, tehke paremklõps ning valige: Save link as (Salvesta link nimega). Dokumendi vaatamiseks peab arvutisse olema installitud uusim Adobe Acrobat Readeri tarkvara. Dokumendi esmakordsel avamisel valige rakenduse menüüst Edit (Muuda) valik Preferences (Eelistused). Seejärel avage menüüs Trust Manager (Turvahaldur) valik Change Settings (Muuda seadeid) ja valige: Allow PDF files access all websites (Luba PDF-failide juurdepääs kõigile veebisaitidele). Kinnitamiseks vajutage nuppu Ok.

Võib-olla peate oma arvutis üle vaatama ka funktsiooni JavascriptOptions. Mõnedes arvutites tuleb esmalt deposiidikviitungi eelistused aktiveerida.

Valige Acorbar Readeri rakenduse peamenüüs valik Edit (Muuda).

Seejärel valige menüüs Preferences (Eelistused) valik JavaScript.

Märkige ruut Enable Acrobat JavaScript (Luba Acrobat JavaScript). Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu Ok.

Kui tuleb veel mõni toiming teha, kuvatakse vastava probleemi lahendamise juhised kviitungil. Järgige neid juhiseid.

back to top


 

K 20. Sooviksin broneerida oma reisi niipea kui võimalik. Mis ajaks ma peaksin piletid ostma?

Viisataotlejatel ei ole soovitatav teha reisiga seotud broneeringuid seni, kuni nad on tagasi saanud oma passi koos viisaga. Parim viis vältimaks ebameeldivaid asjaolusid, mis võivad kaasneda kui pärast lennupiletite ostmist selgub, et teie viisataotlus on tagasilükatud või teil tuleb kalli hinna eest muuta oma lennukuupäevi, on oodata reisiplaanide tegemisega seni, kuni olete viisa kätte saanud.

back to top


 

K 21. Ma vahetasin oma nime. Kas minu USA viisa kehtib minu endise nimega?

Kui teie nimi vahetus seaduslikult kas läbi abielu, lahutuse või kohtuotsuse kaudu, peate hankima uue passi. Kui te olete oma uue passi kätte saanud,USA Välisministeerium soovitab teil taotleda uut USA viisat kergendamaks teie reisimist USA vahelt.

back to top


 

Mis informatsiooni ma peaksin jagama sotsiaalmeedia kohta, kui ma täidan DS-160 ankeeti?

USA Välisministeerium uuendas 31. mail 2019 taotlusvorme, et nõuda lisainformatsiooni, sealhulgas ka andmeid sotsiaalmeediast, enamikult USA immigrandi- ja mitteimmigrandi viisa taotlejatelt üle kogu maailma. Lisainformatsiooni leiate siit.

back to top


 

KKK – viisa väljastamisest keeldumine

 1. Mis on jaotis 214(b)?
 2. Kuidas saab taotleja “tugevaid sidemeid” tõendada?
 3. Kas viisa väljastamisest keeldumine jaotise 214(b) alusel kehtib jäädavalt?
 4. Kes saab mõjutada konsulaarametnikku otsust muutma?

Ameerika Ühendriigid on avatud ühiskond. Erinevalt paljudest teistest riikidest ei pea enamik USA külastajaid läbima sisekontrolle, nt ei pea nad end kohalikes omavalitsustes registreerima. Meie immigratsiooniseaduse kohaselt peavad kõik konsulaarametnikud suhtuma kõigisse viisataotlejatesse kui potentsiaalsetesse immigrantidesse seni, kuni taotleja suudab vastupidist tõendada. Enne külastus- või õpilasviisa väljastamist peate tõendama, et lahkute kindlasti USA-st. Nii saate ilma ebameeldivusi kohtamata reisida.

back to top


 

K 1: Mis on jaotis 214(b)?

Jaotis 214(b) on migratsiooni- ja kodakondsusseaduse (Immigration and Nationality Act; INA) osa. See ütleb järgmist.

