Eelisjärjekorras intervjuu aja taotlemine

Sellel lehel:


Ülevaade

Kui teil tekib vajadus ennenägematul põhjusel reisida ning te täidate allnimetatud nõuded, võite pääseda intervjuule eelisjärjekorras, kui USA saatkond või konsulaat peab seda võimalikuks. Oluline on kontrollida, et vastate kõikidele kriteeriumidele, kuna taotlejatel on lubatud esitada ainult üks kiirendatud kohtumise taotlus.

Tingimused

Enne eelisjärjekorras intervjuu aja taotlemist peate selgitama selle taotlemise põhjust e-kirja teel. Teil võidakse paluda esitada dokument, mis tõendab kiireloomulise reisi vajadust. Kui viisaintervjuu käigus selgub, et olete kiireloomulise reisi põhjusena valeandmeid esitanud, siis need andmed märgitakse teie toimikusse ning need võivad teie viisa taotlemise tulemust ebasoodsalt mõjutada.

Kõik taotlejad, kes soovivad esitada eelisjärjekorras intervjuu aja taotluse, peavad kõigepealt maksma viisalõivu ning määrama endale esimese saadaoleva intervjuu aja. Taotlejatel, kelle eelisjärjekorras intervjuu  taotlus on heaks kiidetud, kuid kelle viisataotlus lükati pärast intervjuud tagasi või kes ei ilmunud intervjuule, ei saa enam eelisjärjekorras intervjuud taotleda.

Pidage meeles, et kui eelisjärjekorras intervjuu taotlus lükatakse tagasi, siis ei ole enam võimalik uuesti eelisjärjekorras intervjuud taotleda.

Sellisel juhul tuleb minna intervjuule varasemalt määratud kuupäeval.

Tallinnas asuv saatkond üritab arvestada kiireloomulise reisi vajadustega nii palju kui võimalik. Pidage siiski meeles, et kõiki taotlusi heaks ei kiideta. Tavaliselt kiidetakse heaks eelisjärjekorra taotlused, mis esitatakse ühel järgmisel põhjusel.

Meditsiiniline põhjus

Reisieesmärk on saada kiireloomulist meditsiinilist ravi või minna kaasa kiireloomulist meditsiinilist ravi vajava sugulase või tööandjaga.

Vajalikud dokumendid:

  • arsti väljastatud dokument, kus on kirjeldatud teie meditsiinilist seisundit ning on märgitud põhjus, miks te vajate meditsiinilist ravi Ameerika Ühendriikides;
  • Ameerika Ühendriikides oleva arsti või haigla väljastatud dokument, mis tõendab, et teie ravimiseks ollakse valmis ning lisatud on ka ligikaudsed ravikulud.
  • Tõend selle kohta, kuidas te ravikulud tasute.
Matused/surm

Reisieesmärk on osaleda lähedase perekonnaliikme (ema, isa, vend, õde, laps) matustel või korraldada tema surnukeha repatrieerimist Ameerika Ühendriikides.

Dokumendid, mis võivad olla vajalikud:

  • matusebüroo direktori väljastatud dokument, kus on kirjas kontaktandmed, surmapõhjus ja matusetalituse kuupäev;
  • peate esitama ka tõendi, et lahkunu on teie lähisugulane.
Kiireloomuline ärireis

Reisieesmärk on kiireloomuline äriline ülesanne, mille puhul ei ole võimalik reisi edasi lükata.

Dokumendid, mis võivad olla vajalikud:

  • Ameerika Ühendriikides asuva vastava ettevõtte kutse, mis kinnitab plaanitava külastuse kiireloomulisust, kirjeldab äritegevuse olemust ning selgitab, kas USA-s asuv või kohalik ettevõte kannatab märkimisväärset kahju, kui eelisjärjekorras intervjuud ei ole võimalik korraldada.

või

  • USA-s toimuva vajaliku kuni kolmekuulise koolitusprogrammi toimumise tõend, sh nii kohaliku tööandja kui ka koolituse korraldava USA ettevõtte väljastatud kirjad. Mõlemad kirjad peavad sisaldama üksikasjalikku koolituse kirjeldust ning selgitama, kas USA-s asuv või kohalik ettevõte kannatab märkimisväärset kahju, kui eelisjärjekorras intervjuud ei ole võimalik korraldada.
Õpilased või vahetusprogrammis osalejad

Reisieesmärk on kehtiva õppeprogrammi alustamine või jätkamine USA-s 60 päeva jooksul, kui üldjärjekorralist viisaintervjuud ei ole võimalik korraldada. Seda võimalust saavad kasutada ainult õpilased ja vahetusõpilased, kelle õppeprogrammi alguskuupäev on järgmise 60 päeva piires.

