Mitteimmigrandiviisatüüpide loend

Sellel lehel:


Ülevaade

Ameerika Ühendriikidel on külastajate jaoks turvalised piirid ja avatud uksed. Enamik Kanada kodanikke ja paljud viisavabadusprogrammis osalevate riikide kodanikud saavad külastada USA-d ilma viisata, kui nad vastavad teatud nõuetele, millega võite tutvuda siin.

Kui te ei ole USA kodanik ega USA legaalne püsielanik, saate USA-sse reisida ajutisele külastajale ette nähtud mitteimmigrandiviisaga, mida on mitut tüüpi. Teile vajalik viisatüüp oleneb plaanitava reisi eesmärgist ja muudest teguritest, mis on sätestatud USA immigratsiooniseaduses. Peate kindlaks tegema, millist tüüpi mitteimmigrandiviisat reisimiseks vajate ning mida on vaja teha, et taotleda USA saatkonnast või konsulaadist viisat.

Alloleva tabeli põhjal saate kindlaks teha, millist viisat vajate. Iga viisa tüübi täpsemate andmete, taotlemisteabe ja muude andmete vaatamiseks valige viisatüübi veerus olev link.

USA reisi ja mitteimmigrandiviisade eesmärk Viisatüüp
Sportlased, artistid, meelelahutajad P
Austraalia tööline – kõrgharidusega spetsialist E-3
Piiriületuskaart: Mehhiko BCC
Ärikülastajad B-1
Meeskonnaliikmed (kes teenivad USA-s laeva või õhusõiduki pardal) D
Diplomaadid ja välisriigi valitsuse ametnikud A
Koduabilised või lapsehoidjad (kes töötavad välisriigi kodanikust tööandja juures) B-1
Teatud rahvusvaheliste organisatsioonide ja NATO töötajad G1-G5, NATO
Vahetusprogrammis osalejad J
Vahetusprogrammis osalejad – au pair’id J-1
Vahetusprogrammis osalejad – J-1-viisa omaniku lapsed (alla 21-aastased) või abikaasa J-2
Vahetusprogrammis osalejad – professorid, teadlased, õpetajad J-1
Vahetusprogrammis osalejad – rahvusvaheline kultuuri vahetus J, Q
Kihlatud K-1
Välisriigi militaartöötajad, kes asuvad USA-s A-2, NATO1-6
Välisriikide kodanikud, kellel on erilised võimed teadus-, kunsti-, haridus-, äri- või spordivaldkonnas O-1
Vabakaubanduslepingu (FTA) spetsialistid: Tšiili H-1B1
Vabakaubanduslepingu (FTA) spetsialistid: Singapur H-1B1
Infomeediaesindaja (meedia, ajakirjanikud) I
Ettevõttesisesed vahetustöötajad L
Meditsiinilist ravi saavad külastajad B-2
NAFTA-raames töötava spetsialistid: Mehhiko, Kanada TN/TD
Tervishoiutöötajaid vajavatesse piirkondadesse suunduvad meditsiiniõed H-1C
Arstid J-1, H-1B
Vaimulikud R
Kõrgharidusega spetsialistid põhjalikke eriteadmisi vajavate valdkondade jaoks H-1B
Õpilased – akadeemilised ja keeleõpilased F-1
Õpilaste ülalpeetavad – F-1-viisa omaniku ülalpeetav F-2
Õpilased – kutseharidus M-1
Õpilaste ülalpeetavad – M-1-viisa omaniku ülalpeetav M-2
Ajutised töötajad – hooajalised põllumajandustööd H-2A
Ajutised töötajad – mittepõllumajandustöötajad H-2B
Turism, puhkus, meelelahutuskülastus B-2
Programmikoolitus mitte peamiselt tööhõive eesmärgil H-3
Lepinguriikide investorid E-2
Lepinguriikide kaupmehed E-1
Ameerika Ühendriikidest läbisõit C
Inimkaubanduse ohvrid T-1
Viisa uuendused Ameerika ühendriikides – A, G ja NATO A1-2, G1-4, NATO1-6