(b) Iga võõramaalast (v.a mitteimmigrandid, keda on kirjeldatud jaotise 101(a)(15) lõigus (L) või (V), ja v.a mitteimmigrandid, keda on kirjeldatud jaotise 101(a)(15)(H)(i) mis tahes sättes, v.a selle jaotise alapunktis (b1)) tuleb käsitleda immigrandina, kuni ta suudab viisa taotlemise ajal konsulaarametnikule ja sissepääsuavalduse esitamisel immigratsiooniametnikele tõendada, et ta vastab jaotise n 101(a)(15) alusel mitteimmigrandistaatusele. Kõik võõramaalased, kes on mis tahes välismaise valitsuse või mis tahes rahvusvahelise organisatsiooni ametnikud või töötajad, kellele on rahvusvaheliste organisatsioonide puutumatuse seaduse  alusel tagatud eesõigused, erandid ja puutumatus, või kes on selliste võõramaalaste abilised, teenijad, töötajad või lähedased perekonnaliikmed, saavad immigrandiviisat taotleda ja immigrandina Ameerika Ühendriikidesse siseneda, kui nad täidavad loobumisdokumendi nii, nagu on sätestatud jaotises 247(b).

Meie konsulaarametnike töö on keeruline. Nad peavad väga lühikese aja jooksul otsustama, kas vaatluse all olev isik vastab lühiajalise viisa väljastamise tingimustele. Enamikul juhtudel tehakse otsus pärast lühikest intervjuud. Lähtutakse ka sellest, milliseid sidemete tõendeid taotleja esitab. Külastus- või õpilasviisa tingimustele vastamiseks peab taotleja vastama ka vastavalt INA jaotise 101(a)(15)(B) või (F) nõuetele. Kui taotleja nendele nõuetele ei vasta, ei väljastata talle INA jaotise 214(b) alusel viisat. Kõige rohkem selliseid viisa väljastamisest keeldumisi tuleneb nõudest, et potentsiaalsel külastajal või õpilasel peab olema väljaspool USA-d elukoht, millest tal ei ole kavatsust loobuda. Sellise elukoha olemasolu tõendamiseks peavad taotlejad näitama, et neil on oma elukohaga sidemed, mis lubavad neil USA-s ainult ajutiselt viibida. Seaduse kohaselt on taotleja see, kes peab neid sidemeid suutma tõendada.

back to top


 

K 2: Kuidas saab taotleja “tugevaid sidemeid” tõendada?

Sidemed tähistavad teie elu eri aspekte, mis seovad teid teie elukohariigiga: Tugevate sidemete määratlus oleneb riigist, linnast ja isikust. Mõned näited on järgmised:

 • teie töö;
 • teie kodu ja/või
 • teie suhted perekonna ja sõpradega.

Viisaintervjuude käigus vaatavad konsulaarametnikud iga taotluse eraldi üle ja arvestavad taotleja olukorda, reisiplaane, rahalisi vahendeid ja USA-väliseid sidemeid, mis tagavad, et taotleja pärast ajutist viibimist USA-st lahkub.

back to top


 

K 3: Kas viisa väljastamisest keeldumine jaotise 214(b) alusel kehtib jäädavalt?

Ei. Kui lähtuvalt jaotisest 214(b) viisa väljastamisest keeldutakse või otsustatakse, et taotleja ei vasta nõutele, kehtib see ainult konrteetse taotluse kohta. Kui toimik suletakse, ei saa konsulaarosakond enam protsessi jätkata. Apellatsioonivõimalus puudub. Kui leiate, et viisa taotlemisega seoses tuleks arvesse võtta täiendavat teavet või teie olukord on pärast viimast taotlemist oluliselt muutunud, võite esitada uue viisataotluse. Uue taotluse esitamiseks peate täitma uue taotlusvormi, maksma taotlustasu ja määrama uue intervjuu aja. Kui kavatsete uue viisataotluse esitada, siis vaadake USA saatkonna veebisaiti, kust leiate uue taotlemise juhised.

back to top


 

K 4: Kes saab mõjutada konsulaarametnikku otsust muutma?

Immigratsiooniseaduse kohaselt teeb viisa väljaandmisest keeldumise otsuse välismaal asuv konsulaarametnik. Nende otsus on kõigi viisajuhtumite puhul lõplik. USA Riigidepartemangul on määrusekohaselt õigus vaadata konsulaarametniku otsused üle, kuid see õigus on piiratud seaduse tõlgendamisega, faktide üle otsustamist see ei hõlma. Selliste viisa väljastamisest keeldumiste üle otsustamisel on küsimus, kas taotlejal on USA-st väljaspool vajalik elukoht, faktiline küsimus. Seetõttu on sellele küsimusele vastuse leidmine meie välisteenistuse esindustes töötavate konsulaarametnike ainupädevuses. Taotleja saab mõjutada esinduse viisa väljastamisest keeldumist ainult nii, et esitab enne selle otsuse tegemist uusi veenvaid tõendeid tugevate sidemete kohta.

