Taotlus vajab täiendavat menetlemist

Sellel lehel:


Ülevaade

Jaotise 221(g) kohaselt lükatakse taotlus tagasi siis, kui taotlusest puudub oluline teave või taotlus vajab veel administratiivset menetlemist. Teid intervjueeriv konsulaarametnik teatab intervjuu lõpus, kas teie taotlus lükatakse 221(g) alusel tagasi, sest vajalik on täiendav teave. Ametnik annab ka teile teada, et teie taotlus vajab veel administratiivset menetlemist või palub teil edastada täiendavat teavet.

Kui vajalik on täiendav teave, annab ametnik teile teada, kuidas see edastada. Selle protsessi osana antakse teile kirjalik dokument ja teil on taotluse esitamise kuupäevast alates 12 kuud aega, et edastada vajalikud dokumendid. Uut viisa taotluse tasu maksma ei pea. Kui möödas on üks aasta ja taotlus on jaotise 221(g) alusel tagasi lükatud, siis jaotise 203(e) kohaselt taotluse menetlemine lõpetatakse.

Kui USA saatkond või konsulaat palus teilt täiendavaid andmeid või dokumente, siis peate need dokumendid viima Eesti Posti kontorisse. Sellel veebilehel on kirjas, kuidas edastada oma dokumendid USA saatkonda või konsulaati saatmiseks.

Muu teave

Mõned tagasi lükatud viisataotlused vajavad täiendavat menetlemist. Kui täiendav menetlemine on vajalik, siis konsulaarametnik informeerib taotlejat intervjuu lõppedes. Täiendava menetlemise kestus varieerub sõltuvalt iga juhtumi konkreetsetest asjaoludest. Enne täiendava menetlemise kohta päringu esitamist tuleb taotlejatel oodata vähemalt 180 päeva alates intervjuu toimumise päevast või täiendavate dokumentide esitamisest, välja arvatud hädaolukorras reisimise korral, mille põhjusteks on tõsised haigused, vigastused või lähedase pereliikme surm.

Oma taotluse olekut saate kontrollida mis tahes ajal järgmisel veebisaidil.