Vajalikud dokumendid:

  • I-20- või DS-2019-originaalvorm, mis näitab, et õppeprogrammi alguskuupäev jääb järgmise 60 päeva piiresse.
  • SEVIS-e tasu (kui see on kohaldatav) maksetõend.

Tagasilükatud ESTA

Võid taodelda eelisjärjekorras intervjuu aega kui oled Viisavabadusprogrammis osaleva riigi kodanik, kuid said teate, et ei saa selle programmi raames enam Ameerika Ühendriikidesse reisida. Sinu reis peab olema kiireloomuline, sa pead olema kas Iraani, Sudaan, Iraagi ja/või Süüria kodanik või hiljuti reisinud ühte neist riikidest. Palun lisa taotlusesse oma reisi kuupäev ja eesmärk.
 
Vajalikud dokumendid:
  • Koopia teatest, mille said oma ESTA staatuse kohta USA Sisejulgeolekuministeeriumilt.

Eelisjärjekorras intervjuu taotlemine

Kõik eelisjärjekorras intervjuu taotlused tuleb esitada inglise keeles.

1. etapp

Täitke mitteimmigrandiviisa elektroonilise taotluse (DS-160) vorm.

2. etapp

Makske viisa taotlemise tasu.

3. etapp

Määrake intervjuu aeg võrgus kõige varasemaks saadaolevaks kuupäevaks. Enne kui saate taotleda eelisjärjekorras intervjuud, peate intervjuu aja määrama. Intervjuu aja määramise käigus kuvatakse ekraanil teade, kus on kirjas kõige varasem intervjuuks saadaolev kuupäev, mis hõlmab ka eelisjärjekorras intervjuusid. Võib ilmneda, et eelisjärjekorras intervjuud ei peagi taotlema, sest varasemal kuupäeval ei saa intervjuule minna.

Kui soovite eelisjärjekorras intervjuu taotlemist jätkata, täitke eelisjärjekorra taotluse vorm inglise keeles või võtke abi saamiseks klienditeenindusega ühendust. Märkige kindlasti põhjus, miks taotlete eelisjärjekorras intervjuud. Kui olete taotluse ära saatnud, oodake USA saatkonnast või konsulaadist vastust, mis saadetakse e-posti teel.

4. etapp

Kui USA saatkond või konsulaat kiidab teie taotluse heaks, saadetakse teile e-kiri, milles palutakse teil võrgus eelisjärjekorras intervjuule registreeruda. Pidage meeles, et klienditeenindus ei saa teid eelisjärjekorras intervjuule registreerida, vaid lihtsalt küsimuste korral abistada. Kui USA saatkond või konsulaat ei kiida teie eelisjärjekorras intervjuu taotlust heaks, teavitatakse teid sellest e-kirjaga ning teile kehtib esialgne intervjuuaeg.

Märkus. Taotluse jaatav või eitav vastus saabub aadressilt no-reply@ustraveldocs.com. Mõned e-posti rakendused suunavad tundmatutelt saatjatelt pärinevad kirjad rämpspostikausta. Kui te ei ole e-postiteatist saanud, siis vaadake, kas see ei ole sattunud rämpspostikausta.

5. etapp

Viisaintervjuuks valitud kuupäeval ja kellaajal peate minema USA saatkonda või konsulaati. Kaasas peab olema intervjuu registreerimislehe prinditud koopia, täidetud DS-160-vormi kinnitusleht, üks viimase kuue kuu jooksul tehtud foto, teie praegune pass ning muud vajalikud dokumendid. Kui teil need dokumendid puuduvad, siis teie taotlust vastu ei võeta.