Muude kui jaotisest 214(b) tulenevate viisa väljastamisest keeldumise põhjuste kohta leiate teavet Riigidepartemangu konsulaarosakonna veebisaidilt.

back to top


 

KKK – äri-/turismiviisa

 1. Kui kaua saan USA-s turismi- või äriviisaga viibida?
 2. Minu külastusviisa (B-1/B-2) aegub pärast USA-sse saabumise kuupäeva. Kas pean enne USA-st lahkumist uue viisa saama?
 3. Minu USA viisa aegub järgmise kuue kuu jooksul Kas pean uut viisat taotlema pärast praeguse viisa aegumist või saan seda juba ette taotleda?
 4. Mu praegune USA viisa väljastati siis, kui töötasin eelmisel töökohal. Nüüd töötan uues ettevõttes uuel ametikohal ning mu uus tööandja soovib, et osaleksin järgmisel kuul USA-s toimuval konverentsil. Kas võin sama viisat kasutada või pean taotlema uut viisat?
 5. Mu laps õpib Ameerika Ühendriikides. Kas võin tema juurde elama minna?

back to top


 

K 1: Kui kaua saan USA-s turismi- või äriviisaga viibida?

USA mitteimmigrandiviisa annab teile loa reisida Ameerika Ühendriikide sissepääsupunkti (lennujaam/sadam). Kui saabute sissepääsupunkti, määrab teie sisenemist menetlev tolli- ja piiriteenistuse ametnik, kui kaua te võite riigis viibida. Sissesõidupunkti võite reisida mitteimmigrandiviisa kehtivusajal kuni viisa viimase kehtivuskuupäevani, sh viimasel kehtivuskuupäeval. Viisa kehtivusaeg ei näita, kui kaua võite legaalselt USA-s viibida, teie viibimisaja saab määrata ainult tolli- ja piiriteenistuse ametnik teie saabumisel USA-sse.

back to top


 

K 2: Minu külastusviisa (B-1/B-2) aegub pärast USA-sse saabumise kuupäeva. Kas pean enne USA-st lahkumist uue viisa saama?

Võite USA-sse saabuda kuni viisal märgitud viimase kehtivuskuupäevani. Tolli- ja piiriteenistuse ametnik määrab teie saabumisel USA-sse teie viibimisaja pikkuse. Teie viisa võib aeguda ka siis, kui viibite veel Ameerika Ühendriikides. Peate aga kindlasti jälgima, et te ei jää USA-sse kauemaks, kui ametnik lubas.

back to top


 

K 3: Minu USA viisa aegub järgmise kuue kuu jooksul. Kas pean uut viisat taotlema pärast praeguse viisa aegumist või saan seda juba ette taotleda?

Te ei pea ootama, kuni teie praegune viisa aegub. Võite taotleda uut viisat ka siis, kui teie praegune viisa kehtib.

back to top


 

K 4: Mu praegune USA viisa väljastati siis, kui töötasin eelmisel töökohal. Nüüd töötan uues ettevõttes uuel ametikohal ning mu uus tööandja soovib, et osaleksin järgmisel kuul USA-s toimuval konverentsil. Kas võin sama viisat kasutada või pean taotlema uut viisat?

Kui teie äri- või turistiviisa on kehtiv, võite USA-sse sõita sama viisaga.

back to top


 

K 5: Mu laps õpib Ameerika Ühendriikides. Kas võin tema juurde elama minna?

Lapsele võite külla sõita B-1-/B-2-viisaga (või reisida viisavabadusprogrammi raames, kui see on kohalduv). Lapse juurde elama jääda tohite ainult siis, kui teil endal on immigrandi-, töö- või õpilasviisa.

back to top


 

KKK – tööviisa

 1. Mis on elamis-/tööloa avaldus?
 2. Kas võin saada viisa juhutööde tegemiseks?
 3. Kas ajutise tööviisa taotlemisel kehtib vanusepiirang?
 4. Kas minu USA-s elav sugulane võib mu tööviisa kinni maksta?
 5. Millal võin USA-sse siseneda?
 6. Kes maksab pettuse tõkestamise ja avastamise tasu ja millal see tuleb maksta?

back to top


 

K 1: Mis on elamis-/tööloa avaldus?

