Immigrandiviisat puudutav teave

Sellel lehel:


Ülevaade

Enne kui Ameerika Ühendriikidesse immigreeruda sooviv isik hakkab viisat taotlema, peab USA kodakondsus- ja migratsiooniamet (USCIS) tema elamis-/tööloa avalduse heaks kiitma. Elamis-/tööloa avalduse esitab vastav sugulane või potentsiaalne tööandja Ameerika Ühendriikides asuvale USA kodakondsus- ja migratsiooniameti kontorile. Immigrandi elamis-/tööloa avaldust puudutav täpsem teave on saadaval USCIS-i veebisaidil. Isik, kelle elamis-/tööluba kiideti heaks ja kelle prioriteedikuupäev on taotluse menetlemiseks aktiivne (kui see on kohaldatav), võib alustada immigrandiviisa või K-mitteimmigrandiviisa taotlemist.

Tööloa avaldused

Kuna USA kodakondsus- ja migratsiooniametil Eestis riiklikku esindust ei ole, peavad alates 15. augustist 2011 Eestis asuvad elamis-/tööloa avalduste esitajad saatma täidetud I-130-vormi posti teel USCIS-i Chicago Lockboxi. USA saatkonnad ja konsulaadid, kellel puudub USCIS-i esindaja, saavad I-130-vorme vastu võtta ja menetleda ainult erandtingimustel, mis on esitatud allpool. See muudatus ei puuduta I-130-vorme, mis edastati nõuetekohaselt enne 2011. a 15. augustit väljaspool Ameerika Ühendriike asuvatele USA saatkondadele või konsulaatidele, kus puudub USCIS-i esindaja.

USCIS Chicago Lockboxi aadressid tavapostisaadetiste jaoks:
USCIS
P.O. Box 804625
Chicago, IL 60680-4107

USCIS Chicago Lockboxi aadressid ekspressposti- ja kullerpostisaadetiste jaoks:
USCIS
Attn: I-130
131 South Dearborn-3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517

Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas I-130-vormi USCIS Chicago Lockboxi kaudu esitada, vaadake USCIS-i veebisaiti http://www.uscis.gov või võtke Ameerika Ühendriikides asuva USCIS-iga ühendust telefoninumbril 1-800-375-5283

USA kodakondsus- ja migratsiooniameti immigranditasu

1. veebruaril 2013. a jõustus seadus, mille kohaselt kõik väljaspool USA-d asuvad üksikisikud, kellele on väljastatud viisa, peavad enne USA-sse reisimist maksma 220.00 USD USCIS-I immigranditasu.  Uuest tasust on vabastatud ainult potentsiaalsed adoptiivvanemad, kelle laps/lapsed sisenevad Ameerika Ühendriikidesse orbusid puudutava või Haagi konventsiooni alusel; Iraagist või Afganistanist pärit teatud immigrandid, kelle on oma teenistusse palganud USA valitsus; naasvad residendid ja isikud, kellele väljastatakse K-viisa.  Küsimuste korral vaadake allolevat USCIS-I veebisaiti, kus on kirjas uut tasu puudutav teave. www.USCIS.gov/immigrantfee.

Erandlik elamis-/tööloa avalduse esitamine

Alates 15. augustist 2011 võivad elamis-/tööloa taotlejad, kes leiavad, et nende olukord on erandlik, paluda konsulaarosakonnal elamis-/tööluba vastu võtta. Iga taotlust hinnatakse eraldi.

Elamis-/tööloa avalduse esitaja, kes soovib esitada I-130-vormi, peab võtma ühendust konsulaarosakonnaga, et taotleda oma loa avalduse erandlikku menetlemist. Elamis-/tööloa avalduse esitaja peab ka detailselt olukorda selgitama. Konsulaarosakond esitab seejärel erandliku menetlemise taotluse USCIS-e kontorile, kellel on kohtualluvus USA saatkonna või konsulaadi suhtes. USCIS määratleb, kas tegemist on erandliku olukorraga, mille puhul saab rakendada erandlikku menetlust tavapärase menetluse asemel. USCIS kirjeldab oma veebisaidil olukordi, mida võidakse arvestada erandlike olukordadena.

Meditsiinilised nõuded

Kõigile taotlejatele on kohustuslik meditsiiniline läbivaatus, mille teeb saatkonna heaks kiidetud arstlik komisjon. Teavet meditsiinilise läbivaatuse kohta leiate siit. Riikliku viisakeskuse või saatkonna esindaja selgitab teile, kuidas meditsiinilisele läbivaatusele registreeruda. Ärge üritage enne nende juhiste saamist läbivaatusele registreeruda.

USA saatkonnas või konsulaadis toimuv intervjuu

Kui intervjuu kuupäev on kindlaks määratud, peate sellel kuupäeval ja vastaval kellaajal USA saatkonda või konsulaati tulema. Tutvuge USA saatkonnas või konsulaadis kehtivate turvanõuetega, milles selgitatakse, mida tohib intervjuule kaasa võtta ja mida mitte. Kaasas peab olema intervjuu registreerimisleht ja teie viisakategooria puhul vajalikud dokumendid.