Diplomaatilised ja valitsusametnikud – lisateave

Sellel lehel:

Ülevaade

A-tüüpi viisad väljastatakse tavaliselt vastava asukohariigi ameti või välisesinduse diplomaatilise noodi alusel. Kui A-1- või A-2-viisa taotleja saabub USA-sse täitma tööülesandeid, millele kulub alla 90 päeva, siis lisatakse tema viisale märge "TDY" (ajutised kohustused). Bona fide A-1- ja A-2-viisade taotlejad, kes on asukohariigi kodanikud või seal ametlikult registreeritud, on tavaliselt viisaintervjuust vabastatud. Teatud juhtumite puhul võib aga konsulaarametnik esitada intervjuunõude.

Järgmises loendis on kirjas sellesse klassi kuuluvate viisatüüpide täiendav teave.

A-3-viisa

Väljastatakse A-1- või A2-staatusega isikute abilistele ja isiklikele töötajatele.

G-1-viisa

Väljastatakse tunnustatud valitsuse alalise esinduse liikmetele rahvusvahelises organisatsioonis, sõltumata nende ametiastmest, ja nende lähimatele perekonnaliikmetele. G-1-viisad väljastatakse ka esinduse sekretäridele, autojuhtidele ja hooldusteenistujatele, v.a koduabilised, neile väljastatakse G5-viisad.

G-2-viisa

Tunnustatud riigivalitsuse esindajatele ja nende lähimatele perekonnaliikmetele, kes reisivad USA-sse ajutiselt, et osaleda teatud rahvusvahelise organisatsiooni koosolekutel. G-2-viisat taotlevad ametnikud võivad esindada oma riigivalitsust ÜRO üldassambleel või esindada riiki TDY-ametnikuna (ajutiste tööülesannete täitmine) rahvusvahelises organisatsioonis. G-2-viisa võidakse väljastada militaarametnikele, kes nõustavad ÜRO sekretariaati rahu säilitamise küsimustes. G2-viisad võidakse väljastada ka lähimatele perekonnaliikmetele.

G-3-viisa

Väljastatakse tunnustamata või liikmestaatuseta riigivalitsuste esindajatele, olenemata nende ametiastmest, ja nende lähimatele perekonnaliikmetele. G-3-viisad väljastatakse ka selliste valitsuste esindajatele osalemiseks teatud rahvusvaheliste organisatsioonide lühiajalistel nõupidamistel (nt ÜRO Üldassamblee ja Julgeolekunõukogu koosolekutel).

G-4-viisa

Väljastatakse mis tahes ametiastmega töötajatele, kes siirduvad Ameerika Ühendriikidesse, et asuda tööle teatud rahvusvahelises organisatsioonis (sh ÜRO-s). G-4-viisasid võib väljastada ka nende lähimatele perekonnaliikmetele, v.a koduabilistele, neile väljastatakse G-5-viisad. Teatud rahvusvaheliste organisatsioonide ametnikele ja töötajatele, kes ei ole määratud ametisse Ameerika Ühendriikidesse, võidakse anda G-4-viisa, kui nad kavatsevad USA-st läbi sõita. USA-sse sisenemiste arv peab olema piiratud ametliku taotlusega. G-4-viisasid võib väljastada ka mis tahes ametiastmega töötajatele, kes on teatud rahvusvahelise organisatsiooni palgal ja kes siirduvad USA-sse selle organisatsiooni nimel.

G-5-viisa

Väljastatakse G1-G4-viisade staatusega isikute abilistele ja isiklikule personalile.

Märkus. Kui USA-s asuv välisesindus võtab tööle legaalse püsielaniku (LPE), võib see isik vastata A-viisa taotlemise nõuetele, kui ta on nõus loovutama oma rohelise kaardi.