Enne ajutise tööviisa taotlemist USA saatkonnas või konsulaadis peab teil olema USCIS-i heaks kiidetud I-129-vorm, mis on mitteimmigrandist töötaja tööloa avaldus. Selle avalduse peab esitama teie tulevane tööandja kuni kuus kuud enne potentsiaalset tööleasumise kuupäeva. Teie tööandja peab esitama tööloa avalduse kuue kuu jooksul nii varakult kui võimalik, et menetlemiseks oleks piisavalt aega. Kui tööloa avaldus kiidetakse heaks, saadetakse teie tööandjale I-797-kinnitusvorm (Notice of Action). Lisateabe saamiseks külastage migratsiooni- ja kodakondsusametile kuuluvat ajutisi töötajaid puudutavat veebilehte.

Märkus. Teie tööloa avalduse heakskiidu kontrollimiseks vajab USA saatkond või konsulaat teie tööloa avalduse I-129 kviitunginumbrit ning heaks kiidetud I-797-vormi. Võtke need mõlemad dokumendid intervjuule kaasa.

back to top


 

K 2: Kas võin saada viisa juhutööde tegemiseks?

Ei. Juhutööde kohta kehtivat viisat ei ole. Kõik taotlejad, kes plaanivad töötada USA-s, peavad enne viisaintervjuud saama heakskiidu tööloa avaldusele.

back to top


 

K 3: Kas ajutise tööviisa taotlemisel kehtib vanusepiirang?

Ei.

back to top


 

K 4: Kas minu USA-s elav sugulane võib mu tööviisa kinni maksta?

Ei, ainult teie tööandja võib selle tasu maksta.

back to top


 

K 5: Millal võin USA-sse siseneda?

Tohite USA-sse siseneda kuni 10 päeva enne esimest tööleasumise kuupäeva, nagu on märgitud I797-dokumendil või teie tööpakkumiskirjas.

back to top


 

K 6: Kes maksab pettuse tõkestamise ja avastamise tasu ja millal see tuleb maksta?

L-1-viisaga reisiv taotleja, kellel on üldine tööluba, peab maksma peab pettuse tõkestamise ja avastamise tasu. Üksikute L-, H-1B- ja H-2B-töölubade avalduste puhul tasub USA-poolne tööloa taotleja pettuse ja avastamise tasu USA migratsiooni- ja kodakondsusametile tööloa avalduse esitamisel.

back to top


 

KKK – õpilasviisa

 1. Mis on I-20 ja kuidas ma selle saan?
 2. Kui varakult peaksin õpilasviisa taotlemist alustama?
 3. Sain viisa kätte. Millal tohin reisi alustada?
 4. Kas külastusviisaga isik võib külastaja asemel saada õpilase staatuse, kui ta saab USA-s olles mõnda kooli sisse ja saab I-20-dokumendi?
 5. Mis saab siis, kui saan I-20-dokumendi esialgse kooli asemel teise kooli?
 6. Töötasin H-1B-viisaga, nüüd astusin ülikooli ja vastan F1-viisa nõuetele. Kas pean naasma oma elukohariiki, et taotleda USA viisat?
 7. Kas F-1-viisaga õpilane võib USA-s töötada?
 8. Mis on SEVIS-süsteem ja kuidas see mind puudutab?

back to top


 

K 1: Mis on I-20 ja kuidas ma selle saan?

I-20-vorm on USA Valitsuse ametlik vorm, mille väljastab akrediteeritud kool. See dokument on mitteimmigrandist õpilasele vajalik F-1- või M-1-viisa taotlemiseks. I-20-vorm kehtib vastuvõtutõendina ning sisaldab teavet, mis on vajalik SEVIS-e I-901-tasu maksmiseks, viisa taotlemiseks või viisastaatuse muutmiseks ning sissepääsuks USA-sse. I-20-dokumendil on õpilase SEVIS-e identifitseerimisnumber, mis algab N-tähega, millele järgneb üheksa numbrit. See kood asub paremas ülanurgas triipkoodi kohal.

back to top


 

K 2: Kui varakult peaksin õpilasviisa taotlemist alustama?

Soovitame teil mitteimmigrandist õpilase viisa taotlemist alustada kohe, kui saate I-20. Viisa taotluse võite esitada ükskõik millal, et reisi võimalikult vara ja õigeaegselt alustada. Õpilasviisa tohib siiski ainult kuni 365 päeva enne I-20-s märgitud kooli alguskuupäeva väljastada.

back to top


 

K 3: Sain viisa kätte. Millal tohin reisi alustada?

Esialgse sisenemise korral võite USA-sse siseneda 30 päeva jooksul enne õppekursuse algust, mis on kirjas teie I-20-dokumendil, olenemata sellest, millal teie viisa väljastati.

back to top


 

K 4: Kas külastusviisaga isik võib külastaja staatuse asemel saada õpilase staatuse, kui ta saab USA-s olles mõnda kooli sisse ja saab I-20-dokumendi?

Jah. Mitteimmigrandiviisa staatuse muutmist saate tavaliselt taotleda, kui sisenesite Ameerika Ühendriikidesse seaduspäraselt mitteimmigrandiviisaga, kui teie mitteimmigrandi staatus kehtib edasi, kui te ei ole oma staatusega seotud tingimusi rikkunud ning kui te ei ole toime pannud midagi, mis muudab teid viisa taotlemiseks sobimatuks. Lisateabe saamiseks külastage USA kodakondsus- ja migratsiooniameti veebisaiti.

back to top


 

K 5: Mis saab siis, kui saan I-20-dokumendi esialgse kooli asemel teise kooli?

Kui saite I-20-dokumendi pärast intervjuu aja määramist, saate USA konsulaarametnikku intervjuu käigus uuest I-20-dokumendist teavitada.

back to top


 

K 6: Töötasin H-1B-viisaga, nüüd astusin ülikooli ja vastan F1-viisa nõuetele. Kas pean naasma oma elukohariiki, et taotleda USA viisat?

Ei. Kui viibite juba Ameerika Ühendriikides, ei pea te uut viisat taotlema, sest viisa on vajalik ainult USA-sse sisenemiseks. Võtke ühendust USA kodakondsus- ja migratsiooniametiga, kui peate staatust muutma. Kui te riigist lahkute, peate siiski õpilasviisat taotlema, et USA-sse uuesti siseneda.

back to top


 

K 7: Kas F-1-viisaga õpilane võib USA-s töötada?

F-viisaga täisajaga õpilased võivad töötada ülikoolilinnakus kuni 20 tundi nädalas. Pärast üheaastast tudengi staatust võib taotleja taotleda tööd ka ülikoolilinnakust väljaspool, kui tal on USA kodakondsus- ja migratsiooniameti luba. Lisateabe saamiseks võtke ühendust õpilaste nõustajaga.

back to top


 

K 8: Mis on SEVIS-süsteem ja kuidas see mind puudutab?

Õpilas- ja vahetusprogrammi süsteemi (SEVIS) nõude järgi peavad koolid ja vahetusprogrammid kontrollima kõigi uute ja õpinguid jätkavate õpilaste immatrikuleerimisstaatust. Enne viisa väljastamist peavad viisataotlejad maksma SEVIS-e tasu. Rohkem teavet leiate SEVIS-e veebisaidilt.

back to top


 

KKK – vahetusprogrammis osaleva külastaja viisa

 1. Sain viisa kätte. Millal tohin reisi alustada?
 2. Mis on SEVIS-süsteem ja kuidas see mind puudutab?
 3. Mis on „kahe aasta reegel“?
 4. Kas kahe aasta reeglist on võimalik vabastus saada?

back to top


 

K 1: Sain viisa kätte. Millal tohin reisi alustada?

Vahetuskülastajad võivad Ameerika Ühendriikidesse siseneda mitte varem kui 30 päeva  enne programmi alguseskuupäeva, nagu on kirjas DS-2019-vormis, olenemata sellest, millal teie viisa väljastati.

back to top


 

K 2: Mis on SEVIS-süsteem ja kuidas see mind puudutab?

Õpilas- ja vahetusprogrammi süsteemi (SEVIS) nõude järgi peavad koolid ja vahetusprogrammid kontrollima kõigi uute ja õpinguid jätkavate õpilaste immatrikuleerimisstaatust. Enne viisa väljastamist peavad viisataotlejad maksma SEVIS-e tasu. Rohkem teavet leiate SEVIS-e veebisaidilt.

back to top


 

K 3: Mis on „kahe aasta reegel“?

“Kahe aasta reegel” on üldine termin, mida kasutatakse USA immigratsiooniseaduse jaotise kohta, mille järgi peavad paljud vahetuskülastajad pärast vahetuskülastuse lõppu naasma oma riiki ja viibima seal vähemalt kaks aastat. Seejärel saavad nad teatud viisadega, eelkõige H-1-, L-1- ja K-1-immigrandiviisadega USA-sse tagasi pöörduda. J-1-viisa väljastamisel märgitakse teie DS-2019-dokumendile, kas kahe aasta reegel kehtib teile või mitte. See on ainult esialgne otsus. Lõplik otsus tehakse siis, kui te hiljem soovite taotleda H-1-, L-1-, K-1- või immigrandiviisat.

J-1-viisade omanikud, kellele kehtib kahe aasta reegel, ei tohi USA-sse jääda ega taotleda staatuse muutmist keelatud mitteimmigrandistaatuseks (nt J-1-viisa asemel H-1-viisat) ega taotleda legaalse püsielaniku staatust (roheline kaart), kui nad ei ole eelnevalt kaheks aastaks koju naasnud või kui nad ei ole saanud selle reegli täitmisest ametlikku vabastust. See, kas teile kehtib kahe aasta reegel, sõltub paljudest asjaoludest, sh rahastusallikast ja teie riigi „vajalike erialade esindajate loendist“. See ei olene teie USA-s viibimise kestusest.

back to top


 

K 4: Kas kahe aasta reeglist on võimalik vabastus saada?

Võib nii olla. Kahe aasta reegli täitmisest võib vabastuse saada ainult Riigidepartemangu viisaosakonnast. Viisaosakond langetab lõpliku otsuse, kas peate seda reeglit täitma või mitte, olenemata sellest, mis on teie passi märgitud. Kui peate kahe aasta reeglit täitma, siis on teil võimalik ka vabastus hankida. Isegi kui peate kahe aasta reeglit täitma, võite siiski vastata turismiviisa või mõne muu mitteimmigrandiviisa (v.a ülalnimetatud viisad) nõuetele.

back to top


 

KKK – transiidi-/laevameeskonna viisa

 1. Planeerin USA-s ühe päeva peatuda ning järgmisel päeval lennukiga teise riiki sõita. Kas pean C-1-viisat või B-1/B-2-viisat taotlema?

back to top


 

K 1: Planeerin USA-s ühe päeva peatuda ning järgmisel päeval lennukiga teise riiki sõita. Kas pean C-1-viisat või B-1/B-2-viisat taotlema?

Kui soovite USA-st läbisõidul ümberistumist oodates näiteks oma sõpru külastada või vaatamisväärsustega tutvuda, siis peate vastama selleks ette nähtud viisatüübile ja selle viisa (nt B-2-viisa) taotlema.

back to top


 

KKK – vaimuliku viisa

 1. Taotlen vaimuliku viisat, kuid puudub heakskiidetud tööluba. Olen enne Ameerika Ühendriikides R-1-viisaga viibinud ning siis minult tööloa avaldust ei nõutud. Kas saan taotleda R-1-viisat ilma tööloata, sest mul on juba R-1-viisa enne olnud?

back to top


 

K 1: Taotlen vaimuliku viisat, kuid puudub heakskiidetud tööluba. Olen enne Ameerika Ühendriikides R-1-viisaga viibinud ning siis minult tööloa avaldust ei nõutud. Kas saan taotleda R-1-viisat ilma tööloata, sest mul on juba R-1-viisa enne olnud?

Heakskiidetud tööloa avalduse nõue jõustus 28. novembril 2008. a. Kõik R-1-mitteimmigrandiviisa taotlejad peavad saama USA kodakondsus- ja migratsiooniametilt (USCIS) heakskiidetud tööloa. Lisateabe saamiseks külastage USA kodakondsus- ja migratsiooniameti veebisaiti.

back to top


 

KKK – passi jälgimine

 1. Miks tohib ühes ümbrikus ainult üks pass olla? Miks puuduvad perekonna soodustused?
 2. Kuidas saan oma passi pärast intervjuud tagasi?
 3. Mis mu passiga juhtub, kui mind ei ole kulleri saabumisel kodus?
 4. Milliseid isikutõendeid peab isikutõendamisel kasutama?
 5. Kas keegi teine võib minu asemel mu passi vastu võtta?
 6. Kas pean kullerteenuste eest tasuma?

back to top


 

K 1: Miks tohib ühes ümbrikus ainult üks pass olla? Miks puuduvad perekonna soodustused?

Kulleri turva- ja ohutusnõuete tõttu tuleb iga passi eraldi jälgida.

back to top


 

K 2: Kuidas saan oma passi pärast intervjuud tagasi?

Passi saate kätte asukohas, mille valisite intervjuu aja määramisel. Kui soovite seda kohta muuta, võite seda teha kuni intervjuukuupäevani kell 23.59. 

back to top


 

 


 

K 4: Mis mu passiga juhtub, kui mind ei ole kulleri saabumisel kodus?

Kuller toob teie passi ainult sellele aadressile, mille intervjuu aja määramisel valisite. Kui kuller ei saa teie passi üle anda, sest te ei ole näiteks kodus, siis jätab kuller teile teate, et pass asub lähimas postkontoris. Kui teile passi 14 päeva jooksul kätte ei toimetata, viiakse see USA saatkonda või konsulaati tagasi. Kui nii juhtub, võtke abi saamiseks klienditeenindusega ühendust.

back to top


 

K 5: Kas passi peab kindlasti mulle koju toimetama?

Ei. Passi võib viia ka teie töökohta või perekonnaliikme kätte. Kui pass toimetatakse kellegi teise kätte kui teie, siis peab vastuvõtja esitama ametliku fotoga isikut tõendava dokumendi, et kinnitada teie passi vastuvõtmine.

Passi võite kätte saada ka Pickup punktist ning see teenus on tasuta. Lisateavet leiate siit.

back to top


 

K 6: Kas keegi teine võib minu asemel mu passi vastu võtta?

Jah. Teie esindaja (isegi kui ta on perekonnaliige) peab aga passi vastuvõtmiseks esitama järgmised dokumendid.

 • tema enda ametlik fotoga isikut tõendav originaaldokument

Kui te valita Pickup teenuse, siis peab passi kättesaajal olema volikiri. Lisateavet leiate siit.

back to top


 

K 7: Kas pean kullerteenuste eest tasuma?

Jah. Premium Home Delivery kullerteenus on tasuline. Pickup teenus on tasuta. Lisateavet leiate siit.

back to top


 


 

KKK - Taotluse profiil

 1. Kuidas ma taastan oma salasõna?
 2. Mida ma peaksin tegema, kui kolin teise riiki peale seda, kui olen loonud konto lehel www.ustraveldocs.com, aga ei ole veel viisataotluse protsessi alustanud ja sooviksin seda teha teises riigis, mitte seal, kus konto tegin?

K.1 Kuidas ma taastan oma salasõna?

Vajutage Forgot Your Password? lingile lehekülje allosas. Sisestage oma e-posti aadress Username väljale ja vajutage Submit. Sisestatav e-posti aadress peab olema sama, mida kasutasite konto loomiseks viisataotluse protsessi alguses. Uus salasõna saadetakse teie e-posti aadressile.

Tähelepanu: Kiri koos uue salasõnaga tuleb aadressilt no-reply@ustraveldocs.com. Mõned e-posti rakendused on seadistatud nii, et kirjad tundmatutelt aadressidelt saadetakse spämmi või rämpsposti kausta. Kui te ei ole saanud teadet oma postkasti, siis palun kontrollige ka spämmi ja rämpsposti kaustu.

back to top


 

K.2 Mida ma peaksin tegema, kui kolin teise riiki peale seda, kui olen loonud konto lehel www.ustraveldocs.com aga ei ole veel viisataotluse protsessi alustanud ja sooviksin seda teha teises riigis, mitte seal, kus konto tegin?

Te ei pea looma uut kontot, kui uus riik asub CGI haldusalas. Lihtsalt kontakteeruge meiega läbi Võta Meiega Ühendust osa kaudu sellel leheküljel http://ustraveldocs.com/ee_ee/ee-main-contactus.asp, andke meile teada oma passinumber, UID või e-posti aadress, et me leiaks teie konto, saaks seda uuendada ning edastada riiki, kus te plaanite viisat taodelda. Kui te soovite viisat taodelda riigis, mis asub väljaspool CGI haldusala, peate looma uue konto. Meeldetuletuseks: viisataotluse tasusid, mis on makstud ühes riigis, ei saa üle kanda teise riiki

back to top

KKK - Viisa dokumendid ja Moderniseeritud Immigrandi Viisa

 

 1. Käisin hiljuti saatkonnas/konsulaadis immigrandi viisa intervjuul ja sain kätte oma viisaga passi. Kuid ma ei saanud lisa dokumente kinnises ümbrikus, mida võtta kaasa USA-sse suunduvale lennukile. Minu advokaat/taotleja/sõbrad ütlevad, et nende dokumentideta ei saa ma lennata. Mida ma peaksin tegema?
 2. Ma ei mäleta kas esitasin oma tsiviil ja finants dokumendid elektrooniliselt või e-maili teel. Kas on muid viise kuidas kindlaks teha ,et minu visa anti välja paberiteta protsessi alt?
 3. Ma tean inimesi kes on saanud kätte oma Immgrandi viisad ja on pidanud ümbrikusse suletud käes kandma USA siseneimispunkti. Miks on nende jaoks protsess erinev?

K.1 Käisin hiljuti saatkonnas/konsulaadis immigrandi viisa intervjuul ja sain kätte oma viisaga passi. Kuid ma ei saanud lisa dokumente kinnises ümbrikus, mida võtta kaasa USA-sse suunduvale lennukile. Minu advokaat/taotleja/sõbrad ütlevad, et nende dokumentideta ei saa ma lennata. Mida ma peaksin tegema?

Riigi ministeerium on alustanud osade immigrandi viisade elektroonilist töötlemist. Kui Riiklik Viisakeskus või saatkond mis Teie vajaliku viisa intervjuu läbi viis - ei nõudnud elektroonilist tsiviil ja finants dokumentide üleslaadimist CEAC portaali, anti Teie viisa välja uue elektroonilise protsessi kaudu. Kui Teid intervjueerinud saatkond/konsulaat ei teavitanud Teid vastupidisest, ei ole nõutud käsitsi dokumentide kaasas kandmine nende esitamiseks USA sisenemisväravas.Võite olla kindel ,et Teie dokumendid edastati elektrooniliselt Sisejulgeoleku osakonda, Tolli ja Piirivalve osakonda (DHS/CBP), agentuuri mis kontrollib kõiki immigrante kes sisesenevad maale. Kui te saabute immigratsiooni kontrolli USA-sse sisenemispunktis on Tolli ja Piirivalve ametnikul olemas kogu informatsioon , et töödelda Teie sisenemist USA-sse. Uus elektrooniline süsteem ühtlustab Teie immigrandi viisa ja USA-sse sisenemise protsessi.

K.2 Ma ei mäleta kas esitasin oma tsiviil ja finants dokumendid elektrooniliselt või e-maili teel. Kas on muid viise kuidas kindlaks teha ,et minu visa anti välja paberiteta protsessi alt?

Jah. Vaata oma Viisat. Kui Teie ei vaja paberdokumente, asetseb Teie foto all, paremas nurgas märkus "IV DOCS in CCD".

K.3 Ma tean inimesi kes on saanud kätte oma Immgrandi viisad ja on pidanud ümbrikusse suletud käes kandma USA siseneimispunkti. Miks on nende jaoks protsess erinev?

 Osade viisade elektrooniline töötlemine algas aastal 2018. Kõikide erinevate viisa tüüpide elektrooniliseks muutmine võtab aega mitmeid aastaid. Kuni see protsess pole toimunud, peavad osad immigrandi viisa omanikud kaasas kandma suletud ümbrikus dokumente USA sisenemispunkti. Nendel isikutel ei ole viisa all paremas nurgas märkust "IV DOCS in CCD".